Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för kostnader vid arbetsskada

 
Ersättning för arbetsskada för anställda 13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om ersättning för arbetsskada för anställda.

 

Om en arbetsskada gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.

 

Vem kan få ersättning för tandvårdskostnader?

Du kan få ersättning om

 • behandlingen är nödvändig på grund av arbetsskadan
 • tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag från din tandläkare
 • du är försäkrad i Sverige.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du arbetar här. Om du arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få ersättning för tandvårdskostnader.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Försäkringskassan utgår från referenspriser för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få för tandvård. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset så får du oftast bara ersättning som motsvarar referenspriset.

Alla referenspriser finns i referensprislistan på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats.

Tandvårds‑ och läkemedelsförmånsverket (tlv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om ersättning för arbetsskada

1. Ansök på Mina sidor

2. Redovisa kvitton, räkningar, offert eller behandlingsförslag

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan antingen:

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat
 • eller skicka in förslag från läkare alternativt tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

3. Du får ett bekräftelsebrev

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev.

4. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

5. Du får ett beslut

Det tar normalt sex månader innan du får ett beslut om ersättning för kostnader för tandvård. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett kvitto eller kostnadsförslag.

 

Vem kan få ersättning för hjälpmedel?

Du kan få ersättning för hjälpmedel om

 • du har ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att du behöver hjälpmedlet på grund av din arbetsskada
 • du inte kan få hjälpmedlet gratis från till exempel regionen
 • du har ett kvitto eller en offert på din kostnad
 • du är försäkrad i Sverige.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du arbetar här. Om du arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få ersättning för hjälpmedel.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få ersättning för hela den kostnad du har för hjälpmedel.

Ersättningen kan betalas ut vid många tillfällen, till exempel om du behöver byta ut batterier eller liknande.

Tänk på att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från något annat håll. Ofta betalar regionen för hjälpmedel.

Så ansöker du om ersättning för hjälpmedel

1. Ansök på Mina sidor

2. Vi kontaktar dig

När vi tagit emot din ansökan får du en handläggare som kommer utreda din ansökan. Handläggaren kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Då får du också veta om det behövs ytterligare handlingar eller uppgifter.

3. Du får ett beslut

Det tar normalt fyra månader innan du får ett beslut om ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett kvitto eller kostnadsförslag.

 

Som kostnader för sjukvård räknas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, sjukgymnastik samt resor till och från läkare och sjukhus.

Vem kan få ersättning för sjukvård utomlands?

Du kan få ersättning för kostnader för sjukvård utomlands om

 • du har haft eller kommer att ha en kostnad för vård utomlands på grund av din skada och du har betalt mer för vården än du skulle ha gjort i Sverige
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag
 • du är försäkrad i Sverige.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du arbetar här. Om du arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få för sjukvård utomlands.

Illustration på pengar.

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du haft kostnader för sjukvård utomlands så bedömer Försäkringskassan om du har rätt till ersättning för vård utomlands enligt de regler som gäller alla, oavsett om du har en arbetsskada eller inte. Om du har haft kostnader som inte ersätts enligt de reglerna utreder vi om du kan få ersättning för de kostnaderna från arbetsskadeförsäkringen istället.

Du får ersättning för hela kostnaden som återstår, men vi drar av det du skulle ha betalat om du fått vård i Sverige.

Möjligheten att få ersättning beror mycket på din situation och vilken sorts vård du har fått.

Så ansöker du om ersättning för sjukvård utomlands

1. Ansök på Mina sidor

2. Vi kontaktar dig

När vi tagit emot din ansökan får du en handläggare som kommer utreda din ansökan. Handläggaren kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Då får du också veta om det behövs ytterligare handlingar eller uppgifter.

3. Du får ett beslut

Det tar normalt fyra månader innan du får ett beslut om ersättning för kostnader för sjukvård utomlands. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

 • Om du är anställd kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare.

AFA Försäkring (afaforsakring.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja. I behandlingsförslaget måste det stå vad tandläkaren planerar att göra för att åtgärda din tandskada.

 • Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till alla som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Du får bara ersättning för den kostnad som är kvar när tandvårdsstödet har dragits av. Kom ihåg att säga till din tandläkare att du vill använda ditt tandvårdsstöd för att betala en del av kostnaden.

 • Hjälpmedel är sådant som du på grund av arbetsskadan måste använda för att klara av din vardag. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att kunna gå, en hörapparat eller specialglasögon.

  Även sådant som kan lindra effekterna av arbetsskadan eller leda till att du kan behålla din förmåga att klara av din vardag räknas som hjälpmedel. Det kan till exempel vara hjälpmedel som läkare eller sjukgymnast rekommenderat för att lindra effekterna av besvären. För att få ersättning för den här typen av hjälpmedel måste det finnas medicinska kunskaper som visar att det ger en positiv effekt på skadan.

  Om du istället främst behöver hjälpmedlet i ditt arbete räknas det som ett arbetshjälpmedel och du ska du istället ansöka om ersättning för ett sådant.

 • Nej. Du får bara ersättning från oss om du inte kan få samma hjälpmedel från någon annan, till exempel från regionen. Börja därför med att ta reda på vilka hjälpmedel de erbjuder. Du kan inte få ersättning från oss om du kan få ett tillräckligt bra hjälpmedel utan kostnad från regionen. Om du får ett hjälpmedel från regionen och ska betala en avgift till dem, kan du ansöka om ersättning för den från oss.

  Om du får ett hjälpmedel från oss och det finns ett billigare hjälpmedel som fungerar lika bra, så får du bara ersättning från oss för vad det skulle ha kostat.

 • Du kan få ersättning för sjukvård utomlands för arbetsskada om du exempelvis

  • behöver vård när du är utomlands, antingen för att du skadar dig utomlands när du arbetar för en svensk arbetsgivare eller för att du återinsjuknar i en tidigare arbetsskada som är godkänd av Försäkringskassan.
  • inte kan få vård för din arbetsskada i Sverige inom skälig tid eller den vård du behöver inte finns i Sverige.
 • Du kan börja med att ansöka om ersättning för kostnaderna enligt de regler som gäller för vård utomlands.

  Om det finns kostnader som inte ersätts genom EU‑kortet kan du ansöka om ersättning för kostnader i samband med arbetsskada. Längre ner på sidan finns mer information.

  Vård utomlands med EU‑kort

 • Ja om du arbetar här och drabbas av en arbetsskada kan du få ersättning för vårdkostnaderna du får för den skadan om du inte har rätt till subventionerad vård.

 • Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

 • Det är bra om du säger till din arbetsgivare att du har skadat dig i arbetet, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lag att anmäla arbetsskador till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få ersättning.

 • Du kan få ersättning för skador som beror på olycksfall i arbetet eller olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet.
  Du kan också få ersättning för skador som du har fått på grund av till exempel

  • tungt eller ensidigt arbete
  • vibrationer eller skakningar
  • buller
  • olika kemiska ämnen
  • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden
  • smittosamma sjukdomar vid arbete i ett riskyrke
  • smittsamma sjukdomar vid arbete när sjukdomen är klassad som samhällsfarlig.

  Det måste dock finnas medicinsk kunskap om att det finns ett samband mellan din skada och det du utsätts för i ditt arbete.

 • Ja, men bara om resekostnaderna har uppstått i samband med sjukvård utomlands, tandvård eller utprovning av särskilt hjälpmedel.
  Utgångspunkten är att det är kostnaden för billigaste färdsättet som kan ersättas, exempelvis resa med kollektivtrafik.

Senast uppdaterad