Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för kostnader vid arbetsskada

 
Ersättning för arbetsskada för anställda 13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om ersättning för arbetsskada för anställda.

 

Om en arbetsskada gör att du har kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.

 

Vem kan få ersättning för tandvårdskostnader?

Du kan få ersättning för tandvårdskostnader om

 • din skada eller sjukdom är en arbetsskada, och alltså har uppstått på grund av arbetet eller på väg till eller från arbetet
 • behandlingen är nödvändig på grund av arbetsskadan
 • tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag från din tandläkare
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar i landet. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller alla villkor utreder Försäkringskassan om din skada eller sjukdom är en arbetsskada

För att du ska kunna få ersättning för tandvårdskostnader ska din skada eller sjukdom anses vara en arbetsskada. Vi utreder bara det om du först uppfyller de andra villkoren, det vill säga att

 • behandlingen är nödvändig på grund av arbetsskadan
 • tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag från din tandläkare
 • du är försäkrad i Sverige.

Det beror på att vi bara utreder om det är en arbetsskada ifall du skulle kunna få ersättning för den från Försäkringskassan.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Försäkringskassan utgår från referenspriser för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få för tandvård. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset så får du oftast bara ersättning som motsvarar referenspriset.

Alla referenspriser finns i referensprislistan på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats:

Tandvårds‑ och läkemedelsförmånsverket (tlv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om ersättning för tandvårdskostnader

1. Ansök

Ansök i tjänsten:

Ansök på blankett:

5002 Ansök om ersättning vid arbetsskada Pdf, 871 kB.

Tänk på att du behöver skicka in underlag om dina tandvårdskostnader i samband med att du ansöker.

Du kan antingen

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat
 • eller skicka in förslag från läkare alternativt tandläkare på vilken behandling du behöver få, eller vilket hjälpmedel du behöver.

Skicka underlaget till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Du får en bekräftelse på att Försäkringskassan har tagit emot din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan får du ett bekräftelsebrev. Om vi ser direkt att det behövs fler uppgifter skriver vi det i brevet.

3. Handläggningen börjar

När handläggningen börjar blir du kontaktad av en handläggare, som antingen ringer eller skickar ett brev. Då får du veta mer om hur utredningen går till och om vi behöver fler handlingar eller uppgifter från dig.

Handläggningstiden kan variera.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

4. Du får ett beslut

När utredningen är klar får du ett beslut.

 

Ett särskilt hjälpmedel är ett hjälpmedel som du behöver på grund av din arbetsskada, och som du måste ha för att klara av din vardag. Det kan till exempel vara hörapparater, specialglasögon eller hjälpmedel för att kunna gå.

Det kan också vara sådant som kan lindra effekterna av arbetsskadan, eller som kan hjälpa dig att behålla din förmåga att klara av vardagen. Det är till exempel hjälpmedel som läkare eller sjukgymnast har rekommenderat för dina besvär.

Det måste finnas dokumenterade medicinska kunskaper som visar att det särskilda hjälpmedlet ger en positiv effekt på skadan. Annars kan du inte få ersättning för hjälpmedlet.

Exempel på sådant som inte räknas som särskilda hjälpmedel är

 • utrustning som vanligtvis finns i ett hem
 • arbetshjälpmedel, det vill säga hjälpmedel som du behöver bara för att kunna utföra dina arbetsuppgifter.

Arbetshjälpmedel

Vem kan få ersättning för hjälpmedel?

För att kunna få ersättning för ditt särskilda hjälpmedel behöver du ha

 • ett medicinskt underlag, till exempel ett läkarintyg, som visar att det finns ett samband mellan din arbetsskada och ditt behov av hjälpmedel
 • kostnader för hjälpmedlet, som du själv betalar
 • ett kvitto eller en faktura som visar vad kostnaden är, eller en offert som visar vad kostnaden kommer att bli.

Du ska också behöva använda det särskilda hjälpmedlet för att klara av din vardag eller för att lindra effekterna av din arbetsskada.

För att få ersättning behöver du även vara försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar i landet, Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller de andra villkoren utreder vi om skadan eller sjukdomen beror på arbetet

För att du ska kunna få ersättning för särskilda hjälpmedel ska din skada eller sjukdom anses vara en arbetsskada. Försäkringskassan utreder bara det om du först uppfyller de andra villkoren, det vill säga att du

 • har ett medicinskt underlag, till exempel ett läkarintyg, som visar att det finns ett samband mellan din arbetsskada och ditt behov av särskilda hjälpmedel
 • har kostnader för hjälpmedlet, som du själv betalar
 • har ett kvitto eller en faktura som visar vad kostnaden är, eller en offert som visar vad kostnaden kommer att bli
 • är försäkrad i Sverige.

Det beror på att vi bara utreder om det är en arbetsskada ifall du skulle kunna få ersättning för den från Försäkringskassan.

Gör arbetsskadeguiden för att få svar på om Försäkringskassan skulle kunna ersätta dina kostnader:

Arbetsskadeguiden (arbetsskadeguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få ersättning för den kostnad som har varit nödvändig för dig att betala för ditt särskilda hjälpmedel. Det betyder att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från någon annan, till exempel från regionen. Det är vanligt att regionen betalar för hjälpmedel, till exempel genom att det ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Ersättningen för särskilda hjälpmedel kan betalas ut vid flera tillfällen, till exempel om du behöver byta ut batterier eller liknande.

Så ansöker du om ersättning för särskilda hjälpmedel

1. Ansök

Ansök i tjänsten:

Ansök på blankett:

5002 Ansök om ersättning vid arbetsskada Pdf, 871 kB.

2. Du får en bekräftelse på att Försäkringskassan har tagit emot din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan får du ett bekräftelsebrev. Om vi ser direkt att det behövs fler uppgifter skriver vi det i brevet.

3. Handläggningen börjar

När handläggningen börjar blir du kontaktad av en handläggare, som antingen ringer eller skickar ett brev. Då får du veta mer om hur utredningen går till och om vi behöver fler handlingar eller uppgifter från dig.

Handläggningstiden kan variera.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

4. Du får ett beslut

När utredningen är klar får du ett beslut.

 

Som kostnader för sjukvård räknas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, sjukgymnastik samt resor till och från läkare och sjukhus.

Vem kan få ersättning för sjukvård utomlands?

Du kan få ersättning för kostnader för sjukvård utomlands om

 • du har haft eller kommer att ha en kostnad för vård utomlands på grund av din skada och du har betalt mer för vården än du skulle ha gjort i Sverige
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag
 • du är försäkrad i Sverige.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du arbetar här. Om du arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få för sjukvård utomlands.

Illustration på pengar.

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du haft kostnader för sjukvård utomlands så bedömer Försäkringskassan om du har rätt till ersättning för vård utomlands enligt de regler som gäller alla, oavsett om du har en arbetsskada eller inte. Om du har haft kostnader som inte ersätts enligt de reglerna utreder vi om du kan få ersättning för de kostnaderna från arbetsskadeförsäkringen istället.

Du får ersättning för hela kostnaden som återstår, men vi drar av det du skulle ha betalat om du fått vård i Sverige.

Möjligheten att få ersättning beror mycket på din situation och vilken sorts vård du har fått.

Så ansöker du om ersättning för sjukvård utomlands

1. Ansök

Ansök på blankett:

5002 Ansök om ersättning vid arbetsskada Pdf, 871 kB.

2. Vi kontaktar dig

När vi tagit emot din ansökan får du en handläggare som kommer utreda din ansökan. Handläggaren kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Då får du också veta om det behövs ytterligare handlingar eller uppgifter.

3. Du får ett beslut

Det tar normalt fyra månader innan du får ett beslut om ersättning för kostnader för sjukvård utomlands. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

Du kan ha rätt till ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

 • Om du är anställd kan du ha rätt till ersättning från Afa försäkring. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare.
 • Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

I arbetsskadeguiden kan du kolla vilka arbetsskadeförsäkringar som kan gälla för dig:

Arbetsskadeguiden (arbetskadeguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja. I behandlingsförslaget måste det stå vad tandläkaren planerar att göra för att åtgärda din tandskada.

 • Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till alla som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Du får bara ersättning för den kostnad som är kvar när tandvårdsstödet har dragits av. Kom ihåg att säga till din tandläkare att du vill använda ditt tandvårdsstöd för att betala en del av kostnaden.

 • Nej. Du får bara ersättning från oss om du behöver ett särskilt hjälpmedel för att klara din vardag, och om du har en nödvändig kostnad för det. Det betyder att du bara får ersättning för kostnaden för det särskilda hjälpmedlet om du inte kan få samma hjälpmedel från någon annan, till exempel från regionen. Börja därför med att ta reda på vilka hjälpmedel som regionen erbjuder.

  Om du får ett hjälpmedel från regionen och ska betala en avgift till dem, så kan du ansöka om ersättning för den avgiften från oss. Om du väljer ett dyrare hjälpmedel och det finns billigare alternativ som fungerar lika bra, så ersätter Försäkringskassan bara vad det billigare alternativet skulle ha kostat.

  För att hjälpmedlet ska räknas som ett särskilt hjälpmedel ska du behöva det för att klara av din vardag, eller för att lindra effekterna av din skada eller sjukdom. Om du däremot främst behöver hjälpmedlet i ditt arbete räknas det som ett arbetshjälpmedel i stället, och då kan du ansöka om ersättning för det hos Försäkringskassan.

  Arbetshjälpmedel

 • Du kan få ersättning för sjukvård utomlands för arbetsskada om du exempelvis

  • behöver vård när du är utomlands, antingen för att du skadar dig utomlands när du arbetar för en svensk arbetsgivare eller för att du återinsjuknar i en tidigare arbetsskada som är godkänd av Försäkringskassan.
  • inte kan få vård för din arbetsskada i Sverige inom skälig tid eller den vård du behöver inte finns i Sverige.
 • Du kan börja med att ansöka om ersättning för kostnaderna enligt de regler som gäller för vård utomlands.

  Om det finns kostnader som inte ersätts genom EU‑kortet kan du ansöka om ersättning för kostnader i samband med arbetsskada. Längre ner på sidan finns mer information.

  Vård utomlands med EU‑kort

 • Ja om du arbetar här och drabbas av en arbetsskada kan du få ersättning för vårdkostnaderna du får för den skadan om du inte har rätt till subventionerad vård.

 • I vissa fall krävs det att Försäkringskassan har beviljat dig ersättning på grund av en arbetsskada, för att Afa försäkring ska kunna pröva om du har rätt till ersättning från dem. I så fall informerar Afa försäkring dig om det. Men vi utreder bara om dina besvär beror på en arbetsskada, om du uppfyller de andra kraven för att få den ersättning som du har ansökt om.

  För att vi ska kunna pröva om du har rätt till ersättning på grund av en arbetsskada från oss, måste du själv ansöka om det.

  Arbetsskadeguiden - Arbetsskadeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, du ska meddela din arbetsgivare att du har skadat dig i arbetet, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lag att anmäla arbetsskador till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

 • Du kan få ersättning för

  • skador som beror på olycksfall i arbetet
  • skador eller sjukdomar som beror på arbetet
  • skador som beror på olycksfall på väg till eller från arbetet.

  Du kan också få ersättning för skador som du har fått på grund av till exempel en smittsam sjukdom som du har fått i ditt arbete, om du har en viss typ av arbete. Det är exempelvis när du arbetar vid en sjukvårdsinrättning eller arbetar med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.

  Det måste dock alltid finnas medicinsk kunskap som visar att det finns ett samband mellan din skada och det du utsätts för i ditt arbete.

 • Ja, men bara om resekostnaderna har uppstått i samband med sjukvård utomlands, tandvård eller utprovning av särskilt hjälpmedel.
  Utgångspunkten är att det är kostnaden för billigaste färdsättet som kan ersättas, exempelvis resa med kollektivtrafik.

Senast uppdaterad