Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för dig som är föräldraledig

Om du behöver avstå från föräldrapenning för att stödja en närstående som har ett livshotande hälsotillstånd kan du ha rätt till närståendepenning.

Vem räknas som närstående?

En närstående är någon som du har en nära relation till, till exempel en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vad menas med livshotande hälsotillstånd?

När det finns en risk att personen inte överlever räknas det som ett livshotande hälsotillstånd. Risken ska finnas inom den närmaste tiden. Ett sjukdomstillstånd som på flera års sikt kan utvecklas till ett livshotande hälsotillstånd, ger däremot inte rätt till närståendepenning.

Vad menas med att stödja en närstående?

Din uppgift är inte att hjälpa eller underlätta för vårdpersonalen. Med att stödja den närstående menas till exempel att vara närvarande, finnas till hands eller uträtta ärenden.

Vad krävs för att jag ska få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om alla de här kriterierna är uppfyllda:

  • Den närstående personen har under en viss period ett livshotande hälsotillstånd. Hens hälsotillstånd är så nedsatt att det innebär ett hot mot hens liv i nuläget eller inom en viss tid.
  • Du har samtycke från den närstående att du är med när hen vårdas på sjukhus eller i hemmet.
  • Den närstående vårdas i Sverige eller inom EU/EES.
  • Du har ansökt om föräldrapenning och tagit tillbaka din ansökan om föräldrapenning innan du ansöker om närståendepenning.
  • Din ansökan kommer in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.
  • Du och den närstående är båda försäkrade i Sverige.

Man är i regel försäkrad i Sverige om man bor och arbetar här. Om man bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om man nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får knappt 80 procent av din vanliga inkomst. Det finns en maxgräns för hur mycket du kan få.

Närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tidpunkt. Om ni är flera personer som ansöker om ersättning för att stödja den närstående kan ni dela upp tiden med ersättning mellan er.

Om du är den enda som stödjer en närstående kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är kopplade till den närstående, inte till dig som stödjer den närstående.

Så ansöker du om närståendepenning

1. Ansök

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.

2. Ändra din ansökan om föräldrapenning

Använd e-tjänsten Ansök om föräldrapenning och ta bort de dagar du har ansökt om föräldrapenning för, från och med dagen när du börjat vårda din närstående. Du kan ta bort fler dagar senare om du inte vet nu hur länge du kommer att vårda din närstående.

3. Skicka in ett läkarutlåtande

Du ska be den närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarutlåtandet digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

Om du inte kan bifoga digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsitt läkarutlåtande för den närstående.

Läkarutlåtandet

Läkarutlåtandet ska beskriva den närståendes nuvarande hälsotillstånd. Det finns ingen exakt gräns för hur gammalt ett läkarutlåtande får vara, men det måste ge en bild av den aktuella situationen. Om uppgifterna bedöms ligga för långt tillbaka i tiden kan vi behöva begära in ett nytt intyg med aktuella uppgifter.

4. Samtycke

När du ansöker om närståendepenning behöver din närstående ge dig sitt samtycke genom att fylla i blankett 7468 Samtycke för närståendepenning. Om hen inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in blankett för samtycke digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 703 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan bifoga digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsin blankett för samtycke.

5. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en bankdag innan pengarna kommer.

Frågor och svar

  • Du kan byta ut föräldrapenning mot närståendepenning om du återtar ett befintligt anspråk på föräldrapenning för respektive dag som inte redan är utbetald.

  • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

  • Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

Relaterade länkar

Är du inte föräldraledig?

Senast uppdaterad