Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Omvårdnadsbidrag

Kan jag få omvårdnadsbidrag?

18 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller om du ska ansöka om omvårdnadsbidrag.

 

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Kan jag få omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
 • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Aktuell handläggningstid 

Vi har längre handläggningstid än normalt för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna. Handläggningstiden är i genomsnitt åtta månader.

Du går inte miste om några pengar på grund av handläggningstiden. Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut.

Vad räknas som omvårdnad och tillsyn?

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel

 • särskild träning
 • praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider
 • att upprätthålla rutiner och struktur
 • att aktivera och motivera ditt barn
 • särskild kosthållning, insmörjning eller annan egenvård

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som ditt barn behöver exempelvis för att inte rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att du aktivt måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att du till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.

Hur mycket får jag?

Du får omvårdnadsbidrag på en av fyra nivåer och Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med dig. Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. Du betalar skatt på omvårdnadsbidraget.

Beloppen justeras vid varje årsskifte. För 2021 är de:

 • 2 479 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 4 958 kronor per månad (halvt)
 • 7 438 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 9 917 kronor per månad (helt)

Två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag

Du och barnets andra förälder kan få omvårdnadsbidrag för samma barn, och då delar ni på bidraget. Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn och ni kan välja hur bidraget ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Om ni inte är överens gör Försäkringskassan en fördelning i fjärdedelar med hänsyn till var barnet bor och vistas.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ner i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

 

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

Ansök om omvårdnadsbidrag på Mina sidor. Du använder samma ansökan för att ändra fördelningen av ersättningen mellan dig och den andra föräldern.

Det går bra att ansöka gemensamt i e-tjänsten. När en av er loggat in och fyllt i uppgifterna om dig, den andre föräldern och barnet samt signerat kommer er ansökan bli synlig i den andre förälderns Mina sidor. Där ska hen granska och själv signera ansökan. Det måste göras inom 14 dagar, annars raderas hela ansökan och ni behöver göra en ny.

 

2. Skicka in läkarutlåtande

När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarintyget och andra bilagor digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan. Du kan se ditt ärende på Mina sidor inom ett dygn efter att du ansökt och klickar då på lägg till bilagor till din ansökan.

Om du inte ansöker via e-tjänsten skickar du läkarintyget och andra bilagor till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

När vi börjat handlägga ditt ärende bokar vi en tid med dig där vi tillsammans går igenom ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen. Därefter gör handläggaren en bedömning om det ger rätt till omvårdnadsbidrag och i så fall på vilken nivå.

Om du har skrivit att du behöver tolk kommer handläggaren att boka det till samtalet.

4. Du får ett beslut

Tyvärr har vi i nuläget långa handläggningstider, i genomsnitt åtta månader. Du går inte miste om några pengar på grund av våra handläggningstider. Om du har rätt till ersättning så får du pengarna i efterskott när vi har fattat beslut i ditt ärende.

Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

5. Utbetalning

Omvårdnadsbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

6. Meddela oss om något förändras

Ring din handläggare om till exempel

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn förändras
 • assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • stödet från kommunen eller landstinget ökar eller minskar

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Du kan få omvårdnadsbidrag från att ditt barn är nyfött om ditt barn har en funktionsnedsättning och därför behöver extra omvårdnad och tillsyn.

Ja, du kan få omvårdnadsbidrag upp till tre månader bakåt i tiden från den månad då vi får din ansökan om du redan då hade rätt till bidraget.

Ja, barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning.

I beslutsbrevet som du får efter att du har beviljats omvårdnadsbidrag står det hur länge beslutet gäller. Du kan få omvårdnadsbidrag med eller utan tidsbegränsning, men som längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Det är ditt barns sammantagna behov av omvårdnad och tillsyn som avgör om du har rätt till omvårdnadsbidrag och i så fall på vilken nivå.

Från och med juni det år som ditt barn fyller 19 år kan du som förälder inte längre få omvårdnadsbidrag. Beroende på ditt barns funktionsnedsättning och situation kan det finnas andra ersättningar som barnet har möjlighet att ansöka om. Kontakta din handläggare för mer information.

Ja. Ditt barn kan ha assistansersättning samtidigt som du har omvårdnadsbidrag. Omvårdnadsbidraget gäller då för de behov som barnet har av omvårdnad och tillsyn och som inte ingår i assistansersättningen.

Vi bedömer barnens sammanlagda behov av omvårdnad och tillsyn. Om du har flera barn med funktionsnedsättning så kan varje barn kan ge rätt till som mest ett helt omvårdnadsbidrag. Du kan också få omvårdnadsbidrag om barnens sammanlagda behov ger rätt till det även om barnen var för sig inte gör det.

Nej, men du kan ansöka om merkostnadsersättning för extra kostnader som du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning. Kostnaderna ska vara kopplade till ditt barns funktionsnedsättning och vara kostnader utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning för barn

  Nej, omvårdnadsbidrag kan inte beviljas för samma barn och samma tid som det lämnas vårdbidrag för.

Nej. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två fristående ersättningar och de är inte beroende av varandra. Det görs ingen sammanvägd bedömning av ditt barns behov av omvårdnad och dina merkostnader kopplade till barnets funktionsnedsättning.

Om du har ansökt om båda ersättningarna så utreder vi om du har rätt till ersättningarna och du får två separata beslut.

Ja. Vårdas ditt barn långvarigt på sjukhus eller annan institution får du behålla omvårdnadsbidraget i 6 månader.

Är barnet svårt sjukt och du som förälder behöver finnas på plats på sjukhuset under barnets behandling kan du få behålla omvårdnadsbidraget i 12 månader.

Nej, du kan få omvårdnadsbidrag även om du kan likställas som förälder, det kan du om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern.
 • Du är förälders sambo som tidigare har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.
 • Du är barnets särskilt förordnade vårdnadshavare och har vård om barnet.
 • Du är blivande adoptivförälder till ett barn som inte är svensk medborgare och som inte är bosatt i Sverige när du får barnet i din vård.

Ja, ett beslut om omvårdnadsbidrag ska följas upp regelbundet, minst vartannat år om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum eller när förhållanden som påverkar rätten till bidraget har ändrats.

Exempel på ändrade förhållanden är om ditt barns hälsotillstånd har ändrats eller om omvårdnadsbidrag beviljas för ett till barn som inte är med i den tidigare bedömningen av omvårdnadsbidraget.

Relaterade länkar

Aktuellt