Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta utomlands

Flytta utomlands

7 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, om du till exempel är pensionär.

 

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, till exempel om du är pensionär eller följer med din partner som arbetar. Om du flyttar utomlands ska du antagligen inte längre vara försäkrad i Sverige, men det beror på vilket land du flyttar till och hur länge du ska vara borta.

Du ska anmäla att du flyttar utomlands. Då hjälper vi dig så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig.

Du anmäler på Mina sidor.

       

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten. 

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

När du flyttar till ett annat land kan du oftast inte längre vara försäkrad i Sverige. Försäkringskassan bedömer utifrån din situation om du ska vara försäkrad i Sverige eller inte. Om du inte är försäkrad i Sverige innebär det bland annat att du inte kan få ersättning från Försäkringskassan. Du kan inte vara försäkrad och få ersättning från Sverige och ett land inom EU/EES eller Schweiz samtidigt. Kontakta myndigheten i det land där du är försäkrad för att ta reda på vilka ersättningar som du kan ha rätt till.

Det är inte säkert att du är försäkrad i samma land som dina familjemedlemmar. Alla i familjen ska därför anmäla när de flyttar utomlands.

Försäkrad i Sverige

 

Du ska anmäla att du flyttar utomlands. Då hjälper vi dig så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig. Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

Du som flyttar inom EU/EES eller till Schweiz och tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige. Tänk på att tjänstepension inte är en allmän pension.

För att få vård i det land som du flyttar till och sjukvård och tandvård i Sverige, ska du ansöka på Mina sidor om intyg E121 (S1).

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten.   

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

Vilken vård kan jag få med intyget?

När ditt intyg E121 (S1) börjar gälla har du rätt till den vård som ingår i det allmänna vårdsystemet i det land som du har flyttat till. Du betalar den patientavgift som gäller i landet. Vilken vård du har rätt till och patientavgiften kan skilja sig mycket från hur det är i Sverige. 

När ditt intyg är godkänt skickar vi ett svenskt EU-kort till dig. EU-kortet använder du för att få nödvändig vård när du reser i EU/EES-länder eller i Schweiz. EU-kortet ska inte användas när du behöver vård i det land som du flyttat till eller i Sverige.

Min partner har inte pension, vad gäller för hen?

Om din make, maka eller registrerade partner flyttar med dig och inte har något arbete eller någon egen pension kan hen ansöka om ett intyg om rätt till vård för att få rätt till vård på samma sätt som du. Hen ansöker på Mina sidor.


Om hen inte kan använda Mina sidor kan hen ansöka på blankett.

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

Hen behöver också anmäla sin flytt utomlands till oss på Mina sidor.

       

Om hen inte kan använda Mina sidor kan hen ansöka på blankett.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

 

Du ska anmäla att du flyttar utomlands. Då hjälper vi dig så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig. Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett. 

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

När du flyttar till ett annat land utanför EU/EES eller Schweiz kan du oftast inte längre vara försäkrad i Sverige. Försäkringskassan gör en bedömning av din situation och avgör om du ska vara försäkrad i Sverige. Om du inte är försäkrad i Sverige innebär det bland annat att du inte kan få ersättning från Försäkringskassan.

Du har inte oftast inte heller samma rätt till sjukvård i Sverige. Kontakta din region för information om sjukvård.

 

Vanliga frågor

Alla i familjen ska anmäla sig på Försäkringskassans Mina sidor.

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på blankett.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

Du har oftast inte rätt till barnbidrag när du flyttar utomlands. Om du flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz och har kvar din anställning eller ditt barn i Sverige kan det finnas rätt till barnbidrag från Sverige. Kontakta Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller för dig.

Så länge du bor i Sverige kan du inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård. Du är försäkrad i Sverige tills du flyttar till det andra landet.

Även om intyget godkänns hos motsvarigheten till Försäkringskassan efter inflyttningen, gäller intyget retroaktivt från det datum som du är registrerad i det andra landet.

Om du blir sjuk på resan till det land som du ska flytta till använder du ditt svenska EU-kort.

Om du blir sjuk i det land som du har flyttat till innan ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård godkänts betalar du hela kostnaden själv och kan sedan ansöka om ersättning från myndigheten i landet. Spara kvitton och kom ihåg att det bara gäller allmän vård och att du inte kan få tillbaka patientavgiften.

Du förnyar ditt EU-kort och ditt intyg om rätt till vård i Sverige genom att ansöka på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor, ansök på blankett.

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

EU-kortet går automatiskt till den adress som vi har registrerat som din bosättningsadress. Tänk därför på att beställa kortet i god tid innan du ska ut och resa.

Försäkringskassan kan skicka ett provisoriskt pappersintyg till en annan adress. Intyget ger samma rättigheter som EU-kortet. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du behöver ett provisoriskt pappersintyg.

Vårdgivaren i Spanien kräver ibland att du visar upp ett intyg om att du är pensionär. Försäkringskassan utfärdar intyget på spanska. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att ansöka om intyget.

Ja, men du måste ansöka om ett intyg om E121 (S1) registrering för hälso- och sjukvård från Försäkringskassan först. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor, ansök på blankett.

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

När ditt E121 träder i kraft får du ett "intyg om rätt till vård i Sverige". Det ska du ta med och visa upp för din tandläkare eller tandhygienist vid besöket.

Relaterade länkar

Om du ska arbeta eller studera utomlands

Att vara försäkrad i Sverige