Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för dig med enskild firma

Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du:

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • är försäkrad i Sverige.

Hur mycket får jag?

I Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du får i sjukpenning och andra ersättningar. Du kan få knappt 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 791 kronor per dag.

Ersättningskollen

Om ditt företag är nystartat, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Hur många karensdagar har jag?

Karensdagar är dagar i början av en sjukskrivning då man inte får ersättning. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar.

Du kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden får du ingen sjukpenning.

När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid.

Du anmäler enklast ändrad karenstid på Mina sidor.

         

 

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig

Gör en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök

När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor för att ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Under Utbetalningar i Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.
 

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina sidor.        

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du tillhör Stockholms landsting eller bor på Gotland är det inte säkert att du kan få ett elektroniskt intyg av din läkare.

 

Om du börjar söka jobb på deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771-524 524 eller kontakta din personliga handläggare.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid får du en personlig handläggare som hjälper dig med allt som rör sjukpenning. Hen kommer att kontakta dig efter att du har fått första utbetalningen.

Om det behövs kommer ni ta fram en plan för hur du ska kunna arbete igen. Din handläggare kan också boka möten med Arbetsförmedlingen och din läkare för att ni tillsammans ska ta fram en bra plan. Hur ofta du har kontakt med din handläggare beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen blir du erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från att vara sjukskriven till arbetslivet.

 

 

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen eller få avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Vanliga frågor

Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl, till exempel att du är allvarligt sjuk.

Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771-524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer du att få en personlig handläggare som kontaktar dig.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan och ditt läkarintyg.

Ja, du kan ansöka om 75, 50 eller 25 procents sjukpenning.

Om du ska vara sjukskriven i en annan omfattning, till exempel deltid istället för heltid, behöver du tala om det för oss. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor där du själv kan ändra omfattning på din sjukpenning.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

Ja. Men om du är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

Ja det finns möjlighet att byta handläggare men det är något som kan ta tid. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef.

Om du inte vet vem som är din handläggare kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524.

Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du inte blir sjuk eller tillfrisknar fortare.

Förebyggande sjukpenning

Sjukpenning är en tillfällig ersättning. Den ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du kan börja jobba igen. Om du kan få sjukpenning, och i så fall hur länge, beror på hur mycket din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta.

De första 180 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar ditt vanliga arbete

Efter 180 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Men det gäller inte om vi bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till arbete i företaget före dag 366 eller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt arbete i företaget även efter dag 180.

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta har du inte längre rätt till sjukpenning. Din personliga handläggare kan erbjuda dig ett omställningsmöte med Arbetsförmedlingen, som kan hjälpa dig att hitta ett arbete.

Film om omställningsmöte (Youtube)

Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukersättning är för dem som har fyllt 30 och aktivitetsersättning är för dem som är yngre.

Ja. Om du har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så har du rätt till sjukpenning om du inte kan vårda ditt barn på grund av sjukdom och någon annan måste vara hemma och vårda barnet istället för dig.

Har du inte rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så är det lite mer komplicerat. Ring till kundcenter på 0771-524 524 för att få reda på vad som gäller dig.

Så här ansöker du om sjukpenning

1. Sjukanmäl dig

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan den första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du gjort din sjukanmälan kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Du kan be din läkare skicka in det elektroniskt eller skicka in det på papper.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. För dig som är företagare utgår vi från din arbetsinkomst från företaget.

Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk.

Genom att svara på några korta frågor om din situation får du information om SGI för just dig som har aktiebolag. Det tar bara några sekunder att besvara frågorna och du får veta:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
 • Vad som gäller om ditt företag är nystartat.
 • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

Starta SGI-guiden

Om du är egenföretagare så beror det på om du valt en karenstid och i så fall vilken karenstid du har valt.

Om du har valt att ha 1 karensdag

Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du ingen ny karensdag, men om det har gått fem kalenderdagar eller mer så får du en ny karensdag.

Om du har valt karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar

Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom 20 kalenderdagar så får du ingen ny karenstid, men om det har gått 20 kalenderdagar eller mer så får du en ny karenstid.

Om du inte har valt en karenstid

Om du inte själv har valt en karenstid så får du en karenstid på 7 kalenderdagar. Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du inga nya karensdagar, men om det har gått fem kalenderdagar eller mer så får du 7 nya karensdagar.

Det beror på vad du svarade på frågan om förlängning av sjukskrivning när du gjorde din ansökan om sjukpenning.

Om du svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning och du ska vara sjukskriven i samma omfattning behöver du inte ansöka. Då räcker det att du skickar in ditt nya läkarintyg.

Om du svarade nej, och ska vara sjukskriven i samma omfattning, måste du ansöka om förlängd sjukpenning. Du kommer att få en blankett hemskickad när vi har tagit emot ditt läkarintyg. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.Om du förlänger sjukskrivningen men är sjukskriven i en annan omfattning än tidigare, om du till exempel börjar jobba deltid, ska du inte ansöka om en förlängning. Då ska du istället ansöka om ändrad omfattning av sjukpenning. Det gör du på Mina sidor.

Du kan ha möjlighet att söka arbete parallellt med att du får sjukpenning tills du har varit sjukskriven i 180 dagar.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata därför alltid med din personliga handläggare innan du söker nytt arbete. Hen kan också ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka ett nytt jobb.

Om du får ett nytt arbete har du också rätt att vara tjänstledig från din gamla anställning.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Ja, i de flesta fall behöver du arbeta en del av dagen för att kunna få sjukpenning på deltid. Du kan till exempel alltså inte arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta din handläggare om du behöver jobba på ett annat sätt.

Ja, i vissa fall.

Du som är egen företagare kan få särskilt högriskskydd om du har 1 eller 7 dagars karenstid. För dig gäller en särskild typ av allmänt högriskskydd. Det allmänna högriskskyddet innebär att om du haft fler än 5 sjukperioder under 12 månader bakåt i tiden och har varit sjuk i mer 21 dagar sammanlagt så har du rätt till sjukpenning.

Om du har valt att ha 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid omfattas du inte av vare sig det allmänna eller det särskilda högriskskyddet.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg