Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beskrivning av tjänsten LEFI Online

Tjänsten LEFI Online står för "leverera förmånsinformation". Tjänsten tar emot frågor och utlämnar person- och förmånsinformation om efterfrågad person från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den kan användas via två olika gränssnitt, webbgränssnitt och system till systemgränssnitt.

 

Gränssnittet är framför allt till för enstaka förfrågningar, samt som komplement till system till system-gränssnitt. Detta gränssnitt används av användande partner med ett mindre antal frågor per dag.

LEFI Onlines webbgränssnitt består av två bilder:

 • Hämta förmånsinformation.
 • Visa förmånsinformation.

Användaren ställer en fråga som innehåller

 • personnummer
 • val av förmåner
 • "från och med datum" och "till och med datum".

Resultatet visas därefter på sidan.

Logga in till LEFI Online webbgränssnitt

De webbläsare som kan användas ska uppfylla de krav som anges på Försäkringskassans webbplats och de krav utfärdaren av e-legitimationen har.

Åtkomst till webbgränssnittet kräver inloggning med e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID).

För att använda LEFI Onlines webbgränssnitt, måste användaren finnas registrerade i Försäkringskassans behörighetssystem.

 

Målgruppen är externa partner som försäkringsbolag/försäkringsförmedlare, kommuner (huvudsakligen socialnämnden) och statliga myndigheter. För att få använda tjänsten krävs det att man har författningsstöd för att få uppgifterna utlämnade.

Elektroniska utlämnandet av uppgifter via system till system-gränssnittet bygger på att användande part har ett system och användargränssnitt som kan ställa frågor och ta emot svar. Användaren ställer en fråga via sitt verksamhetssystem som innehåller

 • personnummer
 • val av förmåner
 • "från och med datum" och "till och med datum".

Verksamhetssystemet skickar därefter en XML-fråga till tjänsten. LEFI Online hämtar person- och förmånsinformation från och med angivet datum, till och med angivet datum och för de förmåner som mottagaren har angivit för personen. Uppgifterna sammanställs och lämnas som ett XML-svar.

Läs mer på sidan Avtal och anslutning till tjänsten LEFI Online.

Avtal och anslutning till tjänsten LEFI Online

 

LEFI Online har följande generella öppettider:

Vardagar: 07.00–21.30
Lördag: 07.30–16.00
Söndag: 13.00–21.30
Dag före röd helgdag: 07.00–16.30
Röd dag: Stängt

Öppettider massfråga (äldreomsorg)

Vardagar: 17.00–24.00
Lördag: 07.30–16.00
Söndag: 13.00–21.30
Dag före röd helgdag: 16.30–24.00
Röd dag: Stängt

 

Tekniska frågor:

 • Användaren ska kontakta sin lokala IT.
 • Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, 0771‑17 90 00

Verksamhetsfrågor

 

Versioner

LEFI system-system finns i 2-3 versioner. I webbgränssnittet är alltid senaste version implementerad.

Information och filer för gällande och tidigare versioner återfinns under avsnittet Tekniskt dokumentation och rubriken Versioner.

På sidan Releaseinformation presenteras alltid information om förändringar gällande versioner. Bland annat publiceras där information om kommande versioner.

Versionshantering

LEFI Online system till system använder sig av en semantisk versionshantering.

Versionshanteringen kommer innebära följande:

 • Ändringshanteringen för tjänsten planeras mot 1–2 releaser per år.
 • Versionshanteringen stödjer 2 versioner (gällande + föregående version).
 • Äldre version stöds i 1 år (end-of-life).

Det här innebär att när det kommer en ny version (version 2) av tjänsten stöds föregående (version 1) i 1 år från och med releasetillfället. Detta gäller såvida det inte under denna period kommer ytterligare en ny version (version 3), då slutar stödet för första versionen (version 1) i och med att den nyaste versionen releasas.

Som användare innebär det att man behöver i drift stödja nuvarande eller föregående
version för att tjänsten ska fungera.

Syftet med denna versionshantering är att säkra en effektiv informationsförsörjning som ger möjligheter till:

 • kontrollerad ändringshantering
 • rimlig tid för användare att anpassa sig till nya versioner.

Minska risken att användare använder äldre versioner med risk att man missar tillkommen/ändrad information

* I WSDL-filen som finns i länken ovan så skall någon av följande adresser fyllas i beroende på vilken teknik som ni använder för att ansluta till Lefi Online:

Inlämningsadress för SSEK intressenter (till exempel försäkringsbolag):

https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.Fraga Länk till annan webbplats.

Inlämningsadress för WS intressenter (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/shs2 Länk till annan webbplats.
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws Länk till annan webbplats.

XML-scheman

Länk till zipfiler Zip, 10 kB.

XMLfråga- och svarsfiler (exempel)

Xml.zip (zip med xml-filer) Zip, 36 kB, öppnas i nytt fönster.

WSDL-filer*

fkExaLefiHamtaFormansinformation_v4.wsdl Öppnas i nytt fönster.

EXAHamtaFormansinformation.wsdl Öppnas i nytt fönster.(from version 5)

Felkoder

Verksamhetsfel

Fel

Felkod

Text

Förklaring

PERSON_SAKNAS_I_KUNDREGISTER

3

Person saknas i kundregister

Det efterfrågade personnumret finns inte i Försäkringskassans register

NYTT_PERSONNUMMER

4

Den försäkrade har ett nytt personnummer

Personen som efterfrågas har bytt personnummer

PERIODSTART_EFTER_PERIODSLUT

7

Fråge-fromdatum är senare än fråge-tomdatum


SOKPERIODEN_FOR_LANG

8

Sökperioden är längre än tillåten sökperiod

Det är en begränsning på sökperiodens längd på 2 år

FELAKTIGT_PERSONNUMMER

11

Felaktigt format på personnummer

Använd YYYYMMDDXXXX, alla andra format stöds inte

FELAKTIGT_ORGNUMMER

12

Felaktigt format på orgnummer

Korrekt format är 10 siffror

ORGANISATIONEN_EJ_BEHORIG_ENLIGT_BAD

13

Organisationen inte behörig till tjänsten

Frågande organisation är inte upplagda i behörighetssystemet

FROM_SAKNAS

21

Periodstart saknas

From-datum saknas

TOM_SAKNAS

22

Periodslut saknas

Tom-datum saknas

FORMANSLISTA_SAKNAS

23

Efterfrågade förmåner saknas

Minst en förmån måste efterfrågas

Tekniska fel
Vid tekniska fel kontakta Kundcenter för partner.

Fel

Text

TEKNISKT_FEL

Tekniskt fel

ANROP_MOT_KUF_MISSLYCKADES

Anrop mot KUF misslyckades

FEL_PA_PERSONINFORMATION

Fel i svar från personinformation

ANROP_MOT_KUND_MISSLYCKADES

Anrop mot KUND misslyckades

ANROP_MOT_BAD_MISSLYCKADES

Anrop mot BAD misslyckades

FILTER_SAKNAS

Det saknas filter för orgtypen

VERSIONSNR_SAKNAS

Versionsnummer saknas

VERSIONEN_STODS_EJ

Den begärda versionen stöds ej

KONFIGURATIONSFEL

Fel i konfiguration


 

Certifikathantering Försäkringskassan Pdf, 538 kB, öppnas i nytt fönster.

Certifikathantering för produktion och test

FK IT har en säkerhetspolicy som gör att vi för tillfället enbart använder servercertifikat för produktion i samtliga externt uppkopplade miljöer.

Det måste inte vara samma certifikat som ska användas i produktion och test men det måste vara samma CA.

Godkända utgivare är Expisoft (tidigare Steria) och certifikat från Siths.

Expisoft (eid.expisoft.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Identifieringstjänst Siths (inera.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå in på eid.expisoft för instruktioner hur du beställer ett Steria/expisoft server certifikat.

Observera att FK IT inte supportar några certifikatfrågor. Tekniska frågor gällande certifikaten hänvisas till respektive CA utfärdare (Steria/expisoft i detta fall).

Senast uppdaterad