Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du har skadat dig under arbete eller militärtjänstgöring innan 1977

Du som har skadat dig i arbetet eller under militärtjänstgöring innan den 1 juli 1977 kan få ersättning från Försäkringskassan. Skadan ska bero på antingen en olycka eller skadlig exponering i arbetet eller under militärtjänstgöringen. Det måste också finnas ett medicinskt underlag som ger stöd för att skadan visade sig innan den 1 juli 1977.

Om du har en yrkesskada eller militärskada kan du få ersättning för

  • förlorad arbetsinkomst och medicinsk invaliditet
  • nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med skadan.

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst och medicinsk invaliditet kallas för yrkesskadelivränta.

Yrkesskadelivränta

Livräntan för förlorad arbetsinkomst upphör vid 65 år, medan livräntan för medicinsk invaliditet är livslång. Om du har rätt till livränta kan du begära att den byts ut mot ett engångsbelopp. Det kallas för kapitalutbyte.

Ersättning för nödvändiga kostnader

För att du ska kunna få ersättning ska kostnaderna ha ett direkt samband med skadan. Det kan till exempel vara kostnader för

  • läkarvård och sjukvårdande behandling, inklusive tandläkarvård
  • läkemedel
  • särskilda hjälpmedel som till exempel kryckor, konstgjorda kroppsdelar, glasögon och hörapparat
  • resor till och från vården
  • resor för att hämta ut särskilda hjälpmedel och läkemedel.

Du kan få ersättningen många gånger, till exempel om du behöver byta ut batterier eller liknande. Du måste styrka dina kostnader med kvitton eller fakturor. De får inte vara äldre än två år. Tänk på att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från något annat håll. Ofta betalar regionen för hjälpmedel.

Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning för begravningshjälp och livränta, om dödsfallet beror på skadan.

Så ansöker du om yrkesskadelivränta

Det finns inga formella krav på hur du måste göra för att ansöka om yrkesskadelivränta. Hör av dig till oss på telefonnummer 0771-524 524, så hjälper vi dig.

Så ansöker du om ersättning för nödvändiga kostnader

Skicka in de kvitton och fakturor som styrker kostnaderna. Skicka också med ett papper där det står ditt namn, ditt personnummer och att du ansöker om ersättning för nödvändiga kostnader. Skriv också

  • vilka kostnader du ansöker om ersättning för, till exempel hjälpmedel, läkarbesök eller resa till ett läkarbesök
  • datum för eventuella läkarbesök och behandlingsbesök
  • sträckor och färdmedel för reseersättning.

Skicka handlingarna till:

Försäkringskassan
Yrkesskadeenheten
Box 963
701 32 Örebro

En handläggare kontaktar dig

När vi har tagit emot din ansökan kommer vi att utreda ditt ärende. En handläggare tar kontakt med dig när utredningen börjar. Då får du också veta om du behöver skicka in fler handlingar eller uppgifter till oss.

Senast uppdaterad