Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation för LEFI Prenumeration

Här publiceras driftinformation om LEFI Prenumeration i händelse av akuta eller planerade driftstopp/störningar.

(2024-05-10)

Med anledning av nyutveckling av system och förflyttning av teknisk miljö tillhörande Sjukförsäkring hos Försäkringskassan kan det förekomma störningar i e-tjänsterna för sjukpenning, förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning som förser LEFI Prenumeration med information om dessa förmåner under

  • lördagen den 18 maj från klockan 06 till 15
  • söndagen den 19 maj från klockan 06 till måndagen den 20 maj klockan 09.30

Alla e-tjänster är stängda följande tider:

  • lördagen den 18 maj, från klockan 06 till 09
  • lördagen den 18 maj, från klockan 15 till söndagen den 19 maj klockan 06.

Information från FK-IT

(publicerad 2021-12-14)

En allvarlig sårbarhet har uppdagats i våra IT-system.
Klockan 20-21 kommer FK-IT starta om samtliga WLS domäner för patchjobb.
Ingen trafik till/från FK kommer att fungera under denna tid.
Alla testmiljöer är sedan igår inte tillgängliga på grund av detta.

LEFI P ej levererade filer

(Publicerad 2021-12-02)

2021-12-02 nattens jobb har stannat på grund av tekniska problem. Filerna har nu körts om.

Fel i tjänsten LEFI Prenumeration efter novemberreleasen

(Publicerad 2021-11-18)

Ett fel har upptäckts i tjänsten LEFI Prenumeration efter driftsättning av en förändring hos förmånen tillfällig föräldrapenning i novemberreleasen. Felet drabbar de personer som har bevakningar hos försäkringsbolag för förmånen tillfällig föräldrapenning.

Det innebär att LEFI Prenumeration inte kan leverera ut information om Tillfällig föräldrapenning till externa partners i den dygnskörning som görs. Externa partners som inte har bevakningar för den här förmånen ska inte vara påverkade.

En rättning är inplanerat till lördag den 20 november 2021 för att möjliggöra förmedling av informationen tillfällig föräldrapenning vid dygnskörning. Ni behöver beställa en heluppdatering av beståndet för att säkra tillgång till informationen.

Rättning av fel i LEFI Prenumeration

(Publicerad 2021-02-05)

Det har kommit till vår kännedom om att förmånen Sjukpenning inte har kunnat hantera information som efterfrågas via LEFI Prenumeration för personer födda på 2000-talet. Det innebär att man som användare inte har kunnat få information som man har efterfrågat på personer födda på 2000-talet. En rättning gjordes den 13 januari 2021 och numera erhålls korrekt information även för denna persongrupp.

Innan rättningen gjordes erhölls inte information om personer födda på 2000-talet, vilket innebär att en heluppdatering behöver göras på alla födda efter 1999-12-31 för att kunna hämta ut information om sjukpenning som tidigare fallit bort för personer födda efter milleniumskiftet.

Rättning och fel i tjänsten LEFI Prenumeration

(publicerad 2020-12-17)

Det har identifierats att för vissa personer kan delar av en sjukskrivningsperiod ha fallit bort i informationen från Sjukpenning på grund av ett fel i ett program som läser ut historikinformation för förmånen. Det är i nuläget okänt hur många personer detta fel eventuellt kan ha drabbat. Felet kommer att rättas via en uppdatering av produktion den 23 december 2020.

Det kan krävas en heluppdatering av Sjukpenning för den aktuella kunden, för att kunna hämta ut den information om Sjukpenning som tidigare fallit bort.

Rättning av fel efter septemberreleasen 2020

(publicerad 2020-10-08)

Felet efter septemberreleasen har rättats 2020-10-06. Detta innebär att man som användare ska få information om alla individer man har prenumeration för.

Rättningen innebär samtidigt att driftsättningen av lösningen för retroaktiva föräldrapenningposter i septemberreleasen fungerar inte. Arbete pågår parallellt för hitta en lösning för denna problematik.

För vara säker på att man fått all information retroaktivt efter felet nu är rättat behöver man göra en heluppdatering.

Fel i tjänsten LEFI prenumeration efter septemberreleasen

(publicerad 2020-09-25)

Ett fel har upptäckts i tjänsten efter septemberreleasen. Felet drabbar de personer som har bevakningar hos samma försäkringsbolag för minst två av förmånerna ASUE, Föräldrapenning och Graviditetspenning samtidigt.
Externa parter som inte har bevakningar för någon av dessa förmåner ska inte vara påverkade.

Konsekvensen är att användande part får inte någon information om den bevakade personen i aktuell dygnskörning. Det kan hända att informationen kommer i nästa dygnskörning för vissa individer men detta håller på analyseras.

Fördjupad felsökning pågår för identifiera grundproblemet. I dagsläget kan vi inte lämna någon rapport kring när felet kan vara avhjälpt.

Det pågår också analyser kring möjliga temporära workaroundlösningar. Ny information kring status och hantering kommer publiceras löpande.

Information från Pensionsmyndigheten om ändrad tidtabell för utskick av levnadsintyg

(Publicerad 2020-09-01)

Pensionsmyndigheten har justerat i tidtabellen för utskick av levnadsintyg. Se följande tabell för nu gällande utskick.

Länder:

Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand samt övriga länder som inte finns i listan.

Utskick: 26/8
Påminnelse: 2/11
Beslut om indragning:18/12
Utbetalning stoppas från: januari 2021

Brasilien, Chile, Kanada

Utskick: 28/9
Påminnelse: 1/12
Beslut om indragning: 29/1 2021
Utbetalning stoppas från: februari 2021

Belgien, Grekland, USA

Utskick: 28/10
Påminnelse: 11/1 2021
Beslut om indragning: 26/2 2021
Utbetalning stoppas från: mars 2021

Frankrike, Isreal, Nederländerna, Österrike, Storbritannien

Utskick: 26/11
Påminnelse: 25/1 2021
Beslut om indragning: 31/3 2021
Utbetalning stoppas från: april 2021

Mer allmän information om levnadsintyg finns på Pensionsmyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kända fellista för tjänsten

(Publicerad 2020-05-11)

Nedan finns en lista över kända fel i tjänsten. Listan är ett levande dokument och tanken är att den ska justeras över tid, Förmånen Levnadsintyg går inte att stänga av - Konsekvensen blir att om ett fel uppstår när Levnadsintyg behandlas kan det blir rollback på ”hela personen”, dvs ingen information om personen kommer att levereras i resultatfilen. Sannolikheten att detta inträffar är väldigt låg.

Beställning med framtida från och med datum eller felaktigt datum orsakar exceptions – konsekvensen blir att extern part får inget besked om att beställningen för en person gått fel, om datumet är framtida.

Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nummer 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.

Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nummer 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats från och med februari 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.

Rättning gällande återkrav

(Publicerad 2019-02-07)
Det har upptäckts att information gällande återkrav för vissa ersättningar inte förmedlats vid daglig körning i LEFI Prenumeration, utan endast vid nybevakning eller heluppdatering. En rättning kommer att göras 27/2.

De berörda ersättningarna är:

Sjukpenning, Rehabiliteringsersättning, Aktivitetsstöd, Närståendepenning, Graviditetspenning, Smittbärarersättning och Dagpenning till totalförsvarspliktiga.

Om detta kräver heluppdatering ber vi er kontakta Hans Vähäsalo på nummer 0101147953, för planering av detta så att vi undviker hög last i systemet.

Körning av omräkningar 11-15 juni

(Publicerad 2018-06-07)
From juli 2017, infördes en lagändring inom Sjuk- och Aktivitetsersättning (SA), där en faktor som används vid beräkning av den garantibaserade delen av SA (GSA), höjdes med 0,05 PBB. På grund av detta gjordes i juni 2017, en stor omräkning av samtliga personer som vid tidpunkten hade rätt till GSA. I årets höstbudget finns nu ett förslag på att samma faktor höjs med ytterligare 0,08 PBB, från och med juli 2018. Detta innebär att en liknande omräkning behöver göras av samtliga personer som i juli 2018 har rätt till GSA.

Vi vill i och med detta, flagga för att vi i samband med denna omräkning, återigen kommer att publicera en stor mängd beslutshändelser från SA-systemet. Vår plan är att dela upp omräkningen och att det blir ökad informationsmängd under 11 – 15 juni i LEFI Prenumeration. Vi kommer till denna gång även att lägga till ett nytt fält i vår beslutshändelse, ur vilken man kommer att kunna utläsa orsaken till publiceringen.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad