Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation

På denna sida publiceras löpande driftinformation för tjänsten, såväl akut som planerad driftinformation.


Planerad stängning av CSN:s testmiljö

(Publicerad 2020-05-20)

CSN har meddelat att de har en stor release på sin sida som påverkar testmiljön där deras bastjänst för SSBTEK finns.
Detta innebär att inga svar kommer att genereras från CSN vid test av SSBTEK,  from 25 maj och ca två veckor framåt.


Inrapporterade incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-28)

Det har inkommit incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer. En utredning pågår kring eventuell felaktighet kring angiven boendekostnad som visas som 0 kronor. Mer information kommer publiceras här när det finns att tillgå.


Information från Arbetsförmedlingen kring temporärt borttagande av kravet aktivitetsrapportering

(2020-03-17)

Med anledningen av dagens situation så har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att ta bort kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kommer stänga av möjligheten att aktivitetsrapportera. Den arbetssökande som inte lämnar in sin aktivitetsrapport kommer inte heller få en sanktion.

Detta innebär att även om den arbetssökande inte har lämna in sin aktivitetsrapport så har den fullgjort sina åtaganden (avseende kravet att lämna in sin aktivitetsrapport).

Mer information kommer finnas på www.arbetsformedlingen.se


Migrationsverkets bastjänst åter i drift

(Publicerad 2020-03-17)

Migrationsverkets bastjänst har justerats och är åter i drift från och med måndag den 16 mars.


Temporär avstängning av Migrationsverkets bastjänst

(Publicerad 2020-03-13)

Migrationsverkets anslutning till SSBTEK kommer att stängas ned idag. Anledningen är att Migrationsverket behöver göra några justeringar i tjänsten.  Arbetet är inplanerat och produktionssätts under måndag eftermiddag (16 mars), därefter är tjänsten igång igen.  Information om när tjänsten åter är i drift kommer att publiceras här.


Planerade servicefönster hos Skatteverket

(Publicerad 2020-02-26)

Tidpunkter för inplanerade arbeten som kan påverka leveranser till externa parter 2020

2 mars Driftsättning kl. 17:00-23:00

5 mars Blocktid kl. 18:00 till 9 mars kl. 09:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna.

3 April Uttag kl 18:00 – 23:00

5 Juni Uttag kl 18:00 – 23:00

12 Juni Blocktid 12 juni kl.18:00 till 15 juni kl.07:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna

16 Juni Driftsättning kl. 17:00-23:00

31 Juli Uttag kl. 18:00 – 23:00

15 Sept Driftsättning kl. 17:00-23:00

4 Dec Uttag kl. 18:00 – 23:00

16 Dec Driftsättning kl. 17:00-23:00


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)
Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Information om att tjänsten LEFI Online inte utlämnar information för personer med flera Kund-IDn samt planerad rättning

(Publicerad 2019-12-18)
LEFI Online levererar inte ut information när kund har flera Kund-IDn. Felmeddelande som visas är "Kund har bytt kundid eller personnr". Eftersom detta påverkar extern part och deras handläggning har detta utretts och en rättning som löser problematiken är inplanerad till en release i mars 2020.


Planerat driftsavbrott Sveriges A-kassor 4 september

(Publicerad 2019-08-16)
Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa (50) fusioneras med Unionens a-kassa (14)  2019-09-01. Den tekniska sammanslagningen sker 2019-09-04.

Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners.

Driftsavbrottet sker under följande tid:
 
Onsdag  4/9 kl. 15.00  -  torsdag 5/9 kl. 08.00


SSBTEK v8 klar för test

(Publicerad 2019-07-08)

Det går nu att testa mot SSBTEK v8. Kontakt är verifierad hela vägen till Migrationsverkets server.


Uppdaterad information angående felmeddelande i svar från CSN

(Publicerad 2019-06-28)

Pga. ett fel i CSN:s bastjänst får man ett felmeddelande när man frågar på en person som får studiehjälp för ett läsår och dessutom får Extra tillägg eller Inackorderingstillägg för en kortare period än läsåret.I felmeddelandet står:

CSN – kan inte hämta svar!

Felkod -2001: Tekniskt fel vid anrop mot, eller svar från, bastjänst

Felet är nu rättat av CSN. Men det kommer att ta tid innan alla verksamhetssystem hos Er på kommunen är uppdaterade med rättningen. Om du får det här felmeddelandet kan du ringa till CSN och få hjälp av en handläggare med din fråga.
Ring 0771-276 400 och gör val nr 2 (valet säger ”Ringer från Försäkringskassan och har frågor om impulser”, men det är rätt val för er i denna fråga)


Information angående störningar hos SO

(Publicerad 2019-04-03)

Sedan några månader tillbaka har Sveriges a-kassor haft störningar i sina produktionsmiljöer.  Sveriges a-kassor har tillsammans med sin drift leverantör och deras underleverantörer ett antal aktiviteter för att lokalisera problemen. Nu har man gemensamt tagit beslutet att flytta hela miljön till ett nytt datacenter i förhoppning att detta skall lösa tidigare problem. Flytt och efterföljande tester kommer att pågå under hela april och vår förhoppning är att vi skall ha en miljö med önskad kvalitet i början på maj.


Utbetalningsdetaljer filtreras felaktigt bort i LEFI Online

(Publicerad 2019-01-17)

Utbetalningsdetaljer för Bostadsersättning, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Omvårdnadsbidrag, och Merkostnadsersättning, samt periodinformation kring bostadsbidrag filtreras felaktigt bort i LEFI Online sedan 29/12 2018. Felet kommer åtgärdas genom en rättning 17/1 2019.


Fel i LEFI Online avseende period för Bostadsbidrag

(Publicerad 2019-01-07)
(Uppdaterad 2019-01-17)

Gällande LEFI Online har vi upptäckt en felaktig implementering,. Detta innebär att användare av LEFI Online och SSBTEK kan inte se period avseende Bostadsbidrag.
Planen är att driftsätta en ändring i Marsreleasen 2019, men Försäkringskassan undersöker möjligheten att  driftsätta tidigare.
Rättning är genomförd 2019-01-17.

Relaterade länkar

Aktuellt