Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Teknisk beskrivning av tjänsten

På denna sida finns olika beskrivningar av tjänsten. För information om innehåll och användning av tjänsten se sidan för Användarstöd.

SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd och är en sammansatt bastjänst som förmedlar information från flera statliga myndigheter och organisationer;

Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt via brev, fax eller telefon. Detta är tids- och resurskrävande både för kommuner och informationslämnande myndigheter och organisationer samt ökar risken för felaktiga utbetalningar. Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter.

För en övergripande teknisk beskrivning av tjänsten, se bifogat dokument:

Övergripande teknisk beskrivning Rev H

För information om ingående bastjänster, se avsnitt Beskrivning av ingående bastjänster nedan.

 

För information om respektive bastjänst hänvisas till informationssidan för respektive bastjänst:

A-kassorna

www.sverigesakassor.se
Kontakt: support@sverigesakassor.se

Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se/afli
Kontakt: afli@arbetsformedlingen.se

CSN

www.csn.se
Kontakt: kommunfraga@csn.se

Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten

www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online
Kontakt: Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00

Migrationsverket

www.migrationsverket.se öppnas i nytt fönster

Skatteverket

www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/beskattningsuppgifter
Kontakt: elsie.it@skatteverket.se

Transportstyrelsen

Kontakt: www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/

 

WSDL-schema och schema SSBTEK:

WSDL_schema_SSBTEK_V8_2019_07_03.zipAndra version av gränssnitt för V8 som är planerad för november 2019. Mindre ändringar i tjänsten avseende Migrationsverket i filerna Sammansatt_bastjanst_v8.xsd och SSBTEKWebService_schema1.xsd

WSDL_schema_SSBTEK.V7_2019_06_20.zip
Uppdaterad 2019-06-20: Nytt schema från CSN. Version 3.1 av csntyper.xsd.

XSD-fil för CSN bastjänst Kommunfråga:

SBNUppgEkBistandBegar_v1_0.zip

 
  

FK - Certifikathantering

Certifikathantering för produktion och test

FK IT har en säkerhetspolicy som gör att vi för tillfället enbart använder servercertifikat för produktion i samtliga externt uppkopplade miljöer.

Det måste inte vara samma certifikat som ska användas i produktion och test men det måste vara samma CA.

Godkända utgivare är Expisoft (tidigare Steria) och certifikat från Siths.

eid.expisoft.se

inera.se/siths

Gå in på eid.expisoft för instruktioner hur du beställer ett Steria/expisoft server certifikat.

Observera att FK IT inte supportar några certifikatfrågor. Tekniska frågor gällande certifikaten hänvisas till respektive CA utfärdare (Steria/expisoft i detta fall).

  • För samtliga är IP-nummer/DNS-namn: 194.71.65.44 (DNS fmansinfo.forsakringskassan.se)
  • CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen:

    fmansinfo.forsakringskassan.se
     
  • Försäkringskassans namn i signeringscertifikatet är CN=Försäkringskassan

Samtliga versioner

Inlämningsadress för intressenter WS:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ws

Inlämningsadress för intressenter SHS2:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/shs2

 

Relaterade länkar

Bra att veta