Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation för LEFI Prenumeration

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten LEFI Prenumeration.

Förändringar avseende levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har beslutat att flytta utskicksperioden för levnadsintyg från augusti‑november till maj-augusti från och med 2022.

Syftet är att försöka sprida ut alla utskick från myndigheten så jämnt som möjligt under kalenderåret. Samtidigt har det fattats beslut om att påminnelseutskicket tas bort då Pensionsmyndigheten inte ser att effekten av det brevet är särskilt stor.

Tiden mellan utskick och indragningsbeslut kommer i stort att vara densamma. Exempelvis kommer det första utskicket 2022 göras i slutet av maj 2022 och indragningsbeslutet i slutet av september (med indragning från och med oktober).

Vi hoppas att ändringen inte medför alltför stora förändringar i mottagande system.

Avslutade sjukfall

(Publicerad 2021-09-30)

I tjänsten LEFI Prenumeration förmedlas inte i dagsläget information om vissa avslutade sjukfall i den dygnskörning som görs.

I samband med releasetillfället den 29 september 2021 kommer vi produktionssätta den utveckling vi arbetat med för att möjliggöra förmedling av informationen avslutad sjukfall vid dygnskörning. En heluppdatering av beståndet behöver beställas för att säkra tillgång till informationen.

Retroaktiva utbetalningar av föräldra- och graviditetspenning

(Publicerad 2021-09-16)

I tjänsten LEFI Prenumeration förmedlas inte i dagsläget information om retroaktiva utbetalningar av föräldrapenning och graviditetspenning i den dygnskörning som görs.

I samband med releasetillfället den 18-19 september 2021 kommer vi produktionssätta den utveckling vi arbetat med för att möjliggöra förmedling av informationen retroaktiva utbetalningar vid dygnskörning. En heluppdatering av beståndet behöver beställas för att säkra tillgång till informationen.

Ny ersättningstyp - Ersättning för karens

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag.

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.

Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kronor/dag för anställda och 804 kronor/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 procent och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Volymerna beräknas bli cirka 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar från och med 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i tjänsten.

Rättning retroaktiva utbetalningar

(Publicerad 2020-02-14)

Idag förmedlas inte retroaktiva utbetalningar av Föräldrapenning i den dygnskörning som görs i LEFI Prenumeration. För att få den informationen krävs att en heluppdatering av beståndet beställs.

En rättning kommer att göras så att information om retroaktiva utbetalningar från Föräldrapenning förmedlas även vid dygnskörning. Rättningen kommer att produktionssättas 17/5.

Tre felaktigheter har upptäckts i LEFI Prenumeration

(Publicerad 2020-01-10)

1. Olika status på karensposter

LEFI Prenumeration förmedlar felaktigt dubbletter av karensdagar. I de fall där det finns en avslutad och en pågående sjukanmälan visas en karenspost med status pågående och en med status avslutad även fast det rör sig om samma period.

2. Man kan se perioder före prenumerationsdatum

LEFI Prenumeration visar poster för äldre period än de man frågar efter. Vid heluppdatering funkar det.

Gäller förmånerna:

 • Sjukpenning
 • Rehabiliteringsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Närståendepenning
 • Graviditetspenning
 • Smittbärarersättning
 • Dagpenning till totalförsvarspliktiga.

Rättas så att endast en karenspost kommer att förmedlas (dvs dubbletter kommer att tas bort) samt att kontroll läggs till så att det inte hämtas poster för äldre perioder än de man frågar efter. Driftsättning 14/1.

3. SGI-typ visar felaktigt alltid värdet 0.

Rättas så att korrekt värde visas. Driftsättning 16/2.

Förändringar i LEFI Prenumeration fr.o.m. release 2019-05-19

(Publicerad 2019-03-29)

Nya åtgärdstyper

Tekniska förändringar kommer att göras i LEFI Prenumeration avseende hur information om Aktivitetsstöd och Utvecklingsersättning hämtas från respektive förmån. Utbetalningsuppgifter kommer att uppdateras för förmånerna aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Två nya åtgärdstyper från och med 2019-05-19:

 • Atgardstyp 97: Aktivitetsstöd
 • Atgardstyp 98: Utvecklingsersättning

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.4. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.x. exi_bestallningsvar_v2_0_4.xsd

Förändringar i LEFI Prenumeration från och med release 2019-01-01

(Publicerad 2018-10-16)

Nya beloppstyper i Sjukpenning

För förmånen Sjukpenning kommer det finnas två nya beloppstyper för karensavdrag från och med 1 jan 2019:
Beloppstyp 80, ”Karensavdrag”
Beloppstyp 83, ”Karensavdrag i särskilda fall”

Värdet 7 (Karensdag) på omfattning i dagpenningärenden för sjukpenning får utökad betydelse:

 • Karensdag, om det rör sig om en egenföretagare
 • Karensavdrag, om det rör sig om en arbetstagare

Detta innebär en schemaförändring, till version 2.0.3. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schema, version 2.0.x.

exi-bestallningsvar-v2-0-3.xsd

Relaterade länkar

Senast uppdaterad