Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lagar och regler

Här kan du läsa mer om de lagar, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet.

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den reglerar de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut.

Socialförsäkringsbalken (2010:110) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-förordningar

Försäkringskassan är skyldig att tillämpa Europaparlamentets och rådets förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Reglerna i förordningarna tillämpas på de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut. Din rätt till en ersättning från Försäkringskassan kan alltså påverkas om du bor eller arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz.

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Förordning 883/2004 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkversioner av förordning 883/2004 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

Förordning 987/2009 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkversioner av förordning 987/2009 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

EU-förordning 465/2012 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordisk konvention om social trygghet

Den nordiska konventionen om social trygghet är ett komplement till EU-förordningarna. Konventionen är en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna som i vissa fall innebär utökade rättigheter för personer som flyttar inom Norden. De länder där konventionen tillämpas är Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige.

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaterala överenskommelser om rehabilitering inom Norden

Försäkringskassan har träffat bilaterala överenskommelser med Danmark, Finland, Island och Norge om rätten till arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelserna ger personer som arbetar i ett nordiskt land och är bosatt i ett annat rätt till rehabilitering i bosättningslandet.

Överenskommelse med Danmark Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Finland Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Island Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Norge Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om Social trygghet

Algeriet
Överenskommelse om sjukvårdsförmåner. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Australien
Överenskommelse om sjukvård. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosnien-Hercegovina
Förordning om tillämpning av den Jugoslaviska konventionen. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chile
Konventionstext om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indien
Konventionstext om socialtrygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Israel
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kanada
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KapVerde
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marocko
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Quebec
Överenskommelse och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serbien
Förordning om tillämpning av den Jugoslaviska konventionen. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydkorea
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Turkiet
Konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

USA
Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (1986:734) om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om social trygghet.Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassans lagrum

Försäkringskassans lagrum innehåller Försäkringskassans föreskrifter och allmänna råd. För att det ska vara enkelt att hitta är lagrummet indelat i följande områden:

  • sjukförmåner
  • barn, familj och funktionsnedsättning
  • pension
  • allmänt.

Försäkringskassans lagrum (lagrummet.forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassans författningssamling (lagrummet.forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassans allmänna råd (lagrummet.forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är resultat av rättsprocessens steg. På lagrummet.se finns länkar till alla dessa dokument.

I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se den aktuella lydelsen av socialförsäkringsbalken väljer du "Lagar och förordningar" i vänstermenyn och sedan ”Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS‑numret 2010:110 eller i rutan Rubrik skriva ”socialförsäkringsbalk”. När du fått fram balken i fulltext kan du med hjälp av webbläsarens sökfunktion leta dig fram i dokumentet.

Relaterade länkar

Samlad information om våra försäkringsområden

Försäkringskassans arbete med att förhindra felaktiga utbetalningar

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad