Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Användarstöd för ELT

Elektronisk tidsredovisning används för att redovisa utförd assistans till oss. Du som är systemleverantör för elektroniska system kan ansluta dig till vårt webbgränssnitt för att erbjuda tjänsten till assistansanordnare. Här finns teknisk beskrivning och information om support. Informationen riktar sig främst till dig som teknisk kontaktperson hos en systemleverantör.

Assistansanordnare ska varje månad redovisa assistenternas tid för utförd assistans till oss. Anordnare som använder ett elektroniskt system kan skicka in tidsredovisningar digitalt via vårt webbgränssnitt, ELT, som står för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning.

För att kunna använda tjänsten krävs en anpassning av systemleverantörens tidsredovisningssystem. Exempelvis behöver systemet justeras så att mängden anrop är cirka ett per sekund för att inte leda till kapacitetsbegränsningar hos oss. Vid eventuella tillfällen när gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer vi att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer. Vi ansvarar för upprätthållandet av ELT (teknisk förvaltning och drift) på vår sida.

Registrering vid sommar- och vintertid

Två gånger om året ställer Sverige om till sommar- respektive vintertid. Vårt it-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att dra bort en timme för övergången till sommartid och lägga till en timme extra vid övergång till vintertid. På räkningen summeras den faktiskt arbetade tiden. Du som systemleverantör ska inte göra någon egen anpassning i ditt system.

Teknisk beskrivning av ELT

Vi tillhandahåller ett webbtjänstgränssnitt (SOAP) för att ta emot signerade tidsredovisningar ”skickaTidredovisning”. Webbtjänsten sker över TLS (Transport Layer Security) med certifikat utställt av Expisoft AB.

Lösningen baseras på PKI-signering för att skydda informationens integritet. Bank-id används för signering av tidsredovisningarna så systemen behöver använda signeringsproceduren ”Method Sign”. I dokumentet Elektronisk tidrapportering teknisk beskrivning hittar du mer ingående teknisk information.

Elektronisk tidrapportering teknisk beskrivning Pdf, 628 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett tips till dig som utvecklar systemet är att spara ner responsen, när en tidrapport är inlämnad, i en logg eller liknande, för eventuell felsökning i produktion. Vi returnerar ett ”tx–id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

Exempel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<SkickaTidredovisningResponse xmlns="urn:shs:emottagning:SkickaTidredovisning:1">
<tx-id>14e81789-715d-497b-b63c-eada732800eb</tx-id>
</SkickaTidredovisningResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Tekniska filer

WSDL-schema och xsd-filer för ELT Zip, 5 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk support

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten kan du mejla dem till vår support. Ange ”Systemleverantör assistansersättning” i ämnesraden. Glöm inte att skicka med ditt namn, mejladress och mobilnummer så vi kan kontakta dig om det skulle behövas. Inga andra personuppgifter får anges.

svarsulev@forsakringskassan.se

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Senast uppdaterad