Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anslutning till ELT

Det är bara systemleverantörer som kan teckna avtal med oss om anslutning till ELT. Om du vill ansluta dig till tjänsten behöver du installera den utrustning som krävs för anslutning och åtkomst till ELT. Först måste du säkerställa att allt fungerar i testmiljön innan vi kan ansluta till produktionsmiljön.

Användarstöd för ELT

Så här ansluter du som systemleverantör dig till ELT

 1. Systemleverantören tar del av allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information som presenteras på vår webbplats.
 2. Systemleverantören beställer ett certifikat hos Expisoft AB. Det behöver göras tidigt i anslutningsprocessen. Innan några tester mot Försäkringskassan kan göras måste certifikat som krävs installeras. Certifikatet behöver förnyas vartannat år.
 3. Systemleverantören fyller i ”anslutningsavtal till ELT” och skickar in till oss. Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare för systemleverantören.
 4. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av oss.
 5. Vi lägger in systemleverantören som användare.
 6. Vi skickar anslutningsuppgifter till systemleverantören för anslutning till testmiljön för att verifiera den tekniska lösningen.
 7. När vi ser en godkänd anslutning till testmiljön skickar vi anslutningsadress så att systemleverantören driftsätts i produktionsmiljön.
 8. Systemleverantören är klar för att skicka in skarpa elektroniska tidsredovisningar.

Om underlaget är komplett, samt om du som systemleverantör har utfört dina installationer och de uppkopplingar som krävs, handläggs anslutningsavtalet normalt inom tio arbetsdagar från att avtalet kommit in till oss. När anslutningen är klar och det är möjligt att använda tjänsten är avtalet bekräftat från oss.

Du som systemleverantör ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som publiceras här på vår webbsida samt löpande underrätta oss om eventuella förseningar eller driftstörningar i tjänsten hos er.

Protokoll

Till Försäkringskassan inkommer en fil/fråga i XML-format. Frågan och Försäkringskassans svar kan förmedlas via någon av följande protokoll:

 • SHS2
 • WebService.

Anslutningen till tjänsten är synkron.

Certifikat

Extern systemleverantör behöver certifikat för server och signering. Systemleverantören som kommunicerar med Försäkringskassan ska alltså använda certifikat, som utfärdas av externa företag. Detta certifikat behöver beställas tidigt i anslutningsprocessen.

Testmiljöer

Testmiljön för ELT vänder sig till systemutvecklare för att testa och utveckla integrationer mot tjänsten.

Syftet med testmiljön är att skapa ett bättre stöd för anslutning till tjänsten ELT samt stöd vid förändringar av anslutningsgränssnittet ELT.

Genom testmiljön ges möjlighet

 • att bygga anslutningen mot Försäkringskassan säkert innan produktionssättning
 • till tester (anslutningstest).

Testmiljön innehåller de versioner som produktionsmiljön av tjänsten ELT stödjer, det vill säga senaste version samt föregående version.

Kommande version kommer finnas i testmiljön en tid innan den nya versionen driftsätts i produktionsmiljön. Då syftet med testmiljön är att underlätta och ge ett stöd vid anslutning av ELT fungerar testmiljön på samma sätt som den skarpa versionen. Anropet och svaret görs enligt gällande schema för ELT.

Testmiljön får användas för att utföra anslutningstester. Den är inte skapad för att utföra prestanda, lasttester eller funktionstester.

WSDL-fil

I denna finns både rotelement och inlämningsadress. Aktuell WSDL-fil är publicerad på informationsportalen för tjänsten:

Användarstöd för ELT

Inlämningsadress för TEST

Ny adress, tillgänglig från och med 2020-09-21

https://shsext.forsakringskassan.se:8020/shs2/FK.ASE.Tidredovisning.ext Länk till annan webbplats.

IP-nummer: 194.71.80.30
DNS: shsext.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen

shsext.forsakringskassan.se

Inlämningsadress i produktion

https://shs.forsakringskassan.se:7020/shs2/FK.ASE.Tidredovisning Länk till annan webbplats.

IP-nummer: 194.71.65.32
DNS: shs.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen

shs.forsakringskassan.se

Allmänna villkor ELT

Allmänna villkor ELT Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutningsavtal ELT

Anslutningsavtal ELT Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk support

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten kan du mejla dem till vår support. Ange ”Systemleverantör assistansersättning” i ämnesraden. Glöm inte att skicka med ditt namn, mejladress och mobilnummer så vi kan kontakta dig om det skulle behövas. Inga andra personuppgifter får anges.

svarsulev@forsakringskassan.se

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Frågor och svar

 • Ja, det är den filen som ni kommer att behöva skicka, men med riktiga data.

 • Nej, vi har inte något sådant.

 • Det finns verktyg för att generera xml från xsd-filer. Här är ett exempel på en
  xml som är genererad från tidredovisning_extern_v1.xsd.

  <ns:Tidredovisning
  xmlns:ns="http://schema.forsakringskassan.se/integration/isassistansersattning/tidr
  edovisning/1">
  <ns:id>string</ns:id>
  <ns:redovisningsmanad>YYYY-MM</ns:redovisningsmanad>
  <ns:personSomHarAssistans>
  <ns:personnummer>YYYYMMDDNNNN</ns:personnummer>
  <ns:fornamn>string</ns:fornamn>
  <ns:efternamn>string</ns:efternamn>
  </ns:personSomHarAssistans>
  <ns:assistent>
  <ns:personnummer>YYYYMMDDNNNN</ns:personnummer>
  <ns:fornamn>string</ns:fornamn>
  <ns:efternamn>string</ns:efternamn>
  <ns:kollektivavtal>true/false</ns:kollektivavtal>
  </ns:assistent>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ns:berakningsperiod>
  <ns:fromDag>2015-01-01</ns:fromDag>
  <ns:tomDag>2015-01-31</ns:tomDag>
  </ns:berakningsperiod>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <ns:anstalldAvPersonSomHarAssistans>true/false</ns:anstalldAvPersonSomHarAssis
  tans>

 • Det går inte att lägga flera assistenter i samma fil. Det måste vara en fil per assistent och brukare.

 • Servernamn är på er sida och Försäkringskassan har inga synpunkter på vad ni väljer där.

 • Det räcker med ett certifikat för er som systemleverantör.

 • Nej. Texten är till för att koppla ihop det man ser när man signerar med det totala innehållet i det data som krypteras och skickas över till oss. Det här för att det ska bli uppenbart vad som signerats i någon juridisk mening.

  Texten har tagits fram i samarbete med experter på signering, bland annat från bankID, som har erfarenhet av juridiken kring detta. Man kan inte ändra eller lägga till text.

 • Ja, det går. Men det kommer att vålla förvirring i handläggningen och en handläggare måste manuellt gå in och hantera tidredovisningen vilket kan fördröja handläggningen.

 • Ny räkning och tidsredovisning kan skickas in, det spelar ingen roll om tidsredovisningen skickas in elektroniskt eller inte.

  Utredning gällande utbetalningen görs på samma sätt som om handlingarna hade kommit med post, både de felaktiga och de rättade handlingarna.

 • Spara ner responsen när en tidredovisning är inlämnad i en logg eller liknande för eventuell felsökning i produktion. Vi returnerar ett ”tx-id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

  Exempel:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <SkickaTidredovisningResponse xmlns="urn:shs:emottagning:SkickaTidredovisning:1">
  <tx–id>14e81789-715d-497b-b63c-eada732800eb</tx–id>
  </SkickaTidredovisningResponse>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

 • Man kan använda transaktions ID i felsökningssammanhang. Så det kan vara bra att logga. I övrigt så används det inte.

 • Du behöver ha en systemleverantör som har ett system som kan användas för elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan. Här kan du se vilka systemleverantör som har avtal med Försäkringskassan.

  Elektronisk tidsredovisning för assistansersättning, ELT

 • Nej, det är systemleverantören som tecknar avtal med Försäkringskassan.

 • Ja, både anordnare och alla assistenter måste signera tidredovisningarna med bank-ID.

Senast uppdaterad