Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Planerad tandvård utomlands

Planerad tandvård utomlands

4 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ansöker om planerad tandvård utomlands.

 

Planerad tandvård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land för att få tandvård.

Vilka alternativ finns för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land?

Du som vill söka planerad tandvård utomlands kan välja mellan att ansöka om

 • ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättningen i efterhand
 • att ansöka om ersättningen i efterhand utan att ha ett förhandsbesked.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar som du kan få för tandvården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättningen.

Kan jag få ett förhandsbesked

Ja, om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om
  du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det
  finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar skulle ha bekostats inom det allmänna om du hade
  fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Hur mycket ersättning får jag om jag har ett förhandsbesked?

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad
du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i
Sverige betalar du mellanskillnaden.

Vad kan jag få ersättning för om jag har ett förhandsbesked?

Du kan få ersättning för tandvård, läkemedel samt för både privat och offentlig tandvård i ett annat EES-land.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om ett förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked på Mina sidor.

Du ska även skicka in en personlig behandlingsplan där det framgår

 • vilka tänder som ska behandlas
 • vilken behandling som ska utföras
 • vilka diagnoser (skador) som behandlingen beror på
 • när och var vården ska ges och namn på den medicinskt ansvariga
  tandläkaren.

Om du ska få behandling med implantat eller protetisk tandvård ska du skicka med röntgenbilder, foton eller studiemodeller. Exempel på protetisk tandvård är kron- och broterapi.

Kom ihåg att ansöka i god tid innan du vill ha vården om du vill ha ett förhandsbesked.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5427A Ansök om förhandsbesked för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster pdf öppnas i nytt fönster

pdf öppnas i nytt fönster

5427B Ansök om förhandsbesked för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.     

När får jag mitt förhandsbesked?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Hur ansöker jag om ersättning efter att jag har fått vården?

Du ansöker om ersättningen på Mina sidor.

 • faktura och kvitton i original där det står specificerade priser förvarje åtgärd som har gjorts och datum för när varje behandling gjordes
 • en journal där datumet framgår eller ett intyg från tandläkaren där det
  står vilka tänder som har behandlats och en detaljerad beskrivning av vad som har
  gjorts
 • diagnosen på dina tänder som behandlats, till exempel tandstatus, skador
  och tandluckor
 • namn och kontaktuppgifter på den tandläkare som utfört behandlingen.


Har du fått implantat eller protetisk tandvård ska du skicka in röntgenbilder,
foton eller studiemodeller. Exempel på protetisk tandvård är kron- och broterapi.

Om du inte har alla uppgifter så kan du få dem från din tandläkare.

Skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5428A Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster

5428B Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.    

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut om ersättning från Försäkringskassan senast tre
månader från att din ansökan har kommit in.

 

Vad är ansökan i efterhand?

Om du har fått planerad tandvård utan att ha ett förhandsbesked kan du ansöka om ersättning i efterhand.

Kan jag få ersättning för planerad tandvård utomlands?

Ja, om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om
  du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det
  finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar skulle ha bekostats inom det allmänna om du hade
  fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för tandvård, läkemedel samt för både privat och offentlig
tandvård i ett annat EU/EES-land.

Hur mycket ersättning får jag?

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad
du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i
Sverige betalar du mellanskillnaden.

Hur ansöker jag om ersättning?

Du ansöker om ersättningen på Mina sidor.

Sen ska du även skicka in:

 • faktura och kvitton i original där det står specificerade priser för varje åtgärd som har gjorts och datum för när varje behandling gjordes
 • en journal där datumet framgår eller ett intyg från tandläkaren där det
   står vilka tänder som har behandlats och en detaljerad beskrivning av vad som har
   gjorts
 • diagnosen på dina tänder som behandlats, till exempel tandstatus, skador
  och tandluckor
 • namn och kontaktuppgifter på den tandläkare som utfört behandlingen.

Har du fått implantat eller protetisk tandvård ska du skicka in röntgenbilder,
foton eller studiemodeller. Exempel på protetisk tandvård är kron- och broterapi.

Om du inte har alla uppgifter så kan du få dem från din tandläkare.

Du kan också skicka in en obetald faktura till oss men i sådana fall ansvarar du för att fakturan blir betald i tid och du får själv betala eventuella påminnelseavgifter.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5428A Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster 5428B Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

 

Vanliga frågor

Du kan ansöka inom tio år från det datum då du betalade eller skulle ha betalat vårdkostnaden. Den här regeln började gälla den 1 januari 2011. Det innebär att du inte kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som du betalade eller skulle ha betalat före det datumet.

Försäkringskassan kan inte ge information om enskilda vårdgivare utomlands men du kan vända dig till en nationell kontaktpunkt i ett annat EU/EES-land. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu)pdf öppnas i nytt fönster

Den här informationen behöver ett recept innehålla:

 • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
 • datum när receptet är utfärdat
 • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
 • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Relaterade länkar

Aktuellt