Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Studera med omställningsstudiestöd

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Det är CSN som har hand om omställnings­studiestödet.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Försäkringskassans roll – vi beräknar din inkomst

När du ansöker om omställnings­studiestöd hos CSN behöver du lämna uppgifter om din inkomst och arbetssituation.

För att kunna bestämma vilket stöd du har rätt till skickar CSN en förfrågan till Försäkringskassan om att beräkna din inkomst. Vi beräknar inkomsten på ett liknande sätt som vi räknar sjukpenning­grundande inkomst.

När vi fattat beslut om din inkomst skickar vi ett brev till dig. Motsvarande uppgifter skickas samtidigt till CSN som då kan fortsätta handlägga din ansökan.

 

Skillnaden mellan den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och årlig inkomst som ska ligga till grund för beräkningen av omställningsstudiestöd kan summeras i två punkter.

  • En SGI har ett tak, det vill säga en högsta nivå som den är begränsad till. Taket för SGI är 10 prisbasbelopp, vilket för 2023 är 525 000 kronor, och oavsett hur mycket du tjänar kan din SGI inte bli högre än så. En årlig inkomst som ska användas för beräkning av omställningsstudiestöd saknar tak.
  • För att ha rätt till en SGI ska du ha inkomst av arbete i Sverige. För en årlig inkomst kan dina inkomster även komma från annat EU/EES‑land, Schweiz eller Storbritannien.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad