Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för dig med enskild firma

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. Informationen på denna sida gäller dig som har enskild firma eller är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag.

Vem kan få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Hur mycket pengar kan jag få?

I Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du får i sjukpenning och andra ersättningar. Du kan få knappt 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 1 116 kronor per dag.

Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare.

Om ditt företag är nystartat, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Hur många karensdagar har jag?

Karensdagar är dagar i början av en sjukskrivning då man inte får ersättning. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar.

 

Du kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden får du ingen sjukpenning.

När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid.

Du anmäler enklast ändrad karenstid på Mina sidor.

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig

Gör en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

2. Ansök om sjukpenning

När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor för att ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta regioner kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på Mina intyg på 1177 Vårdguiden.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad

Under Utbetalningar i Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När du vill ändra något i din sjukskrivning

När du vill förlänga sjukskrivningen

Skicka in ett nytt läkarintyg på 1177 Vårdguiden, Mina intyg.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har skrivit i ansökan att ett nytt läkarintyg ska kunna förlänga din sjukskrivning så behöver du inte göra något mer.

Om du inte har angett det så kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

När du vill ändra omfattning

När du börjar jobba eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

När du börjar jobba igen

När du inte längre är sjukskriven behöver du avsluta din sjukpenning.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771‑524 524 eller kontakta den som handlägger ditt ärende.

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid kontaktar vi dig efter att du fått din första utbetalning. Du kan få hjälp med allt som rör sjukpenning.

Om det behövs kommer ni ta fram en plan för hur du ska kunna arbete igen. Vi kan också boka möten med Arbetsförmedlingen och din läkare för att ni tillsammans ska ta fram en bra plan. Hur ofta du har kontakt med oss beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.

 

Du som har haft sjukpenning i 364 dagar behöver ansöka på nytt för att fortsätta få sjukpenning. Det finns två nivåer du kan ansöka om; sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning på normalnivå. Nivån bestäms utifrån din sjukdom enligt kriterier från Socialstyrelsen. Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker.

Sjukpenning på fortsättningsnivå är cirka 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) medan sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent. Sjukpenning på normalnivå har du rätt till om du har en allvarlig sjukdom. Vad som i detta sammanhang räknas som allvarlig sjukdom finns beskrivet i Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom. Kriterierna finns på Socialstyrelsens webbplats.

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen blir du erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från att vara sjukskriven till arbetslivet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen eller få avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl till att du inte kunde anmäla dig i tid, till exempel att du är allvarligt sjuk.

 • Om du är egenföretagare så beror det på om du valt en karenstid och i så fall vilken karenstid du har valt.

  Om du har valt att ha 1 karensdag

  Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du ingen ny karensdag, men om det har gått fem kalenderdagar eller mer så får du en ny karensdag.

  Om du har valt karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar

  Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom 20 kalenderdagar så får du ingen ny karenstid, men om det har gått 20 kalenderdagar eller mer så får du en ny karenstid.

  Om du inte har valt en karenstid

  Om du inte själv har valt en karenstid så får du en karenstid på 7 kalenderdagar. Om du blev frisk och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du inga nya karensdagar, men om det har gått fem kalenderdagar eller mer så får du 7 nya karensdagar.

 • Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771‑524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer vi att ta kontakt med dig.

 • Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. För dig som är företagare utgår vi från din arbetsinkomst från företaget. I SGI‑guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här, men det finns några undantag från regeln. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

 • Ja, i vissa fall.

  Du som är egen företagare kan få särskilt högriskskydd om du har 1 eller 7 dagars karenstid. För dig gäller en särskild typ av allmänt högriskskydd. Det allmänna högriskskyddet innebär att om du haft fler än 5 sjukperioder under 12 månader bakåt i tiden och har varit sjuk i mer 21 dagar sammanlagt så har du rätt till sjukpenning.

  Om du har valt att ha 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid omfattas du inte av vare sig det allmänna eller det särskilda högriskskyddet.

 • Om du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna komma tillbaka i arbete i ditt företag, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom, kan du ha möjlighet att söka arbete samtidigt som du är sjukskriven. Det gäller tills du har varit sjukskriven i 180 dagar.

  Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata därför alltid med oss innan du söker nytt arbete. Vi kan också ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka ett nytt jobb.

 • Ja, du kan ansöka om 75, 50 eller 25 procents sjukpenning.

 • Ja. Du kan till exempel inte arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

  Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta oss om du behöver jobba på ett annat sätt.

 • Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du inte blir sjuk eller tillfrisknar fortare.

  Förebyggande sjukpenning för dig med enskild firma

 • Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukersättning är för dem som har fyllt 30 och aktivitetsersättning är för dem som är yngre.

 • Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

  Om du ska resa inom EU/EES‑land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

  Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

 • Ja, om du fortfarande arbetar i ditt företag, men sjukpenning kan betalas ut under högst 180 dagar. Om det bedöms att din sjukskrivning blir längre än 180 dagar kan din sjukpenning dras in tidigare..

 • Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget.

 • Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

 • Om du har tekniska problem

  Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

  Teknisk support

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771‑524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

  Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E-tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad