Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation för LEFI Online

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten.

Information om förändringar i tjänsten LEFI Online

Efter driftsättningshelgen 18–19 maj 2024 kommer LEFI Online att påverkas av förändringar i förmånssystemen hos sjukförsäkring på Försäkringskassan som LEFI Online nyttjar för att hämta förmånsinformation. Information rörande ersättningarna sjukpenning och rehabiliteringspenning påverkas av förändringen, vilket i sin tur har en påverkan på LEFI Online.

Förebyggande sjukpenning förmedlas i nuvarande system hos sjukförsäkringen som en del av sjukpenning. I det nya systemet kommer förebyggande sjukpenning att hanteras som en egen förmånsmängd i informationen om sjukpenning, vilket innebär att informationen inte längre kommer finnas tillgänglig i tidigare versioner (versionerna 5, 6 och 7) av LEFI Online.

Nya rättningar för preliminära utbetalningar

(2024-02-16)
Under våren kommer förmåns- delförmåns- och beloppsklassificeringen uppdateras för preliminära utbetalningar i webbtjänsten för LEFI Online. Målet med uppdateringen är att dessa klassificeringar ska bli mer konsekventa mellan preliminära och effektuerade utbetalningar.

När uppdateringen gjorts kommer förmåner vara associerade med delförmåner enligt följande struktur:

Förmåner och delförmåner

Förmån

Delförmån

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag

Dagersättning

Aktivitetsstöd

Dagersättning

Arbetsmarknadspolitiskt program

Dagersättning

Bostadsbidrag

Dagersättning

Föräldrapenning

Dagersättning

Sjukpenning

Dagersättning

Tillfällig föräldrapenning

Etablering

Etableringsjobb

Förutom denna förändring kommer många preliminära utbetalningar associeras med en beloppstyp, vilket inte varit fallet tidigare. Beloppstyperna kommer mestadels att bestå av samma värden som idag används för förmåner. Följande beloppstyper är ett urval av de som då kommer att kunna förekomma:

 • Aktivitetsstöd
 • Bostadsersättning
 • Dubbeldagar
 • Ekonomiskt bistånd
 • Egen begäran
 • Etableringsersättning
 • Etableringsjobb
 • Etableringstillägg
 • Föräldrapenning
 • Kvittning statlig fordran
 • Preliminär skatt
 • Preliminärt bostadsbidrag
 • Rehabiliteringsersättning
 • Slutligt bostadsbidrag
 • Tilläggsbidrag
 • Tim/dagberäknad
 • Utländsk fordran
 • Utmätning
 • Utmätning tills vidare
 • Utvecklingsersättning
 • Överenskommen statlig fordran

Sammantaget innebär denna förändring inte att någon ny information presenteras, förutom att det kommer att framgå vilka preliminära utbetalningar som är dagersättningar. Däremot kommer klassificeringarna namnges på ett sätt som är konsekvent med effektuerade utbetalningar.

Dessa förändringar påverkar inte de som nyttjar aktuella versioner av system-till-systemgränssnittet. Dock kommer de att inkluderas i nästa version av system-till-systemgränssnittet, version 8, vars lanseringsdatum ännu inte har fastställts.

Flera inloggningsalternativ i LEFI Online

(2024-02-12)
Från och med den 13 april kommer vi att erbjuda inloggning med tjänstelegitimationerna SITHS och Freja organisation ID i LEFI Online. Samtidigt som dessa alternativ införs kommer vi att ta bort inloggning med Telia eftersom den inte är en godkänd e‑legitimation (enligt Kvalitetsmärket Svensk e‑legitimation).

Möjligheten att logga in med BankID och EFOS tjänstelegitimation kommer att finnas kvar.

Ny webbtjänst för LEFI Online

(2024-02-12)
IT-tjänsten LEFI Online samt dess webbtjänst på forsakringskassan.se har moderniserats och flyttats till ny teknisk plattform. Webbtjänsten är nu byggd i modern web‑teknik med Försäkringskassans eget designsystem, vilket innebär en ny frontendlösning som tar hänsyn till dem tillgänglighetskrav som vi har på oss som svensk myndighet.

Det kommer fler förändringar i LEFI Online under året så håll utkik på Releaseinformation för LEFI Online.


3 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som är handläggare på försäkringsbolag, kommuner, myndigheter eller andra intressenter som vill använda sig av IT-tjänsten LEFI Onlines webbtjänst. Användarhandledningen visar hur du får utlämnat person- och förmånsuppgifter för en enskild via LEFI Onlines webbtjänst.

Viss information om elstödet kommer releasas i LEFI Online den 19‑20 mars

(publicerad 2023-02-20)

Planen är att uppgifter om elstödet kommer att levereras i LEFI Online som en separat utbetalning med ett minimum av information från och med mars‑releasen 19‑20 mars.

De uppgifter som kommer att finnas är:

 • Förmånsfamilj, alltid med id = el och beskrivning = elstöd
 • Datum enligt formatet yyyy-mm-dd
 • Bruttobelopp (summa i valuta = SEK)
 • Företag, alltid med id = 1001 och beskrivning = Försäkringskassan

Kommer tekniskt att se ut så här:

<utbetalningsuppgift>

<formansfamilj>

<id>EL</id>

<beskrivning>Elstöd</beskrivning>

</formansfamilj>

<datum>2023-02-25</datum>

<bruttobelopp>

<valuta>SEK</valuta>

<summa>12000.0</summa>

</bruttobelopp>

<foretag>

<beskrivning>Försäkringskassan</beskrivning>

<id>1001</id>

</foretag>

</utbetalningsuppgift>

Eftersom elstödet inte är en formell förmån så kommer det inte komma någon information om vara sig förmån, delförmån, beloppstyp eller nettobelopp. Information finns helt enkelt inte då elstödet inte är en förmån.

Version 7 av LEFI Online är driftsatt

Helgen den 19‑20 november driftsattes version 7 av LEFI Online med följande förändringar:

 • Ålderspension byter namn till Allmän pension.
 • Utbetalningsbesked byter namn till Preliminära utbetalningar.
 • Anspråksdagar införs för föräldrapenning.
 • Belopp införs för programmeringssättningsdagar.
 • Bedömda dagar införs för tillfällig föräldrapenning.

Uppdatering av höjd garantipension har genomförts i LEFI‑systemet

(publicerad 2022‑09‑16)

Uppdatering av höjd garantipension har nu genomförts i LEFI-systemet och ska finnas med i förmånsinformationen.

Status kring Implementering av riksdagens beslut om att höja garantipensionen från och med augusti 2022

(publicerad 2022‑08‑19)

22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen från och med augusti 2022. På grund av kort utvecklingstid och anpassning av IT‑systemen är ändringen tyvärr ännu inte gjord i förmånsinformationen för ålderspension i LEFI‑tjänsterna. Däremot finns aktuellt korrekt belopp för augusti i LEFI online (under utbetalningsinformationen). Arbetet pågår för fullt att göra anpassningen helt klar och vi återkommer till er så snart arbetet är klart.

Regeringen har beslutat om att höja garantipensionen och bostadstillägget

(publicerad 2022‑06‑28)

Den 22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen med upp till 1 000 kronor före skatt samt att bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022.
Det tidigare förslaget om ett garantitillägg är inte längre aktuellt. Istället har ett annat förslag röstats igenom idag i riksdagen som innebär höjd garantipension och ytterligare höjning av bostadstillägget.

Beslut om höjda pensioner | Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 21‑24 juli kommer omräkning att ske hos Pensionsmyndigheten. Det kommer inte att skickas ut några beslut till pensionärerna utan de nya beloppen syns på utbetalningsbesked gällande augusti månads utbetalning 2022.

I tjänsten hanteras redan garantipension så det får ingen systempåverkan. För användande partner blir effekten endast att informationen om utbetald garantipension ökar och på grund av det kommer bostadstillägg för pensionärer och även det vanliga bostadstillägget att beräknas om i berörda fall.

Garantitillägg ‑ förslag från regeringen om ny förmån

(Publicerad 2021‑04‑11)

Regeringen har presenterat ett förslag om en ny förmån som kallas garantitillägg. Förmånen syftar till att ge pensionärer med låg inkomst mer i pension. Det finns inget beslut om förslaget, det väntas komma först i juni 2022. Tanken är att förmånen ska betalas ut från och med augusti 2022 och kommer i så fall att finnas med i LEFI. Garantitillägget kommer enligt plan komma som ett nytt värde under beloppstyp för utbetalningar som rör pension. Detta innebär att det kommer inte driftsättas någon ny version av tjänsten.

För mer information om garantitillägg se:
Garantitillägget (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstpensionstillägg ‑ ny information i LEFI Online från och med september månad 2021

(Publicerad 2021‑03‑01, Uppdaterad 2021‑09‑06)

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som man kan få som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Den som redan har allmän pension behöver inte göra något utan du kommer att få inkomstpensionstillägg från september 2021 eller när personen fyller 65 år. Ingen behöver ansöka om tillägget, utan det sker automatiskt när man ansöker om allmän pension.

Inkomstpensionstillägget kommer att komma som ett nytt värde under beloppstyp för utbetalningar som rör pension. Detta innebär att det kommer inte driftsättas någon ny version av tjänsten.

Inkomstpensionstillägget kommer att levereras som en beloppstyp, olika om personen tillhör ÅP37 eller ÅP38, under förmånen Ålderspension:

Beloppstyp
IDBeskrivning
P37Inkomstpensionstillägg - 37
P38Inkomstpensionstillägg - 38

Vid ÅP37:

<EXA:beloppstyp>

<EXA:id>P37</EXA:id>

<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 37</EXA:beskrivning>

Vid ÅP38:

<EXA:beloppstyp>

<EXA:id>P38</EXA:id>

<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 38</EXA:beskrivning>

För mer information om inkomstpensionstillägg, se:

Inkomstpensionstillägg (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om nya ersättningsslaget Ersättning för karens

(Publicerad 2020‑04‑02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag

Gäller för:

 • anställda med sjuklön (en dag)
 • egna företagare (upp till 14 dagar).

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.

Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 procent och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.

Volymerna beräknas bli cirka 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar från och med 20‑03‑11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men inte i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, det vill säga sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas.

Informationen levereras från och med 7 april i tjänsten.

Rättning preliminära utbetalningar

(Publicerad 2020‑03‑18)

Texten är uppdaterad 2020‑04‑17.

Helgen 21‑22/3 rättas följande för preliminära utbetalningar i LEFI Online:

 • Format på datum korrigeras till extended, dvs format SSÅÅ‑MM‑DD
 • Företag sätts till Försäkringskassan
 • Förmånsfamilj/Förmån har uppdaterats och kan nu innehålla följande värden:

UTBETALNINGSBESKED/Förmånsfamilj

 • DAG (= Dagersättning för Sjukpenning)
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Arbetsmarknadspolitiskt program
 • Dagersättning (avdrag)
 • Assistansersättning
 • Etableringsersättning
 • Etableringsersättning (avdrag)

UTBETALNINGSBESKED/UTBETALNINGSDETALJ/Förmån

 • SJP (= Sjukpenning)
 • Föräldrapenning
 • Dubbeldagar
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Etableringsersättning
 • Bostadsersättning
 • Etableringstillägg
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Preliminär skatt alt. Egen begäran
 • Särskild inkomstskatt
 • Utmätning alt. Utmätning tills vidare
 • Ekonomiskt bistånd
 • Utländsk fordran
 • Kvittning statlig fordran alt. Överenskommen statlig fordran
 • Assistansersättning, avbetalning
 • Assistansersättning, avräkning reglering
 • Assistansersättning, utbetalning godkänd räkning
 • Assistansersättning, preliminär utbetalning
 • Assistansersättning, frivillig återbetalning
 • Assistansersättning, retroaktiv utbetalning
 • Assistansersättning, slutavräkning
 • Assistansersättning, tilläggsutbetalning reglering
 • Etableringsersättning
 • Bostadsersättning
 • Etableringstillägg

Preliminära utbetalningar blev tillgängliga i LEFI Online från och med version 6 som driftsattes 16 november 2019.

Ett förtydligande är att för preliminära utbetalningar levereras aldrig någon information för fälten Beloppstyp och Avdragsbelopp. Fälten finns med i schemat men de är alltid tomma.

Fälten kommer att plockas bort från schemat vid ett senare tillfälle som vi kommer att informera om i god tid.

Dock finns informationen om beloppstyp och avdragsbelopp med:

 • beloppstyp motsvaras av den information som levereras i fältet Förmån
 • om förmånen är ett avdrag visas avdragsbeloppet i fältet bruttobelopp.

Uppdaterad dokumentation kommer inom kort att läggas ut på FK.se.

Kompletterande information om ”preliminära” utbetalningsuppgifter i tjänsten LEFI Online

(Publicerad 2019‑12‑09)

Försäkringskassan har lagstöd för och utlämna information om utbetalda ersättningar i tjänsten LEFI Online

När en handläggare hos Försäkringskassan handlägger ett ärende så görs en bedömning utifrån befintliga underlag och slutligen fattas ett beslut. Ett beslut kan medföra att en utbetalning ska ske. Då registrerar handläggaren en utbetalning i handläggningssystemet. Detta utgör då en registrerad utbetalning tillika preliminär utbetalning. Efter ett internt ekonomiskt brytdatum övergår den registrerade utbetalningen till att utgöra en verkställd utbetalning.

Tidigare har LEFI Online endast kunna visa så kallade verkställda utbetalningar. Nu efter novemberreleasen 2019 kommer tjänsten för 8 förmåner kunna visa preliminära utbetalningar (det vill säga registrerade utbetalningar men som inte ännu hunnit bli verkställda).

När i månaden preliminära utbetalningsuppgifter kan ses i tjänsten går inte att svara entydigt på utan det beror på när en handläggare registrerat en utbetalning. När detta sker beror på vilken förmån som avses men också på ärendeflöde, helgdagar och så vidare.

Denna funktionalitet återfinns i version 6 av LEFI Online som i sin tur återfinns i version 8 av SSBTEK. För och kunna se preliminära utbetalningsuppgifter krävs att man uppdaterat och använder version 8 av SSBTEK eller version 6 av LEFI Online direkt. Kolla med er IT-avdelning eller tjänsteleverantör kring detta.

Version 6 av LEFI Online är driftsatt

(Publicerad 2019‑11‑22)

Helgen den 16‑17 november driftsattes version 6 av LEFI Online som även ingår i version 8 av SSBTEK. För att bland annat kunna ta del av preliminära utbetalningsuppgifter krävs det att man uppgraderat och använder version 6 av LEFI Online alternativt version 8 av SSBTEK.

Sammanställning över versioner för LEFI Online

(Publicerad 2019‑05‑16)

Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av LEFI Online. För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan.


 

Versionen stängdes 2017‑04.

 

Versionen stängdes 2018‑04.

 

Sammanfattning /innehåll

 • Studiemedelsanvisning
 • Balanserade pensionsrätter

Driftsättningsdatum

2016‑11‑13

Stängning av versionen

2019‑09‑03

 

Sammanfattning /innehåll

 • FTH tas bort
 • Utökad information om etableringsersättning
 • Information om arbetsmarknadspolitiska program
 • Bostadsbidrag ‑ växelvist boende barn
 • Föräldrapenning ‑ mer detaljerad information

Driftsättningsdatum

2017‑12‑31

Stängning av versionen

2021‑01‑31

 

Sammanfattning /innehåll

 • Nya förmåner Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning
 • Pensionsbehållning Premiepension
 • Karensavdrag
 • Ny semantisk versionshantering

Driftsättningsdatum

2018‑12‑28

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning /innehåll

 • Utökad information för program-anvisning och programersättning

Driftsättningsdatum

2019‑03‑17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning /innehåll

 • Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb‑ och utvecklingsgaranti (JOB).
 • Preliminära Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.

Driftsättningsdatum

2019‑11‑17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

Version 6 av LEFI Online är driftsatt

(Publicerad 2019‑11‑21)

Helgen den 16‑17 november driftsattes version 6 av LEFI Online som även ingår i version 8 av SSBTEK. För att bland annat kunna ta del av preliminära utbetalningsuppgifter krävs det att man uppgraderat och använder version 6 av LEFI Online alternativt version 8 av SSBTEK.

Version 6.0, release November 2019

(Publicerad 2019‑05‑16)

LEFI Online utökas med två nya informationsmängder.

 1. Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb‑ och utvecklingsgaranti (JOB). Följande kommer att förmedlas:
 • Antalet förbrukade dagar inom JOB
 • Ja/Nej om deltagaren förbrukat alla dagar inom JOB
 1. Preliminära utbetalningsuppgifter. Gäller för följande förmåner:
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsersättning (kopplat till Etableringsersättning, dvs. avser EJ Bostadsbidrag eller Bostadstillägg)
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Sjukpenning

Version 5.1, release Mars 2019

(Publicerad 2019‑01‑24)

Version 5.1

 • 16‑17 mars 2019 planerar Försäkringskassan driftsättning av det nya utbetalningssystemet för Aktivitetsstöd och Utvecklingsersättning.
 • Systembytet föranleder förändringar i den struktur som LEFI/SSBTEK lämnar information om förmånerna Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning idag.
 • Uppgift om program och utbetalda dagar kommer inte längre finnas i objektet ’Aktivitetsstöd’, utan lämnas framöver i objektet ’Programanvisning/Programersättning'.
 • Uppgift om utbetalningar för Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning kopplar idag till delförmån ’UTB’ under objektet ’Utbetalningsuppgift’. Efter systembytet återfinns informationen under delförmån ’AMP’ (tillsammans med Etableringsersättning).

Kommande förändringar i decemberreleasen 2018

(Publicerad 2018‑10‑05)

Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 träder förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ikraft. Förmånerna gäller personer med funktionsnedsättning och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag

Två föräldrar kan beviljas omvårdnadsbidrag för samma barn med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas på fyra nivåer: helt, tre fjärdedelar, halvt eller en fjärdedel. Varje nivå motsvarar en viss procentsats av prisbasbeloppet. Nivån på omvårdnadsbidraget beror på hur mycket omvårdnad och tillsyn barnet eller barnen behöver. Vid en ansökan för flera barn görs en sammanvägd bedömning av barnens totala behov av omvårdnad och tillsyn. Flera barns totala omvårdnadsbehov kan ge rätt till mer än ett helt bidrag men ett barn kan aldrig ge rätt till mer än ett helt bidrag. Hela omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Merkostnadsersättning

Två föräldrar kan beviljas merkostnadsersättning för samma barn med funktionsnedsättning. En vuxen kan ansöka för sig själv och beviljas merkostnadsersättning. Ersättningen beviljas om den vuxne eller barnet har merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Bidraget kan beviljas på fem nivåer: 30 procent, 40 procent, 50 procent, 60 procent eller 70 procent av prisbasbeloppet. Nivån beror på hur stora merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen är. Ett barns merkostnader kan högst generera 70 procent av prisbasbeloppet. Flera barns merkostnader kan ge rätt till högre nivå än 70 procent. För att ha rätt till den lägsta nivån måste merkostnaderna vara minst 25 procent av prisbasbeloppet. Hela ersättningen är skattefri.

Föräldrar kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning enskilt, var och en för sig eller gemensamt för sitt eller sina barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna kan välja att dela på bidraget eller ersättningen i valfri procentsats.

LEFI Online kommer att förmedla information om dessa nya förmåner. Information om vårdbidrag och handikappersättning kommer att fortsätta förmedlas.

Pensionsbehållning Premiepension

Sedan tidigare förmedlar LEFI Online pensionsbehållning i form av inkomstpension. I och med version 5 av LEFI Online kommer nu även pensionsbehållning i form av premiepension levereras.

Ett nytt fält Premiepensionbelopp läggs till i schemat.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer i princip att motsvara karensdagen beloppsmässigt men kommer att kunna fördela sig över en period av dagar.

Karensavdraget kommer att redovisas med samma kod som karensdagen men med den skillnaden att det blir en period som kan vara längre än en dag samt ett antal dagar som kan vara fler än en.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna.

Inga förändringar i schemat för detta.

Ny versionshantering i LEFI Online

Befintlig versionshantering i LEFI Online resulterar i en stor mängd arbete för samtliga parter vid införande av ny version. För att förenkla detta arbete införs en ny versionshantering som innebär att ett versionsattribut läggs till i frågan, dvs i frågan som ställs måste man ange vilken version av LEFI man anropar. Detta gäller alltså from LEFI Online version 5.

Detta möjliggör snabbare förändringar samt minskar behovet av hantering för äldre versioner.

Schemat kommer utökas med fältet lefiOnlineVersion.

Senast uppdaterad