Studera utomlands

Här får du veta vilken rätt till sjukvård du har om du studerar utomlands.

Om du studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz kortare tid än ett år har du rätt till vård och tandvård i Sverige på samma sätt som när du bodde i Sverige.

Du har rätt till nödvändig vård i det land där du studerar genom ditt svenska EU-kort. Du betalar lika mycket för nödvändig vård som invånarna i landet, men det gäller bara vård som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills man kommer hem igen.

Beställ EU-kort

Om du studerar i ett nordiskt land räcker det att du visar ID-handling och uppger din bostadsadress för att få nödvändig vård.

Om du vill ha vård som inte är nödvändig och inte vill vänta till du kommer tillbaka till Sverige får du betala hela vården själv. Men det finns möjlighet att ansöka om ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Du kan i vissa fall också ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands.

Planerad vård utomlands

 

Du behöver visa ett intyg från Försäkringskassan för att ha rätt till sjukvård i Sverige när du är bosatt i och studerar längre tid än ett år i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kravet är att utbildningen antingen ska ge rätt till studiestöd eller att du får utbildningsbidrag för doktorander.

Du ansöker om intyget på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5435 Ansökan om EU-kort, intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige, om du bor utanför Sverige (105 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Om du ska du studera i ett land utanför EU/EES/Schweiz måste du själv betala hela vårdkostnaden som gäller i det landet. Om du ska flytta utomlands för att studera ska du kontakta Skatteverket.

Får jag sjukvård i Sverige som vanligt?

Du har vanligen inte rätt till sjukvård i Sverige när du studerar och bor utanför EU/EES eller Schweiz. Om du är svensk medborgare har du ändå rätt till akut sjukvård i Sverige utan att behöva betala hela kostnaden. I vissa fall gäller det även planerad sjukvård. Kontakta ditt landsting för mer information.

Undantag för vissa länder

När du ska bo och studera mindre än 1 år i något av de här områdena kan du ha rätt till viss vård.

Algeriet

Om du är svensk medborgare och bor i Sverige har du rätt till akut sjukvård i Algeriet när du vistas tillfälligt där. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan (FK6392). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Australien 

Om du studerar i Australien har du rätt till nödvändig vård till den patientavgift som gäller i där. Men du måste först betala hela vårdkostnaden och sedan söka upp Medicare i Australien för att få ersättning i efterhand. Med nödvändig vård menas att vården inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige. Du måste visa upp ditt svenska pass eller ett intyg från Försäkringskassan (FK6393). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Israel 

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt till förlossningsvård när du vistas tillfälligt i Israel. Du betalar själv patientavgiften som gäller i Israel. Du måste visa upp ett intyg från Försäkringskassan, (FK6394L). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Isle of Man, Jersey och Guernsey
Om du är bosatt i Sverige har du rätt till omedelbar medicinsk vård på de här öarna när du vistas där tillfälligt. Du betalar själv patientavgiften som gäller där. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan (FK6395). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Québec
Om du är bosatt i Sverige har du rätt till all sjukvård i Québec när du studerar där. Du betalar patientavgiften som gäller i Québec. Du måste visa upp ett intyg om arbets- och studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella samfälligheter och för invandring till Québec (Ministére des Communautés culturelles et de l’Immigration) och ett intyg från Försäkringskassan, (FK6351C). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

 

genom att skicka in

  • en handling som styrker att din utbildning är studiestödsberättigad, till exempel ett beslut från CSN
  • ditt antagningsbesked där det framgår att du är antagen och utbildningens längd.

Skriv ditt personnummer och att du önskar ett Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige. Skicka handlingarna till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.