Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Elektronisk tidsredovisning

Vi rekommenderar att du som anordnar assistans och du som anställer dina egna assistenter använder ett elektroniskt system för att redovisa utförd assistans till oss. Här beskriver vi fördelarna med att skicka tidsredovisningar digitalt och vad som krävs för att kunna göra det.

Elektronisk tidsredovisning underlättar för dig och för oss

När du använder elektronisk tidsredovisning kan du enkelt och smidigt skicka alla assistenters tidsredovisningar till oss digitalt. Med elektronisk tidsredovisning blir alla uppgifter läsbara i våra it-system och det är inte möjligt att skicka redovisningen om obligatoriska uppgifter saknas. Det innebär att tidsredovisningen är komplett när den kommer in till oss. Med elektronisk tidsredovisning blir det alltså färre kompletteringar, vilket gör arbetet lättare både för dig och för oss. Det medför en snabbare handläggning.

Det här krävs för att skicka tidsredovisningar digitalt

Vi har ett webbgränssnitt för att ta emot tidsredovisningar och du behöver ha en systemleverantör som har avtal tecknat med oss. Både du och dina assistenter behöver också ha bank-id för att signera tidsredovisningarna. Varje assistent fyller i och signerar sin egen tidsredovisning och sen kan du som redovisar assistansen signera alla assistenters tidsredovisningar samtidigt. Hur det fungerar mer i detalj att skicka tidsredovisningarna till oss beror på vilken systemleverantör du väljer att använda.

När du är ansluten har du möjlighet att skicka in tidsredovisningar alla dagar 00–24, med undantag för planerade servicefönster. Det finns vissa inbyggda kontroller i vårt gränssnitt som bland annat innebär att tidsredovisningar kan stoppas om de inte är signerade alls eller om de har signerats med e-legitimation som inte tillhör assistenten.

Om du upplever något problem med att skicka in tidsredovisningarna vänder du dig i första hand till din systemleverantör med dina frågor.

Det är vi som tecknar avtal med systemleverantörer för anslutning till vårt gränssnitt så det du behöver göra är att välja en systemleverantör som har avtal med oss, alternativt att din befintliga leverantör sluter avtal med oss. Här följer en lista på leverantörer som idag har avtal med oss.

Aiai

Assistans för dig

Assistansboken

Avancit AB/Fast

Cambio

Circel Red AB Tidsvar

Coordinare

Datavara AB

Himmave AB

Intraphone

Medvind WFM

Phoniro

Primass

Quinyx

Stealth

TietoEVRY

Tidvis

Time2view

Tunstall

Vikariebanken

WebIT

 

Kontakt

Om du som assistansanordnare har frågor om elektronisk tidsredovisning kontaktar du vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00. Säg assistansanordnare när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.

Kundcenter för partner

Relaterade länkar

Information för systemleverantörer