Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för dig med enskild firma

Om du behöver avstå från att arbeta för att stödja en närstående som har ett livshotande hälsotillstånd kan du ha rätt till närståendepenning.

Vem räknas som närstående?

En närstående är en person som du har en nära relation till, till exempel en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vad menas med livshotande hälsotillstånd?

När det finns en risk att en närstående person inte överlever räknas det som ett livshotande hälsotillstånd. Risken ska finnas inom den närmaste tiden. Ett sjukdomstillstånd som på flera års sikt kan utvecklas till ett livshotande hälsotillstånd, ger däremot inte rätt till närståendepenning. Som livshotande hälsotillstånd räknas inte heller när personen på grund av till exempel ålderdom, behöver hjälp eller tillsyn för att klara sin vardag.

Vad menas med att stödja en närstående?

Din uppgift är inte att hjälpa eller underlätta för vårdpersonalen. Med att stödja den närstående menas till exempel att vara närvarande, finnas till hands eller uträtta ärenden.

Vad krävs för att jag ska få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om alla de här kriterierna är uppfyllda:

 • Den närstående personen har under en viss period ett livshotande hälsotillstånd. Hens hälsotillstånd är så nedsatt att det innebär ett hot mot hens liv i nuläget eller inom en viss tid.
 • Du har samtycke från den närstående att du är med när hen får vård på sjukhus eller i hemmet.
 • Den närstående vårdas i Sverige eller inom EU/EES.
 • Du tar ledigt från jobbet och går miste om lön.
 • Din ansökan kommer in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.
 • Du och din närstående är båda försäkrade i Sverige.

Man är i regel försäkrad i Sverige om man bor och arbetar här. Om man bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om man nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du har haft ditt företag i högst 36 månader och ännu inte har hunnit få så hög SGI kan du ha rätt till närståendepenning grundat på den SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tidpunkt. Om ni är flera personer som ansöker om ersättning för att stödja den närstående kan ni dela upp tiden med ersättning mellan er.

Om du är den enda som stödjer en närstående kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är kopplade till den närstående, inte till dig som stödjer den närstående.

Så ansöker du om närståendepenning?

1. Ansök

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.

2. Skicka in ett läkarutlåtande

Du ska be den närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarutlåtandet digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

Om du inte kan bifoga digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsitt läkarutlåtande för den närstående.

Läkarutlåtandet

Läkarutlåtandet ska beskriva den närståendes nuvarande hälsotillstånd. Det finns ingen exakt gräns för hur gammalt ett läkarutlåtande får vara, men det måste ge en bild av den aktuella situationen. Om uppgifterna bedöms ligga för långt tillbaka i tiden kan vi behöva begära in ett nytt intyg med aktuella uppgifter.

3. Skicka in ett samtycke

När du ansöker om närståendepenning behöver din närstående ge dig sitt samtycke genom att fylla i blankett 7468 Samtycke för närståendepenning. Om hen inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in blankett för samtycke digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 703 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Bifoga digitala kopior

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga digitala kopior av läkarutlåtandet och samtyckesblanketten. Du kan ta ett foto av dokumenten och bifoga bilderna på Mina sidor. Det går också bra att bifoga skannade kopior.

Om du inte kan göra digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsin blankett för samtycke.

4. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en bankdag innan pengarna kommer.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

 • Lämna in en till ansökan om för närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

 • Vi räknar ut hur mycket du får i närståendepenning utifrån din årliga arbetsinkomst. Det kallas för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du måste ha sammanlagda inkomster på minst 10 700 kronor per år för att få en sjukpenninggrundande inkomst. Tjänar du mindre än så kan du inte få närståendepenning.

  Hur räknar jag ut min årsinkomst?

  Du som är egen företagare ska uppge din beräknade inkomst av näringsverksamhet till Försäkringskassan. Är ditt företag i uppstartsfasen så har du kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de 36 första månaderna minst lika mycket i närståendepenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

  Finns det inkomster jag inte får ersättning för?

  Enbart arbetsinkomster räknas in i den sjukpenninggrundande inkomsten. Det betyder att följande inte kan räknas in:

  • sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning
  • studiestöd
  • arbetslöshetsersättning
  • pension
  • kapitalinkomst
  • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost och logi
  • kostnadsersättningar, till exempel traktamenten
  • avgångsvederlag

Relaterade länkar

Har du inte enskild firma?

Senast uppdaterad