Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation

På denna sida publiceras löpande driftinformation för tjänsten, såväl akut som planerad driftinformation.


Information från CSN

(publicerad 2021-10-20)

Söndag 14 nov. kl 08:00-16:00 Planerat servicefönster.
Vi kommer stänga våra E-tjänster som troligen kommer att påverka SSBTEK.


Information från AF

(publicerad 2021-10-18)

Just nu kan det vara svårt att nå tjänsten AFLI. Vid försök kan du mötas av felmeddelande i systemet. Just nu finns ingen beräknad tid då felet är lagat. Informationen uppdateras löpande. Det förekommer många avvisade anrop efter helgens driftsättning. Felsökning pågår.


Information från CSN

(publicerad 2021-10-16)

Helgen 16-17 oktober kommer periodvis stänga vissa system på grund av gallringsåtgärder. Kan förekomma störningar.


Information från Sveriges a-kassor

(publicerad 2021-10-13)

Arbetslöshetskassornas integrationsplattform har ett planerat driftsavbrott 2021-10-19 mellan klockan 18.00–24.00. Detta innebär att de tjänster som ni eventuellt använder för informationsutbyte med a-kassorna ligger nere under denna tid.


Information från AF

(publicerad 2021-10-06)

Den 20 oktober klockan 06.00–07.00 kommer AF göra ett internt brandväggsbyte och under tiden för bytet kommer alla applikationer att ligga nere.


Information från CSN

(publicerad 2021-10-06)

Vi behöver starta om vår bastjänst idag någon gång mellan 16.30 - 17.00. Den kan innebära en kortare störning för kommunhandläggarna.


Information från CSN

(publicerad 2021-09-30)

30/9: driftsättning av release mellan kl.17:00-19:00. Under den tiden är det risk för störningar i CSN bastjänst.


AF

(publicerad 2021-09-02)

2/9 – Långa svarstider klockan 08:05 till 09.40, avvisades ca 50% av anropen.


SKV

(publicerad 2021-08-16)

Driftsättning av release 21_3 den 31 augusti 2021 klockan 17–23.

Externa tjänster blir otillgängliga i ungefär 30 minuter under perioden 17.30–18.30. Störningar kan förekomma i TINA och ELSIE.


Information från AF

(publicerad 2021-08-09)

Helgen 21/8 kl. 06.00 till 23/8 kl. 07.00 gör AF en större uppgradering av underliggande system – vilket kan påverka tjänsten AFLI.


Skatteverkets bastjänst är otillgänglig den 17 augusti 2021

(publicerad 2021-06-16)

På grund av underhåll kommer en underliggande tjänst till Skatteverkets bastjänst vara stängd den 17 augusti mellan 07.00 – 12.00. Detta innebär att inget svar kommer att fås från Skatteverket bastjänst under denna tidsperiod.


Driftstörningar

(publicerad 2021-05-26)

Kommunikationsproblem för alla som anropar Försäkringskassan med Expisoft certifikat.
Orsaken är att leverantören Expisoft ej skapat upp någon giltig CRL-lista, den gick ut idag kl 13.15 (26/5).
De upptäckte felet och tog fram ny CRL-fil som Försäkringskassan laddade hem och läste in.
Störningstid tid: 13.15–16.35


Driftstörningar

(publicerad 2021-05-25)

Störningar i SSBTEK och LEFI på grund av kommunikationsproblem. Tid för påverkan 14.30–17.10.


Information från AF

(publicerad 2021-05-20)

Det förekommer fortfarande störningar i SSBTEK efter AF plattformsbyte den 28/4.
AF produktionssatt en rättningen 18/5 vid 15:50 för att få bort felkod 2001.
Kvar med sikte att senare i veckan åtgärda också att AF skickar kod och inte benämning på sökandekategori och a-kassa.
Utredning pågår i samarbete med Försäkringskassan.


Incident i LEFI Online avseende bostadstillägg

(publicerad 2021-05-10) (senast ändrad 2021-05-31)

LEFI Online hämtar ärenden om bostadstillägg från bakomliggande källsystem. Någonstans i integrationen finns ett fel som gör att ärendet felaktigt markeras som icke-aktivt. Felsökning pågår.

Rättning driftsattes helgen 29-30 maj och därmed ska felet vara avhjälpt.


Information från AF

(publicerad 2021-05-03)

Det förekommer avvisade svar i SSBTEK efter plattformsbyte hos AF den 28/4.
Utredning pågår i samarbete med Försäkringskassan


Information från CSN

(publicerad 2021-04-21)

Vi har en release i kväll som troligen innebär att våra E-tjänster kommer att påverkas.
Kan bli störningar mellan 17-20 idag.


Testmiljö: Servicefönster S2

Från onsdag 2021-03-17 17:00 till torsdag 2021-03-18 18:30.


Problem med vissa bastjänster i SSBTEK's testmiljö

(publicerad 2021-01-26)

Just nu finns det problem med vissa bastjänster i SSBTEK's testmiljö. Felsökning pågår. Observera att detta avser testmiljön och inte produktionsmiljön.


Information från Arbetsförmedlingen

(publicerad 2020-11-18)

På grund av driftsstörningar den 16 november 2020 hos Arbetsförmedlingen har vissa arbetssökande försökt att lämna in sin aktivitetsrapport men inte kunna göra detta. Utifrån detta har Arbetsförmedlingen beslutat att inte skicka några meddelanden om utebliven aktivitetsrapport den här månaden, varken till a-kassorna eller till enheten Ersättningsprövning.


Planerat arbete hos SKV

(Publicerad 2020-09-30)

Skattekonto kommer vara stängt under lördag den 24/10 och söndag 25/10 vilket gör att SSBTEK inte får svar på frågor där information hämtas från skattekonto.


Planerad stängning av CSN:s testmiljö

(Publicerad 2020-05-20)

CSN har meddelat att de har en stor release på sin sida som påverkar testmiljön där deras bastjänst för SSBTEK finns.
Detta innebär att inga svar kommer att genereras från CSN vid test av SSBTEK,  from 25 maj och ca två veckor framåt.


Inrapporterade incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-28)

Det har inkommit incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer. En utredning pågår kring eventuell felaktighet kring angiven boendekostnad som visas som 0 kronor. Mer information kommer publiceras här när det finns att tillgå.


Information från Arbetsförmedlingen kring temporärt borttagande av kravet aktivitetsrapportering

(2020-03-17)

Med anledningen av dagens situation så har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att ta bort kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kommer stänga av möjligheten att aktivitetsrapportera. Den arbetssökande som inte lämnar in sin aktivitetsrapport kommer inte heller få en sanktion.

Detta innebär att även om den arbetssökande inte har lämna in sin aktivitetsrapport så har den fullgjort sina åtaganden (avseende kravet att lämna in sin aktivitetsrapport).

Mer information kommer finnas på www.arbetsformedlingen.se


Migrationsverkets bastjänst åter i drift

(Publicerad 2020-03-17)

Migrationsverkets bastjänst har justerats och är åter i drift från och med måndag den 16 mars.


Temporär avstängning av Migrationsverkets bastjänst

(Publicerad 2020-03-13)

Migrationsverkets anslutning till SSBTEK kommer att stängas ned idag. Anledningen är att Migrationsverket behöver göra några justeringar i tjänsten.  Arbetet är inplanerat och produktionssätts under måndag eftermiddag (16 mars), därefter är tjänsten igång igen.  Information om när tjänsten åter är i drift kommer att publiceras här.


Planerade servicefönster hos Skatteverket

(Publicerad 2020-02-26)

Tidpunkter för inplanerade arbeten som kan påverka leveranser till externa parter 2020

2 mars Driftsättning kl. 17:00-23:00

5 mars Blocktid kl. 18:00 till 9 mars kl. 09:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna.

3 April Uttag kl 18:00 – 23:00

5 Juni Uttag kl 18:00 – 23:00

12 Juni Blocktid 12 juni kl.18:00 till 15 juni kl.07:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna

16 Juni Driftsättning kl. 17:00-23:00

31 Juli Uttag kl. 18:00 – 23:00

15 Sept Driftsättning kl. 17:00-23:00

4 Dec Uttag kl. 18:00 – 23:00

16 Dec Driftsättning kl. 17:00-23:00


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)
Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Information om att tjänsten LEFI Online inte utlämnar information för personer med flera Kund-IDn samt planerad rättning

(Publicerad 2019-12-18)
LEFI Online levererar inte ut information när kund har flera Kund-IDn. Felmeddelande som visas är "Kund har bytt kundid eller personnr". Eftersom detta påverkar extern part och deras handläggning har detta utretts och en rättning som löser problematiken är inplanerad till en release i mars 2020.


Planerat driftsavbrott Sveriges A-kassor 4 september

(Publicerad 2019-08-16)
Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa (50) fusioneras med Unionens a-kassa (14)  2019-09-01. Den tekniska sammanslagningen sker 2019-09-04.

Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners.

Driftsavbrottet sker under följande tid:
 
Onsdag  4/9 kl. 15.00  -  torsdag 5/9 kl. 08.00


SSBTEK v8 klar för test

(Publicerad 2019-07-08)

Det går nu att testa mot SSBTEK v8. Kontakt är verifierad hela vägen till Migrationsverkets server.


Uppdaterad information angående felmeddelande i svar från CSN

(Publicerad 2019-06-28)

Pga. ett fel i CSN:s bastjänst får man ett felmeddelande när man frågar på en person som får studiehjälp för ett läsår och dessutom får Extra tillägg eller Inackorderingstillägg för en kortare period än läsåret.I felmeddelandet står:

CSN – kan inte hämta svar!

Felkod -2001: Tekniskt fel vid anrop mot, eller svar från, bastjänst

Felet är nu rättat av CSN. Men det kommer att ta tid innan alla verksamhetssystem hos Er på kommunen är uppdaterade med rättningen. Om du får det här felmeddelandet kan du ringa till CSN och få hjälp av en handläggare med din fråga.
Ring 0771-276 400 och gör val nr 2 (valet säger ”Ringer från Försäkringskassan och har frågor om impulser”, men det är rätt val för er i denna fråga)


Information angående störningar hos SO

(Publicerad 2019-04-03)

Sedan några månader tillbaka har Sveriges a-kassor haft störningar i sina produktionsmiljöer.  Sveriges a-kassor har tillsammans med sin drift leverantör och deras underleverantörer ett antal aktiviteter för att lokalisera problemen. Nu har man gemensamt tagit beslutet att flytta hela miljön till ett nytt datacenter i förhoppning att detta skall lösa tidigare problem. Flytt och efterföljande tester kommer att pågå under hela april och vår förhoppning är att vi skall ha en miljö med önskad kvalitet i början på maj.


Utbetalningsdetaljer filtreras felaktigt bort i LEFI Online

(Publicerad 2019-01-17)

Utbetalningsdetaljer för Bostadsersättning, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Omvårdnadsbidrag, och Merkostnadsersättning, samt periodinformation kring bostadsbidrag filtreras felaktigt bort i LEFI Online sedan 29/12 2018. Felet kommer åtgärdas genom en rättning 17/1 2019.


Fel i LEFI Online avseende period för Bostadsbidrag

(Publicerad 2019-01-07)
(Uppdaterad 2019-01-17)

Gällande LEFI Online har vi upptäckt en felaktig implementering,. Detta innebär att användare av LEFI Online och SSBTEK kan inte se period avseende Bostadsbidrag.
Planen är att driftsätta en ändring i Marsreleasen 2019, men Försäkringskassan undersöker möjligheten att  driftsätta tidigare.
Rättning är genomförd 2019-01-17.

Relaterade länkar

Aktuellt