SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd)

SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter

För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. Försäkringskassan ansvarar för teknisk förvaltning och drift av tjänsten på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bakgrund

Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. Tidigare utförde handläggarna detta arbete till stor del manuellt trots att det fanns legala förutsättningar att hämta uppgifter elektroniskt.

På uppdrag av E-delegationen genomfördes under åren 2012-2014 projektet Effektiv informationsförsörjning (EIF). Projektet leddes av CSN i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, A-kassornas Samorganisation samt ett antal referenskommuner och tillhörande tjänsteleverantörer. I projektet finns även kommunsamarbetsorganisationen Sambruk med som referens.

Projektets syfte var att skapa en effektiv informationsförsörjning för handläggare inom kommunerna och verksamhetsområdet ekonomisk bistånd. Ett mål var att bygga en tjänst som möjliggör för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt inhämta information från flera myndigheter samt a-kassorna. Tjänsten SSBTEK driftsattes i maj 2014.

Kontakt

Gällande allmänna frågor kring tjänsten såsom anslutning, felanmälan osv, se sidan Användarstöd/Support

För övergripande frågor inför anslutning går det även bra och kontakta:

Markus Bill
010 116 90 42
markus.bill@forsakringskassan.se

SKL
SKL har en webbsida med stödinformation till kommuner gällande tjänsten SSBTEK: www.skl.se/socialomsorgstod/ekonomisktbistandforsorjning/tjanstekonomisktbistand
 

 
 

Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd [SSBTEK ]
Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker
informationsförsörjning vid handläggning av ekonomiskt
bistånd som ger förutsättningar för frigjord arbetstid i
handläggningen hos både kommuner, myndigheter och
organisationer.
 

 

 Följ flödet

Du kan prenumerera på allt aktuellt via RSS-flöden. Nedan kan du designa ditt egna flöde.