Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag

 
Information för dig med vårdbidrag 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som idag har vårdbidrag. Här får du information om hur du påverkas av riksdagens beslut om att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta vårdbidraget.

 

Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag. Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

I beslutsbrevet som du fick när du ansökte står hur länge ditt vårdbidrag gäller och när Försäkringskassan ska följa upp ditt beslut.

Beslutet ska också följas upp om förhållanden som påverkar behovet av vårdbidrag ändras. Grundregeln är att ditt beslut kommer att upphöra när det blir aktuellt att följa upp det.

I stället för vårdbidrag kan du ansöka om någon av ersättningarna omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning:

 • Om ditt barn behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag.
 • Om du har merkostnader på minst 14 325 kronor per år på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning.

Innan du bestämmer dig för om du ska ansöka om någon ersättning behöver du läsa mer om vad ersättningarna innebär.

Omvårdnadsbidrag

Merkostnadsersättning för barn

Utbetalning

Utbetalning och handläggningstider

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du meddelar Försäkringskassan förändringar som kan påverka ditt vårdbidrag. Till exempel om

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av vård och tillsyn förändras
 • beviljad assistansersättning för barnet ökar eller minskar
 • du får insatser eller stöd från kommunen eller regionen, eller om insatser och stöd som du har ökar eller minskar.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, du behöver ansöka för att kunna få omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Vi utreder sedan om du har rätt till ersättning.

 • Nej, omvårdnadsbidrag kan inte beviljas för samma barn och samma tid som det lämnas vårdbidrag för.

 • Ja, om ditt barn vårdas långvarigt på sjukhus eller en annan institution får du behålla vårdbidraget om vården kan beräknas pågå under högst sex månader.

  Är barnet svårt sjukt och du eller den andra föräldern i betydande omfattning regelbundet behöver vara närvarande på institutionen som en del av behandlingen av barnet kan du få behålla vårdbidraget i 12 månader.

 • Nej du kan inte ha vårdbidrag för ett barn och omvårdnadsbidrag för ett annat. Ändras förhållandena för ett av barnen ska beslutet om vårdbidrag följas upp. I och med att omvårdnadsbidrag har införts kommer ingen omprövning att göras. Beslutet om vårdbidrag kommer i stället att upphöra. Du har då möjlighet att ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

 • Ja, du betalar skatt på vårdbidraget.

Senast uppdaterad