Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation

Här publiceras driftinformation om LEFI Prenumeration i händelse av akuta eller planerade driftstopp/störningar


Kända fellista för tjänsten

(Publicerad 2020-05-11)

Nedan finns en lista över kända fel i tjänsten. Listan är ett levande dokument och tanken är att den ska justeras över tid, Förmånen Levnadsintyg går inte att stänga av - Konsekvensen blir att om ett fel uppstår när Levnadsintyg behandlas kan det blir rollback på ”hela personen”, dvs ingen information om personen kommer att levereras i resultatfilen. Sannolikheten att detta inträffar är väldigt låg.

Beställning med framtida från och med datum eller felaktigt datum orsakar exceptions – konsekvensen blir att extern part får inget besked om att beställningen för en person gått fel, om datumet är framtida.


Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nr 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.


Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nr 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats fr o m feb 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)
Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Rättning gällande återkrav

(Publicerad 2019-02-07)
Det har upptäckts att information gällande återkrav för vissa ersättningar inte förmedlats vid daglig körning i LEFI Prenumeration, utan endast vid nybevakning eller heluppdatering. En rättning kommer att göras 27/2.

De berörda ersättningarna är:

Sjukpenning, Rehabiliteringsersättning, Aktivitetsstöd, Närståendepenning, Graviditetspenning, Smittbärarersättning och Dagpenning till totalförsvarspliktiga.

Om detta kräver heluppdatering ber vi er kontakta Hans Vähäsalo på nummer 0101147953, för planering av detta så att vi undviker hög last i systemet.


Körning av omräkningar 11-15 juni

(Publicerad 2018-06-07)
From juli 2017, infördes en lagändring inom Sjuk- och Aktivitetsersättning (SA), där en faktor som används vid beräkning av den garantibaserade delen av SA (GSA), höjdes med 0,05 PBB. På grund av detta gjordes i juni 2017, en stor omräkning av samtliga personer som vid tidpunkten hade rätt till GSA. I årets höstbudget finns nu ett förslag på att samma faktor höjs med ytterligare 0,08 PBB, fr.o.m. juli 2018. Detta innebär att en liknande omräkning behöver göras av samtliga personer som i juli 2018 har rätt till GSA.

Vi vill i och med detta, flagga för att vi i samband med denna omräkning, återigen kommer att publicera en stor mängd beslutshändelser från SA-systemet. Vår plan är att dela upp omräkningen och att det blir ökad informationsmängd under 11 – 15 juni i LEFI Prenumeration. Vi kommer till denna gång även att lägga till ett nytt fält i vår beslutshändelse, ur vilken man kommer att kunna utläsa orsaken till publiceringen.


Försäkringskassan byter till nya certifikat den 1 februari 2018

(Publicerad 2018-01-24)
Försäkringskassan kommer den 1 februari att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 1 februari.
 
Dom nya nycklarna som gäller från och med 1 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/prod/
 
Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/test/
 
Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.
 
För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 1 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se.

Observera att de nya certifikaten blir tillgängliga först på fredag.

Relaterade länkar

Aktuellt