Assistansanordnare

På den här sidan finner du som är assistansanordnare aktuell information om assistansersättning.

Vi har samlat information för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar vi om vad du behöver tänka på när du ska redovisa till oss på Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.

Information för kommunal assistansanordnare

Information för privat assistansanordnare

Information för dig som anställer dina assistenter själv

Välkommen på webbinarium om högre timbelopp

2018-09-18

Läs mer

Torsdag den 4 oktober klockan 10–11 anordnar Försäkringskassan ett webbinarium som vänder sig till assistansanordnare och de som anställer sina assistenter själva. Ämnet för webbinariet är det högre timbeloppet.

Vi kommer att informera om ändringar i förordningen (1993:1091) om assistansersättning och Försäkringskassans beslut att upphäva Riksförsäkringsverkets allmänna råd till 51 kap. 11 § SFB.

Du kopplar upp dig på webbinariet genom att klicka på denna länk:

Webbinarium om högre timbelopp

En inspelad version av webbinariet kommer att finnas tillgänglig på forsakringskassan.se i efterhand men har du frågor rekommenderar vi att du deltar den 4 oktober.

Varmt välkomna!

Stäng


Det här gäller för ombud efter 1 juli

2018-09-18

Läs mer

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft och den för med sig några förtydliganden när det gäller ombud.

Personer som behöver hjälp att sköta sin kontakt med myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, har möjlighet att låta någon annan göra det som ombud via en fullmakt. Ett ombud kan exempelvis vara en nära anhörig. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 förtydligas några aspekter när det gäller ombud. Följande är ändrat:

 • Försäkringskassan har rätt att neka ett ombud i ett ärende ifall ombudet har misskött sig i ett annat ärende. Det måste finnas en god grund för att avvisa ett ombud och ombudet har då möjlighet att överklaga avslagningsbeslutet.
 • örvaltningslagen preciserar också att ett barn inte är lämpligt som ombud och att en juridisk person inte får agera ombud. Det betyder att en advokatbyrå eller ett bolag inte kan ta den rollen.
 • Om en assistansberättigad person har gett fullmakt till en större krets personer, exempelvis en grupp anställda vid ett assistansföretag kan Försäkringskassan begära att den assistansberättigade personen preciserar en person som Försäkringskassan ska ha kontakt med.
 • I övrigt gäller samma regler som tidigare.

Stäng


Felaktig adress till sida om webbinarium

2018-09-03   

Läs mer

Du som redovisar personlig assistans har i dagarna fått ett brev från oss. I brevet hänvisar vi dig till en webbsida där du som inte deltog i våra webbinarier i mitten av juni kan se en inspelad version samt svar på frågor som dök upp under webbinarierna.

Det har dock smugit sig in ett fel i webbadressen. Om du istället anger adressen fk.se/webbinarier-assistans så kommer du till rätt sida.

Webbinarium för assistansanordnare den 18 juni

Stäng


Prenumerera på senaste nytt om assistansersättningen

2018-08-22

Läs mer

Nu kan du prenumerera på information från Försäkringskassan gällande assistansersättningen. Du kan få notiser både via sms och e-post. Vi använder sms-notifiering vid akuta händelser och e-post för löpande information om assistansersättningen. Se nedan hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här gör du för att få sms-notifiering

Anslut dig till vår sms-tjänst för att få akut information som gäller assistansersättningen.

För att ansluta:

 • Skicka ett sms med ordet ASSA till 71377.
 • Du får svar via sms med bekräftelse på att du är registrerad på tjänsten ASSA.

För att avsluta:

 • Skicka sms med orden ASSA STOPP till 71377.
 • Du får svar via sms med bekräftelse på att du är avregistrerad från tjänsten ASSA.

Så här gör du för att få e-postnotifiering

Registrera dig för att få löpande information som gäller assistansersättningen.

För att ansluta:

Fyll i din e-postadress i formuläret

För att avsluta:

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken ”avanmäl mig” längst ned i mejlen du får från oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant samtycker du till att ditt mobilnummer och/eller din e-postadress sparas i Försäkringskassans prenumerationsregister. Registret används för att skicka ut information om assistansersättningen. Försäkringskassan lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part.

Förtydligande om sondmatning efter HFD-dom

2018-06-27

Läs mer

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år fastslog att sondmatning kan vara att av de behov som ger rätt till assistansersättning, om personen det gäller behöver hjälp med dem i mer än 20 timmar i veckan. Domen fastslog att den hjälp som ges med sondmatning i så fall måste vara av ”privat och integritetskänslig karaktär” men gick inte närmare in på vad det innebär. När sådana oklarheter uppstår tar Försäkringskassan fram rättsliga ställningstaganden som förtydligar vad som gäller vid bedömning.

– När en HFD-dom kommer måste vi se över våra styrande dokument för att säkerställa att tillämpningen blir rätt. Det rättsliga ställningstagandet i det här fallet har vi tagit fram med hjälp av medicinsk expertis och syftar till att vi ska ha en likvärdig och korrekt rättstillämpning, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan. En individuell prövning måste göras i varje enskilt fall, men med styrdokumentet ger Försäkringskassan sina handläggare stöd för tillämpningen. Syftet är att förtydliga vilken hjälp med sondmatning som typiskt sett ska räknas in.

– Hjälp med på- och urkoppling samt justering av slangar är vanligen att räkna som tillräckligt privat och integritetskänsligt, men sondmatning kan också i vissa fall förutsätta att assistenten övervakar matningen, och därmed den enskilde, på ett så intensivt och närgånget sätt att även själva matningen bör betraktas som tillräckligt privat och integritetskänslig. Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl för till exempel medvetandesänkta personer eller sängbundna personer utan normal sväljreflex, säger Eva Nordqvist.

Bedömning av hjälp med måltid i form av sondmatningpdf öppnas i nytt fönster

Webbinarium för assistansanordnare och personer som anställer assistenter själva

2018-06-14

Läs mer

Den 18 juni genomförde vi webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare samt för personer som anställer assistenter själva med fokus på våra digitala tjänster som underlättar för dig som redovisar personlig assistans till Försäkringskassan.

Om du missade webbinarium kan du här se en inspelad version av dem samt ta del av bildspel och frågor och svar från chatten.

Dokumentation från webbinarium för assistansanordnare den 18 juni

Dom om sondmatning efter FK:s begäran

2018-04-13

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

– Det är bra att rättsläget är förtydligat. Tillämpningen av lagstiftningen måste vara rättssäker och förutsägbar. När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att sondmatning ska räknas som hjälp med måltider, vilket är ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. En förutsättning är dock alltid att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär.

– Vi kommer att tillämpa detta i berörda ärenden, säger Eva Nordqvist.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (hogstaforvaltningsdomstolen.se)

Stäng

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2018

2017-12-12

Läs mer

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2018 till 295,40 kronor. Det högsta timbeloppet blir 330,84 kronor per timme.   

Stäng

Regeringen planerar ändringar inom assistansersättningen

2017-11-24

Läs mer

Den 14 november presenterade regeringen ett antal åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Läs mer om åtgärderna

Regeringen planerar ändringar inom assistansersättningen

Stäng

Skicka in räkningen för assistansersättning digitalt

2017-11-01

Läs mer

Från och med den 1 november 2017 kan den som har assistansersättning skicka in räkningen digitalt via Mina sidor. Räkningen har tidigare bara kunnat skickas in med blanketten Räkning – assistansersättning (3057). Mina sidor är en personlig e-tjänst som innebär att man bara kan använda e-tjänsten för egna ärenden och att man behöver ha en e-legitimation eller ett bank-id för att kunna använda den.

Läs mer om e-tjänsten

Skicka in räkningen för assistansersättning på Mina sidor

Stäng

Anmäl uppgifter om personliga assistenter digitalt

2017-11-01

Läs mer

Från och med den 1 november 2017 kan du som arbetsgivare använda vår e-tjänst för att anmäla uppgifter om vilka assistenter som arbetar hos en person som har assistans. Tidigare har det bara kunnat göras med blanketten Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent (3066).

Läs mer om e-tjänsten och hur du använder den

Anmäl uppgifter om personliga assistenter digitalt

Stäng

Två nya blanketter för assistansersättning

2017-05-29

Läs mer

Försäkringskassan har uppdaterat blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent” (3066) och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj.

Tänk på att om du använder de gamla blanketterna kommer du behöva komplettera med uppgifter och då kommer handläggningen att ta längre tid.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

I blanketten har vi justerat att uppgifterna som lämnas även avser om assistenten lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Uppgifterna lämnas inte längre på heder och samvete.

Uppgifterna om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade måste lämnas till Försäkringskassan innan de börjar utföra assistansen. Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna. Vi betalar inte ut ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för den tiden.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

Räkning (3057)

Räkningsblanketten har utökats med uppgifter så att man

 1. ska man fylla i om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i sådan verksamhet.
 2. kan skriva in flera perioder när man vårdats på sjukhus och att man ska skriva vilka klockslag man skrivits in och ut från sjukhuset.

Räkning assistansersättning (3057)

Ifyllnadsanvisningarna till 3057

Stäng

Korrekta uppgifter om personliga assistenter en förutsättning för utbetalning av assistansersättning

2017-05-02

Läs mer

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättningen måste arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personliga assistenter lämna in uppgifter till myndigheten om assistenterna innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

Uppgifterna kan lämnas på blankett 3066 ”Anmälan från arbetsgivaren – uppgifter personliga assistenter”, men det är inget krav att man använder den för att skicka in uppgifterna. Vi kräver inte heller att uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Uppgifterna som ska lämnas är:

 • assistentens personuppgifter.
 • om assistenter är över 18 år.
 • om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.
 • om assistenten är närstående till den som får personlig assistans.
 • om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans.

Bakgrund

51 kap. 24 § 1 i Socialförsäkringsbalken (SFB) innebär att det ankommer på arbetsgivaren och uppdragsgivaren att lämna uppgifterna till Försäkringskassan. Att uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden innebär att det inte endast är på Försäkringskassans begäran som uppgifterna ska lämnas eller att Försäkringskassan ansvarar för att inhämta uppgifterna.

Försäkringskassan tolkar bestämmelsen så att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren måste lämna uppgifter om assistenten innan assistansen börjar utföras för att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för arbete som en assistent utfört.

Blankett 3066 – Anmälan från arbetsgivare

Stäng

Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll

2017-03-13

Läs mer

   

I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för assistansersättningen digitalt.

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller mobilt Bank ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når handläggningen.

Syftet är ett ge dig som anordnare eller personlig assistent snabbare återkoppling om det är något fel på underlaget du skickar in, så du kan korrigera det på en gång. Vår förhoppning är detta ska minska behovet av komplettering.

Fakta

ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som skickas in med post.

ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

Stäng         

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp

2016-07-04

Läs mer

Försäkringskassans styrelse fattade den 30 juni beslut om nya föreskrifter för införandet av efterskottsbetalning för assistansersättning. De nya föreskrifterna gäller från den 1 oktober 2016. De brukare som av Försäkringskassan betraktas som egna arbetsgivare kommer dock även fortsättningsvis att få assistansersättningen utbetald i förskott.

Vad är nytt i föreskrifterna jämfört med tidigare? Hur påverkas du som brukare eller anordnare av de nya föreskrifterna? Vad gäller om du har högre timbelopp? Vi har här samlat svaren på de här frågorna och ett antal till i ett särskilt underlag.

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp (204 kB)

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning (34 kB)

Stäng  

Stoppade utbetalningar inom assistansersättningen

2016-06-09

Läs mer

Försäkringskassan har tagit ett administrativt ställningstagande om att från och med juli och tills vidare stoppa utbetalningar till flera assistansanordnare vars företrädare har polisanmälts av myndigheten för till exempel mutbrott och ekonomisk brottslighet. De har även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Berörda assistansanordnare är informerade och ställningstagandet är en del i den omfattande utredning inom assistansersättningen som Försäkringskassan inledde i januari.

De kunder som berörs av de stoppade utbetalningarna kontaktas av Försäkringskassan via telefon och brev. Som kund behåller man sin ersättning och man har möjlighet att välja en annan anordnare med tillstånd.

Ställningstagandet att stoppa utbetalningarna grundar sig på en bestämmelse i Socialförsäkringsbalken (51 kap. 19 §). Det är en administrativ åtgärd som inte påverkar rätten till assistansersättning för de kunder som berörs.

Frågor och svar (140 kB)

Stäng  

Nya läkarutlåtanden för assistansersättning, handikappersättning, vårdbidrag och bilstöd

2016-05-30

Läs mer

Försäkringskassan har tagit fram särskilda blanketter för läkarutlåtanden för assistansersättning och handikappersättning samt omarbetat befintliga läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd. Läkarutlåtandena har beretts med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund.

Varför har Försäkringskassan tagit fram nya läkarutlåtanden?

De medicinska underlagen är en viktig grund när Försäkringskassan ska bedöma rätten till någon av de berörda förmånerna. Men när en läkare ska utfärda ett läkarutlåtande till en patient har det inte varit helt tydligt för läkaren vilken medicinsk information Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. De nya läkarutlåtandena ger läkaren ett bättre stöd för att lämna relevant information till Försäkringskassan.

Frågor och svar

Läkarutlåtanden (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster)

Stäng

Från och med maj månad. Redovisa alla timmar på respektive blankett

2016-04-07

Läs mer

Från och med redovisningen för maj månad ska samtliga lämnade timmar redovisas på en och samma blankett (dvs. FK 3059 Tidsredovisning respektive FK 3057 Räkning). Den försäkrade ska redovisa uppgifter om lämnade timmar inom ramen för beviljat beslut. Den försäkrade kan ha ansökt om fler timmar men inte hunnit få beslut om dessa timmar. Om han eller hon har fått assistans även för dessa timmar och vill ha timmarna utbetalda så ska även dessa timmar redovisas till Försäkringskassan. Ibland har de ansökta och de redan beviljade timmarna redovisats särskilt, t.ex. på separata blanketter.

Anledningen till ändringen är att detta har hanterats olika i landet och att det kommande IT-systemet inte medger särskild redovisning för ansökta och redan beviljade timmar. Genom detta förtydligande blir handläggningen lika i landet.

Stäng 

Viktigt att veta för anordnare av personlig assistans.

Har du tecknat avtal om att utföra personlig assistans. Här finns information för anordnare som är viktigt att känna till

Läs mer

När Försäkringskassan har fått ett avtal där det står att du är anordnare av den personliga assistansen finns det saker som är viktiga att känna till.

Du måste lämna uppgifter till oss

Du som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent är skyldig att meddela Försäkringskassan i följande situationer:

 • Om assistenten är närstående till eller bor tillsammans med den som får assistans.
 • Om assistenten är bosatt utanför EES-området.
 • Om assistenten inte har fyllt 18 år.

Du som anordnare ska lämna de här uppgifterna innan assistenten börjar arbeta som assistent. Om någon av uppgifterna ändras måste du meddela oss det.

Så lämnar du uppgifterna

Fyll i och skicka in blanketten Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter (3066).

Du måste anmäla förändringar

Du som är anordnare och har fått ersättning utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om duvet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning, hälsotillstånd, daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

Vi kan fråga dig om uppgifter som vi behöver

I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan kan också fråga anordnaren om uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. Du som är anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan ber om.

Du ska komma in med uppgift om assistentens arbetstid
Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ansvarar för att varje månad redovisa uppgifter om assistentens arbetstid. Det gör du på blanketten som heter Tidsredovisning – assistansersättning (FK3059). Assistenten ska också skriva under och intyga uppgifterna på blanketten.

Redovisning för tid innan beslut

 • Om en person har assistans innan han hon får ett beslut så kan han hon få ersättning även för den tiden. Det är under förutsättning att personen beviljas assistansersättning och skickar in följande:
 • ett avtal mellan sig och anordnaren
 • tidsredovisningar
  räkningar
  en handling som styrker att assistenten är anställd, till exempel ett anställningsavtal.

Handlingen som styrker att assistenten är anställd måste innehålla följande:

 • arbetsgivarens namn, adress och underskrift
  assistentens namn, adress underskrift
  anställningens tillträdesdag
  uppgifter som visar att arbetstagaren är anställd som personlig assistent
  uppgifter som visar om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid
  uppgifter om arbetstiden (heltid, deltid eller antalet avtalade timmar)
  uppgifter om hur ofta lönen ska betalas ut.

Vid tidsbegränsad anställning ska det framgå typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

När ska avtalen, räkningarna och tidsredovisningarna skickas in?

Avtal om assistans och handlingar som styrker assistentens anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter den månad som assistansen började utföras.

Räkning och tidredovisningar ska komma in till Försäkringskassan kontinuerligt senast den 5:e i andra månaden efter den månad som redovisningen gäller. Om man till exempel får personlig assistans i januari så ska räkningarna och tidsredovisningarna komma in till Försäkringskassan senast den 5 mars.

Om redovisningen inte är fullständig eller kommer in för sent

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man har beslut om, kan Försäkringskassan vänta med att betala ut pengarna eller minska utbetalningen.

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man inte har ett beslut om så kan Försäkringskassan inte betala ut någon ersättning. Det kan till exempel vara vid en ny ansökan eller en ansökan om fler timmar.

Viktigt att känna till för dig som anställer assistenter

I vissa situationer betalar Försäkringskassan inte assistansersättning:

 • Om assistenten är under 18 år.
  Om assistenten på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak inte klarar av att arbeta som personlig assistent. Det finns dock inte någon övre åldersgräns.
  Om assistenten har arbetat fler timmar än vad som anges i kollektivavtalet, arbetstidslagen eller i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
  Om assistenten är bosatt i ett land utanför EES och utför assistans i ett land utanför EES betalar Försäkringskassan assistansersättning bara i särskilda fall, till exempel om den ordinarie assistenten blivit sjuk under vistelsen i ett annat land.

Du kan som anordnare bli skyldig att betala tillbaka pengar

Försäkringskassan kan kräva att du betalar tillbaka pengar. Det är om du har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att bli att lämna uppgifter och det leder till att vi betalar ut för mycket.

Även om Försäkringskassan skulle betala ut för mycket pengar utan att du har gjort något fel så kan du som anordnare vara tvungna att betala tillbaka. Det är om du  har insett eller haft goda skäl att inse att ersättningen var för hög.

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00 om du har frågor om ditt ärende.

Stäng

Ändrade regler om assistansersättning

Från och med den 1 juli 2013 ändras lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Läs mer

Vem påverkas av lagändringarna?

Lagändringarna påverkar den som är assistansberättigad, till exempel när det gäller vem man kan anlita som assistent. De påverkar också den som är anordnare av personlig assistans, till exempel när det gäller att lämna uppgifter till Försäkringskassan.

Vi har samlat ihop frågor och svar kring de största förändringarna i ett dokument som du kan hitta här:

Frågor och svar - ändrade regler om assistansersättning (uppdaterad 2015-12-23) (pdf 377 kB, öppnar nytt fönster)

Andra berörda myndigheter

Försäkringskassans handläggning påverkas av lagändringarna. Även kommunerna påverkas både i sin roll som anordnare av personlig assistans och i sin roll som ansvarig myndighet för LSS.

Socialstyrelsen har hittills ansvarat för att ge tillstånd till anordnare av personlig assistans och att utöva tillsyn. Denna del av Socialstyrelsens verksamhet tas från och med den 1 juni 2013 över av en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ändrade blanketter

Blanketterna Räkning (3057) och Tidsredovisning (3059) anpassas till de nya reglerna. 

Leverantörer av administrativa system för assistansanordnare kan begära tekniska versioner av blanketterna, som lämpar sig för inbyggnad i systemen. De kan beställas redan nu genom att skicka e-post till blankettladan@forsakringskassan.se. Observera att de här versionerna av blanketterna är speciellt framtagna tekniska underlag för IT-utveckling och inte ska användas av anordnare och brukare.

Inspektionen för vård och omsorg behandlar ansökan om tillstånd

För att bedriva verksamhet med personlig assistans måste du först ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och Omsorg.

Till Inspektionen för vård och omsorg webbplats (öppnar nytt fönster)

      

Stäng

 

Vägledningar

Här finner du Försäkringskassans vägledningar i pdf-format.

Läs mer om vägledningar

Statistik och rapporter

Officiell statistik och rapporter finner du här

Fler blanketter

3066 Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om personliga assistenter

3080 Anmälan - Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid

3095 Redovisning av utbetald assistansersättning

Fördjupad information

Vill du veta mer kan dessa externa länkar ge dig ytterligare information.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lägger ut uppgifter om assistansföretag som beviljats tillstånd på Inspektionen för vård och omsorg webbplats. Där finns också blanketter för att ansöka och anmäla. 

Länk till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)