Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underlag för graviditetspenning

Här får du som har en patient som ska ansöka om graviditetspenning information om hur du fyller i det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Vad är graviditetspenning?

Graviditetspenning kan betalas ut till en gravid person om hen har ett fysiskt ansträngande arbete eller om det finns risker i arbetsmiljön som gör att hen inte kan arbeta när hen är gravid.

Så fungerar graviditetspenning - information till barnmorskor

3 minuter

Filmen vänder sig till dig som arbetar som barnmorska och förklarar hur graviditetspenning från Försäkringskassan fungerar.

 

Ett fysiskt ansträngande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft, svåra rörelser eller monotona rörelser som ger ensidig belastning.

Den gravida kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, om det gäller ett fysiskt ansträngande arbete.

Den gravida kan som längst få graviditetspenning fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Därefter finns möjligheten att ansöka om föräldrapenning.

 

Arbetsgivare kan ska förbjuda en gravid att arbeta om det inte går att omplacera, anpassa eller ge andra arbetsuppgifter som innebär att riskerna minskar. Riskfyllt arbete kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där den gravida kommer i kontakt med ämnen som kan skada barnet eller den gravidas hälsa. Arbetsgivare ansvarar för att riskbedöma om den gravida kan fortsätta arbeta eller inte.

Om den gravida har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att fortsätta sitt arbete, på grund av risker i arbetsmiljön, kan graviditetspenning betalas ut från och med den dagen förbudet gäller.

Den gravida kan som längst få graviditetspenning fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Därefter finns möjligheten att ansöka om föräldrapenning.

När behövs ett medicinskt underlag?

För att en person ska kunna få graviditetspenning krävs normalt inget medicinskt underlag från hälso- och sjukvården. Det brukar räcka med ett intyg om graviditet.

Undantaget är om en person har rätt till graviditetspenning på grund av man väger samman graviditetsbesvären med de fysiska krav som arbetet ställer. I dessa fall kan Försäkringskassan uppgifter ifrån vården, till exempel journalanteckningar eller ett fritt formulerat intyg. Det är viktigt att det framgår klart och tydligt på vilket sätt som patientens besvär påverkar hens möjligheter att klara arbetsuppgifterna.

Vem ska göra vad om det behövs ett medicinskt underlag?

Om patientens arbete ska vägas samman med svåra graviditetsbesvär behöver läkaren eller sjuksköterskan skriva ett medicinskt underlag.

Patienten ska:

 • Prata med sin arbetsgivare.
 • Ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan.
 • Be läkaren eller sjuksköterskan om ett medicinskt underlag om Försäkringskassan efterfrågar det.
 • Skicka in medicinskt underlag till Försäkringskassan.

Läkaren eller sjuksköterskan ska:

 • Skriva ett medicinskt underlag, till exempel journalanteckningar eller ett fritt formulerat intyg.
 • Ge det medicinska underlaget till patienten.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om den blivande föräldern har rätt till graviditetspenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Frågor och svar

 • Villkoren för att få graviditetspenning finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patienten om graviditetspenning

 • Nej. En normal graviditet anses inte som en sjukdom, men en patient kan ha rätt till sjukpenning om hen är eller blir sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Det gäller oavsett om sjukdomen beror på graviditeten eller inte.

  När ett normalt graviditetsbesvär är tillräckligt uttalat kan det anses vara ett sjukdomstillstånd. Man måste alltid individuellt värdera hur uttalade besvären är. Det är viktigt att detta framgår tydligt i läkarintyget.

  Intyg för sjukpenning

 • Ja. Patienten kan ta ut föräldradagar från den 60:e dagen före beräknad förlossning.

  Information för patienten om föräldrapenning innan barnet fötts

Senast uppdaterad