Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för dig som är arbetssökande

 
Närståendepenning för arbetssökande 6 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om närståendepenning för arbetssökande.

 

Om du behöver avstå A-kassa för att stödja en närstående som har ett livshotande hälsotillstånd kan du ha rätt till närståendepenning.

Vem räknas som närstående?

En närstående är en person som du har en nära relation till, till exempel en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vad menas med livshotande hälsotillstånd?

När det finns en risk att en närstående person inte överlever räknas det som ett livshotande hälsotillstånd. Risken ska finnas inom den närmaste tiden. Ett sjukdomstillstånd som på flera års sikt kan utvecklas till ett livshotande hälsotillstånd, ger däremot inte rätt till närståendepenning. Som livshotande hälsotillstånd räknas inte heller när personen på grund av till exempel ålderdom, behöver hjälp eller tillsyn för att klara sin vardag.

Vad menas med att stödja en närstående?

Din uppgift är inte att hjälpa eller underlätta för vårdpersonalen. Med att stödja den närstående menas till exempel att vara närvarande, finnas till hands eller uträtta ärenden.

Vad krävs för att jag ska få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om alla de här kriterierna är uppfyllda:

 • Den närstående personen har under en viss period ett livshotande hälsotillstånd. Hens hälsotillstånd är så nedsatt att det innebär ett hot mot hens liv i nuläget eller inom en viss tid.
 • Du har samtycke från den närstående att du är med när hen får vård på sjukhus eller i hemmet.
 • Den närstående vårdas i Sverige eller inom EU/EES.
 • Du har en sjukpenninggrundande inkomst.
 • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande.
 • Du tar inte ut ersättning från A-kassa för den tid du vill ha närståendepenning.
 • Din ansökan kommer in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.
 • Du och den närstående är båda försäkrade i Sverige.

Man är i regel försäkrad i Sverige om man bor och arbetar här. Om man bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om man nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får knappt 80 procent av din vanliga inkomst. Det finns en maxgräns för hur mycket du kan få.

Närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tidpunkt. Om ni är flera personer som ansöker om ersättning för att stödja den närstående kan ni dela upp tiden med ersättning mellan er.

Om du är den enda som stödjer en närstående kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är kopplade till den närstående, inte till dig som stödjer den närstående.

Så ansöker du om närståendepenning?

1. Ansök

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom 3 månader från den första dagen du begär ersättning för.

2. Skicka in ett läkarutlåtande

Du ska be den närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarutlåtandet digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

Om du inte kan bifoga digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsitt läkarutlåtande för den närstående.

Läkarutlåtandet

Läkarutlåtandet ska beskriva den närståendes nuvarande hälsotillstånd. Det finns ingen exakt gräns för hur gammalt ett läkarutlåtande får vara, men det måste ge en bild av den aktuella situationen. Om uppgifterna bedöms ligga för långt tillbaka i tiden kan vi behöva begära in ett nytt intyg med aktuella uppgifter.

3. Skicka in ett samtycke

När du ansöker om närståendepenning behöver din närstående ge dig sitt samtycke genom att fylla i blanketten 7468 Samtycke för närståendepenning. Om hen inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in blankett för samtycke digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 703 kB.

Om du inte kan bifoga digitala kopior ska du skicka dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om ni är flera som ska dela på närståendepenningen måste ni skicka in varsin blankett för samtycke.

4. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ärendet. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en bankdag innan pengarna kommer.

Frågor och svar

 • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

 • Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

 • Vi räknar ut hur mycket du får i närståendepenning utifrån den inkomst du hade i ditt senaste arbete. Det kallas för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du måste ha sammanlagda inkomster på minst 10 700 kronor per år för att få en sjukpenninggrundande inkomst. Tjänar du mindre än så får du ingen närståendepenning.

  Vad händer med min sjukpenninggrundande inkomst när jag blir arbetssökande?

  Om du har arbetat i minst 6 månader innan du blir arbetssökande har du kvar din SGI i 3 månader. Efter 3 månader måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete i minst samma omfattning som ditt senaste arbete för att behålla din SGI.

  Hur räknar jag ut min årsinkomst?

  Om du i ditt senaste arbete hade

  • månadslön tar du lönen gånger 12.
  • timlön tar du lönen gånger 2 080 om du arbetade heltid och lika mycket varje månad.

  Arbetade du olika mycket varje månad är du välkommen att ringa kundcenter på 0771‑524 524 så hjälper vi dig att räkna ut din inkomst.

  Vilka inkomster räknas?

  För att dina inkomster ska räknas in i din SGI ska du antingen ha haft dem under minst sex månader i en följd, eller så ska inkomsterna ha varit årligen återkommande. Det innebär till exempel att ersättning för obekväm arbetstid, övertid och provision kan räknas med om du fått ersättning under minst sex månader eller om ersättningen varit årligen återkommande.

  Finns det inkomster jag inte får ersättning för?

  Vissa inkomster får du däremot inte räkna med i den sjukpenninggrundande inkomsten eftersom de inte är arbetsinkomster. Det gäller:

  • sjukpenning, föräldrapenning och andra dagersättningar från Försäkringskassan
  • studiestöd
  • arbetslöshetsersättning
  • pension
  • kapitalinkomst
  • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost och logi
  • kostnadsersättningar, till exempel traktamenten
  • avgångsvederlag.

  Hur räknar jag ut min årsarbetstid?

  Årsarbetstiden är din arbetstid inklusive semester. Du skriver årsarbetstiden i dagar eller i timmar.

  Om du arbetade lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i dagar. Då multiplicerar du antalet dagar du arbetar en vanlig vecka med 52.

  Om du inte arbetade lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i timmar. Då multiplicerar du antalet timmar du jobbar en vanlig vecka med 52.

  Övertid, mertid med mera räknas inte in i årsarbetstiden. Om du arbetade olika mycket varje vecka eller månad får du räkna ut hur mycket du arbetade i genomsnitt. Är du osäker på din arbetstid, fråga din arbetsgivare.

 • Nej, för att få närståendepenning måste du vara berättigad till A-kassa och skulle ha tagit ut A-kassa om du inte vårdat en närstående.

 • Nej, du måste ha dagar med A-kassa kvar för perioden du ansöker om närståendepenning för.

 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.

Relaterade länkar

Är du inte arbetssökande?

Senast uppdaterad