Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation

Här publiceras driftinformation om tjänsten i händelse av akuta eller planerade driftstopp eller störningar.

Uppgifter från "Fråga SKV" kan hämtas först efter det att slutskattebeskedet är uttaget

Efter en uppdatering hos Skatteverket som gör att vi får mer korrekta uppgifter, kan vi inte hämta uppgifterna i tjänsten Fråga SKV förrän slutskattebeskedet är uttaget för den aktuelle kunden. Detta gäller från och med inkomstår 2021.

Information från FK-IT

(publicerad 2021-12-14)

En allvarlig sårbarhet har uppdagats i våra IT-system.
Klockan 20–21 kommer FK-IT starta om samtliga WLS domäner för patchjobb.
Ingen trafik till/från FK kommer att fungera under denna tid.
Alla testmiljöer är sedan igår inte tillgängliga på grund av ovan.

LEFI självbetjäningstjänsterna

(publicerad 2021-09-21)

Den 22/9 ca 03:00 kommer självbetjäningstjänsterna tas ned några minuter pga. rättning. Kort avbrott kan förekomma.

Incident i LEFI Online avseende bostadstillägg

(publicerad 2021-05-10) (senast ändrad 2021-05-31)

LEFI Online hämtar ärenden om bostadstillägg från bakomliggande källsystem. Någonstans i integrationen finns ett fel som gör att ärendet felaktigt markeras som icke-aktivt. Felsökning pågår.

Rättning driftsattes helgen 29-30 maj och därmed ska felet vara avhjälpt.

Bostadstillägg för pensionärer – blankt tom-datum

(Publicerad 2020-05-13)

I LEFI Online är fältet för Bostadstillägg/Period(tom) icke obligatoriskt och ska i de fallen det är blankt hanteras som att beslutet gäller tills vidare.

I samband med införande av nytt systemstöd för bostadstillägg för pensionärer har det skett en förändring i hantering av tom-tider för besluten.
De beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare har i det gamla systemstödet fått en ”fiktiv” tom-tid som ligger tre år framåt i tiden som successivt skjutits framåt i samband med den årliga omräkningen av bostadstillägget.
I det nya systemstödet kommer de beslut som gäller tills vidare att helt sakna tom-tid.

Har man inte sedan tidigare en hantering av blankt tom-datum behöver det läggas till.

Inrapporterade incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer

(Publicerad 2020-04-28)

Det har inkommit incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer. En utredning pågår kring eventuell felaktighet kring angiven boendekostnad som visas som 0 kronor. Mer information kommer publiceras här när det finns att tillgå.

Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nr 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.

Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nr 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats fr o m feb 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.

Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)

Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020 klockan 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

De nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha de aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande Försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se

Information om att tjänsten LEFI Online inte utlämnar information för personer med flera Kund-IDn samt planerad rättning

(Publicerad 2019-12-18)

LEFI Online levererar inte ut information när kund har flera Kund-IDn. Felmeddelande som visas är "Kund har bytt kundid eller personnr". Eftersom detta påverkar extern part och deras handläggning har detta utretts och en rättning som löser problematiken är inplanerad till en release i mars 2020.

För att få information om dessa kunder får man tills vidare ring till Försäkringskassans kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Utbetalningsdetaljer filtreras felaktigt bort i LEFI Online

(Publicerad 2019-01-17)

Utbetalningsdetaljer för Bostadsersättning, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Omvårdnadsbidrag, och Merkostnadsersättning, samt periodinformation kring bostadsbidrag filtreras felaktigt bort i LEFI Online sedan 29/12 2018. Felet kommer åtgärdas genom en rättning 17/1 2019.

Fel i LEFI Online avseende period för Bostadsbidrag

(Publicerad 2019-01-07)

Gällande LEFI Online har vi upptäckt en felaktig implementering,. Detta innebär att användare av LEFI Online och SSBTEK kan inte se period avseende Bostadsbidrag.
Planen är att driftsätta en ändring i Marsreleasen 2019, men Försäkringskassan undersöker möjligheten att driftsätta tidigare.

Rättning är genomförd 2019-01-17.

Försäkringskassan byter till nya certifikat den 1 februari 2018

(Publicerad 2018-01-24)

Försäkringskassan kommer den 1 februari att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 1 februari.

Stängning av version 2 av LEFI Online

(Publicerad 2018-01-12)

Den 30 mars 2018 kl. 09.00 stängs version 2 av LEFI Online. Detta innebär att om ni fortfarande använder LEFI Online version 2 efter detta datum så kommer tjänsten inte fungera. I produktion finns version 3 och 4 att tillgå.

Relaterade länkar