Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Studera utomlands

Här får du veta vad som gäller för dig som studerar utomlands.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag studerar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan att du ska studera utomlands. Om du inte får studiemedel från CSN, ska du även skicka in ett intyg om att du skulle kunna få studiemedel för den utbildning som du går. 

Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land. Att vara försäkrad i Sverige innebär till exempel att du har rätt till ersättningar från Försäkringskassan och att du kan få ett EU-kort.

Du som studerar i ett land inom EU/EES och Schweiz är oftast försäkrad i det land där du bodde innan du påbörjade dina utlandsstudier.

Arbete utomlands

Om du börjar arbeta utomlands påverkar det vilket land du är försäkrad i och därmed varifrån du kan få ersättning om du till exempel blir sjuk. Information om hur det påverkar dig om du börjar arbeta utomlands finns på sidan Arbete inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Har jag rätt till vård i Sverige?

Ja, om du studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz och är försäkrad i Sverige har du rätt till vård och tandvård i Sverige på samma sätt som när du bodde i Sverige. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du ansöka om ett intyg om rätt till vård i Sverige.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

Har jag rätt till vård i det land där jag studerar?      

Ja, du har rätt till nödvändig vård i det land där du studerar genom ditt svenska EU-kort. Du betalar lika mycket för nödvändig vård som invånarna i landet, men det gäller bara vård som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills man kommer hem igen.

Beställ EU-kort

Om du studerar i ett nordiskt land räcker det att du visar ID-handling och uppger din bostadsadress för att få nödvändig vård.

Om du vill ha vård som inte är nödvändig och inte vill vänta till du kommer tillbaka till Sverige får du betala hela vården själv. Men det finns möjlighet att ansöka om ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Du kan i vissa fall också ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands.

Planerad vård utomlands

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag studerar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan att du ska studera utomlands. Om du inte får studiemedel från CSN, ska du även skicka in ett intyg om att du skulle kunna få studiemedel för den utbildning som du går. 

Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land. Att vara försäkrad i Sverige innebär till exempel att du har rätt till ersättningar från Försäkringskassan.

Du som studerar utanför EU/EES och Schweiz är försäkrad i Sverige så länge du går en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN. Om du ska bo i ett annat land och läsa en utbildning som går på distans från Sverige, kan du bara vara försäkrad i Sverige om du är utomlands kortare tid än ett år.

Arbete utomlands

Om du börjar arbeta utomlands kan det påverka vilket land du är försäkrad i och därmed varifrån du kan få ersättning om du till exempel blir sjuk.

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

Har jag rätt till vård i Sverige?

Nej, du har oftast inte rätt till sjukvård i Sverige när du studerar och bor utanför EU/EES eller Schweiz och inte längre är folkbokförd i Sverige. Om du är svensk medborgare har du ändå rätt till akut sjukvård i Sverige utan att behöva betala hela kostnaden. I vissa fall gäller det även planerad sjukvård. Kontakta din region för mer information.

Har jag rätt till vård i det land där jag studerar?

Nej, om du studerar i ett land utanför EU/EES/Schweiz måste du själv betala hela vårdkostnaden som gäller i det landet. Men när du ska bo och studera mindre än 1 år i något av områdena som anges här nedan kan du ha rätt till viss vård.

Algeriet

Om du är svensk medborgare och bor i Sverige har du rätt till akut sjukvård i Algeriet när du vistas tillfälligt där. Du betalar själv patientavgiften. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan (FK6392). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Australien

Om du studerar i Australien har du rätt till nödvändig vård till den patientavgift som gäller i där. Men du måste först betala hela vårdkostnaden och sedan söka upp Medicare i Australien för att få ersättning i efterhand. Med nödvändig vård menas att vården inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige. Du måste visa upp ditt svenska pass eller ett intyg från Försäkringskassan (FK6393). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Israel

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt till förlossningsvård när du vistas tillfälligt i Israel. Du betalar själv patientavgiften som gäller i Israel. Du måste visa upp ett intyg från Försäkringskassan, (FK6394L). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Isle of Man, Jersey och Guernsey

Om du är bosatt i Sverige har du rätt till omedelbar medicinsk vård på de här öarna när du vistas där tillfälligt. Du betalar själv patientavgiften som gäller där. Du måste visa upp ditt svenska pass och ett intyg från Försäkringskassan (FK6395). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Québec

Om du är bosatt i Sverige har du rätt till all sjukvård i Québec när du studerar där. Du betalar patientavgiften som gäller i Québec. Du måste visa upp ett intyg om arbets- och studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella samfälligheter och för invandring till Québec (Ministére des Communautés culturelles et de l’Immigration) och ett intyg från Försäkringskassan, (FK6351C). Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.