Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Om Försäkringskassans uppdrag och om hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

 

På Ekonomistyrningsverket hittar du regleringsbrev, och även regleringsbrev från tidigare år.

Regleringsbrev avseende Försäkringskassan (esv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på regeringsuppdrag

 

 

 

 

 

Svar på ISF-rapport

 

 

 

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

 

 

 

 

 

Försäkringskassans skrivelser

 

 

 

 

 

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Avdelningen för barn och familj, Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd samt Avdelningen för sjukförsäkring. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal servicekontor runt om i landet. Servicekontoren drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna utför tjänster relaterade till samtliga fyra verksamheter.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren.

Utgiftsprognos

Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassan lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen.

Senast uppdaterad