Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag

 
Information för dig med vårdbidrag 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som idag har vårdbidrag. Här får du information om hur du påverkas av riksdagens beslut om att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta vårdbidraget.

 

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Det går inte längre att ansöka om ersättningen så informationen gäller bara dig som har vårdbidrag sedan tidigare.

Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan i stället ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det är nya ersättningar som ersätter vårdbidraget.

Så länge gäller ditt vårdbidrag

I beslutsbrevet som du fick när du ansökte står hur länge ditt vårdbidrag gäller och när vi ska följa upp ditt beslut. Grundregeln är att när det skulle blivit aktuellt att följa upp ditt beslut så kommer det istället att upphöra. Vi kontaktar dig fyra månader innan ditt beslut om vårdbidrag annars skulle följas upp eller innan ditt tidsbegränsade beslut löper ut för att du ska kunna ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Du som har ett barn som behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Du som har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning.

Vi har tidigare förlängt vissa vårdbidrag i avvaktan på att vi ska hinna utreda och besluta om din ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Nu förlänger vi inte i samma omfattning utan vi har anställt fler medarbetare och kommer att fokusera ännu mer på att så snabbt som möjligt handlägga ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Vi kommer att prioritera de ärenden där det riskerar att bli ett uppehåll i ersättningen.

Har du redan fått beslut om förlängt vårdbidrag påverkas du inte, din förlängning gäller enligt beslutet du fick. Har du fått ett brev om att vi överväger att förlänga påverkas du inte heller, vi kommer göra klart den utredningen och återkomma till dig med besked om vårdbidraget förlängs eller inte.

Ändring för dig med vårdbidrag

2 minuter

Den 1 januari 2019 ändrades reglerna för vårdbidrag som på sikt kommer att upphöra. Den här filmen beskriver vad som gäller för dig som idag har vårdbidrag.

Version utan bakgrundsmusik: Ändring för dig med vårdbidrag (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

Beloppen justeras efter prisbasbeloppet vid varje årsskifte. För 2023 är de

 • 2 734 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 5 469 kronor per månad (halvt)
 • 8 203 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 10 938 kronor per månad (helt).

Du betalar skatt på vårdbidraget.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du anmäler förändringar som kan påverka ditt vårdbidrag. Meddela om till exempel:

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av vård och tillsyn förändras
 • beviljad assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • du får insatser eller stöd från kommunen eller regionen, eller om insatser och stöd som du har ökar eller minskar.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

 

Rätten till vårdbidrag baserades på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader. De nya ersättningarna ska vara mer renodlade och tydligare.

 • Omvårdnadsbidraget ersätter vårdbidraget till den del som avser särskild vård och tillsyn för barnet.
 • Merkostnadsersättning för barn ersätter den del av vårdbidraget som avser merkostnader.

Vårdbidrag

Det här är vårdbidrag i korthet:

 • Rätten till ersättning har baserats på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader.
 • Bara en förälder har kunnat få bidraget, men det finns möjlighet att dela på utbetalningen om föräldrarna är överens om det och har gemensam vårdnad.
 • Det har inte varit möjligt att få vårdbidrag retroaktivt vid ansökan.
 • Rätten till ersättningen ska följas upp (omprövas) minst vartannat år (om det inte finns skäl att ompröva ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning (omprövning) sker också vid ändrade förhållanden som påverkar behovet av bidraget.

Omvårdnadsbidrag

Det här är omvårdnadsbidrag i korthet:

 • Rätten till ersättning baseras enbart på barnets behov av omvårdnad och tillsyn.
 • Två föräldrar kan få bidrag för samma barn.
 • Bidraget kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få omvårdnadsbidraget retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till bidraget ska följas upp (omprövas) minst vartannat år (om det inte finns skäl att följa upp ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till omvårdnadsbidrag.

Merkostnadsersättning

Det här är merkostnadsersättning i korthet:

 • Rätten till ersättning baseras enbart på de skäliga merkostnader du som förälder har till följd av ditt barns funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer.
 • Två föräldrar kan få ersättning för samma barn.
 • Ersättningen kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få merkostnadsersättningen retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till ersättning ska följas upp (omprövas) minst vart fjärde år (om det inte finns skäl att följa upp ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ditt beslut om vårdbidrag ska följas upp minst vartannat år, om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum. Beslutet ska också följas upp om förhållanden som påverkar behovet av vårdbidrag ändras.

 • Nej, omvårdnadsbidrag kan inte beviljas för samma barn och samma tid som det lämnas vårdbidrag för.

 • Ja, om ditt barn vårdas långvarigt på sjukhus eller en annan institution får du behålla vårdbidraget om vården kan beräknas pågå under högst sex månader.

  Är barnet svårt sjukt och du eller den andra föräldern i betydande omfattning regelbundet behöver vara närvarande på institutionen som en del av behandlingen av barnet kan du få behålla vårdbidraget i 12 månader.

 • Ja, du har rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent om du eller en annan förälder får vårdbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ned i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

 • Nej, ditt beslut om vårdbidrag övergår inte automatiskt till de nya ersättningarna. Om du vill ha omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning måste du ansöka om det och så utreder vi om du har rätt till ersättning.

 • Nej du kan inte ha vårdbidrag för ett barn och omvårdnadsbidrag för ett annat. Ändras förhållandena för ett av barnen ska beslutet om vårdbidrag följas upp. I och med att omvårdnadsbidrag har införts kommer ingen omprövning att göras. Beslutet om vårdbidrag kommer istället att upphöra i och med att ändrade förhållanden uppstår. Du har då möjlighet att ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

 • Riksdagen har beslutat att införa två nya ersättningar för att skapa enklare, tydligare och mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis kan två föräldrar ansöka om och beviljas omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett barn som har en funktionsnedsättning.

 • Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning kommer på sikt att ersätta vårdbidraget, men alla ersättningarna kommer att löpa parallellt under en period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag efter 1 januari 2019.

 • Om du beviljas förlängt vårdbidrag, får du inget ett skriftligt beslut. Vill ditt försäkringsbolag få en bekräftelse kan du kontakta oss och få en kopia på anteckningen i journalen, där beslutet är fattat.

Senast uppdaterad