Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation för LEFI prenumeration

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten LEFI Prenumeration.

 

Efter driftsättningshelgen 18–19 maj 2024 kommer LEFI prenumeration att påverkas av förändringar i förmånssystemen som tjänsten nyttjar för att hämta förmånsinformation.
Information rörande förmånerna sjukpenning och rehabiliteringspenning påverkas av förändringen (den sistnämnda förmånen heter Rehabersättning i schemat för LEFI prenumeration). Utöver det kommer även en förändring att ske i LEFI prenumeration vad rör hantering av pensionsprognos.

Information rörande sjukpenning och rehabersättning

Förmånssystemen för sjukpenning och rehabiliteringspenning byter teknisk plattform under helgen den 18–19 maj 2024. Detta innebär följande för LEFI prenumeration:

Utbetalningar

Efter releasen kommer historisk information om utbetalningar av sjukpenning och rehabersättning att levereras som tidigare.
Information om nya utbetalningar kommer att levereras från system på ny teknisk plattform, vilket innebär följande:

 • Värdet på beloppstyp kommer att ha ett färre antal möjliga värden.

Följande värden på beloppstyp kommer att levereras av LEFI prenumeration för sjukpenning:

 • 10 – sjukpenning tim/dag
 • 11 – sjukpenning A-inkomst
 • 12 – sjukpenning i särskilda fall
 • 13 – sjukpenning B-inkomst
 • 22 – förebyggande sjukpenning A-inkomst
 • 23 – förebyggande sjukpenning B-inkomst
 • 36 – fler dagar med sjukpenning på normalnivå särskilda fall
 • 40 – sjukpenning på fortsättningsnivå särskilda fall
 • 51 – sjukpenning frivillig
 • 52 – sjukpenning merutgifter för resor
 • 80 – sjukpenning karensavdrag
 • 83 – sjukpenning karensavdrag särskilda fall

Följande värden på beloppstyp kommer att levereras av LEFI prenumeration för rehabersättning:

 • 1 – rehabpenning i särskilda fall
 • 2 – rehabpenning A-inkomst
 • 3 – rehabpenning B-inkomst
 • 4 – resor
 • 5 – traktamenten
 • 6 – kursavgifter
 • 7 – läromedel
 • 8 – förskott – särskilt bidrag
 • 9 – rehabpenning avdrag annan ersättning
 • 37 – förlängd rehabpenning A-inkomst
 • 39 – förlängd rehabpenning B-inkomst
 • 38 – rehabpenning på fortsättningsnivå i särskilda fall

Dagpenningärenden:

Information om dagpenningärenden kommer att levereras från system på ny teknisk plattform, vilket innebär följande:

 • Värdet på sjukpenningtyp kommer att ha ett färre antal möjliga värden.

Obs! Ersättningsdagar kan rapporteras dubbelt, i det fall att ersättning för sjukpenning eller rehabersättning beviljats först genom ett interimistiskt beslut och sedan genom ett slutgiltigt beslut. Det måste hanteras av mottagaren, genom att inte räkna en ersättningsdag mer än en gång.

Följande värden på sjukpenningtyp kommer att kunna levereras av LEFI prenumeration för sjukpenning:

För sjukpenning (inklusive förebyggande sjukpenning i LEFI prenumeration):

101 – sjukpenning

102 – sjukpenning (redare)

104 – sjukpenning enligt LAF

105 – särskild arbetsskadeersättning

106 – sjukpenning YFL

108 – sjukpenning LSP

109 – särskild sjukförsäkring för studerande

111 – reseersättning (arbetsresor)

112 – förebyggande sjukpenning i särskilda fall

113 – sjukpenning i särskilda fall

125 – sjukpenning på fortsättningsnivå

126 – fler dagar med sjukpenning på normalnivå

131 – förebyggande sjukpenning

132 – förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå

133 – fler dagar med förebyggande sjukpenning på normalnivå

141 – sjuklönegaranti

Följande värden på sjukpenningtyp kommer att kunna levereras av LEFI prenumeration för rehabersättning:

111 – reseersättning (arbetsresor)

114 – rehabpenning i särskilda fall

121 – rehabpenning

123 – särskilt bidrag

127 – rehabpenning på fortsättningsnivå

128 – fler dagar med rehabpenning på normalnivå

Nedanstående dokument innehåller ett förtydligande om förändrade värden i sjukpenning och vilka de ersatts med.

Förändring sjukpenninginformation MajR24 Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Information rörande pensionsprognos

Information och händelser rörande pensionsprognos levereras inte i LEFI prenumeration sedan 2020.

Efter helgen 18–19 maj 2024 kommer inte heller bevakningar/heluppdateringar av ”pensionsprognos” att hanteras av LEFI prenumeration.

Detta innebär att en beställning av enbart ”pensionsprognos” kommer att hanteras som en tom beställning. I övrigt fungerar tjänsten som tidigare.

Pågående bevakningar påverkas inte, men levererar inte heller någon information. Schemat påverkas inte av förändringen.

Uppdatering av höjd garantipension har genomförts i LEFI-systemet

(publicerad 2022‑09‑16)

Uppdatering av höjd garantipension har nu genomförts i LEFI‑systemet och ska finnas med i förmånsinformationen.

Status kring Implementering av riksdagens beslut om att höja garantipensionen från och med augusti 2022

(publicerad 2022‑08‑19)

22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen från och med augusti 2022. På grund av kort utvecklingstid och anpassning av IT-systemen är ändringen tyvärr ännu inte gjord i förmånsinformationen för ålderspension i LEFI‑tjänsterna. Däremot finns aktuellt korrekt belopp för augusti i LEFI online (under utbetalningsinformationen). Arbetet pågår för fullt att göra anpassningen helt klar och vi återkommer till er så snart arbetet är klart.

Förändringar avseende levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har beslutat att flytta utskicksperioden för levnadsintyg från augusti‑november till maj‑augusti från och med 2022.

Syftet är att försöka sprida ut alla utskick från myndigheten så jämnt som möjligt under kalenderåret. Samtidigt har det fattats beslut om att påminnelseutskicket tas bort då Pensionsmyndigheten inte ser att effekten av det brevet är särskilt stor.

Tiden mellan utskick och indragningsbeslut kommer i stort att vara densamma. Exempelvis kommer det första utskicket 2022 göras i slutet av maj 2022 och indragningsbeslutet i slutet av september (med indragning från och med oktober).

Vi hoppas att ändringen inte medför alltför stora förändringar i mottagande system.

Regeringen har beslutat om att höja garantipensionen och bostadstillägget

(publicerad 2022‑06‑28)

Den 22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen med upp till 1 000 kronor före skatt samt att bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022.
Det tidigare förslaget om ett garantitillägg är inte längre aktuellt. Istället har ett annat förslag röstats igenom idag i riksdagen som innebär höjd garantipension och ytterligare höjning av bostadstillägget.

Beslut om höjda pensioner | Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 21‑24 juli kommer omräkning att ske hos Pensionsmyndigheten. Det kommer inte att skickas ut några beslut till pensionärerna utan de nya beloppen syns på utbetalningsbesked gällande augusti månads utbetalning 2022.

I tjänsten hanteras redan garantipension så det får ingen systempåverkan. För användande partner blir effekten endast att informationen om utbetald garantipension ökar och på grund av det kommer bostadstillägg för pensionärer och även det vanliga bostadstillägget att beräknas om i berörda fall.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad