Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När ett barn dör

Här kan du läsa om vilka ersättningar föräldrarna kan få om deras barn har dött. Det finns olika ersättningar beroende på om barnet dog i samband med förlossningen eller senare i livet.

Vem på Försäkringskassan kan föräldern få information av?

Försäkringskassan har en särskild enhet som hjälper föräldrar som har mist ett barn. Om barnet har ett personnummer kommer en handläggare från enheten att kontakta föräldern.

Om barnet inte har ett personnummer är det oftast en kurator från sjukhuset som kontaktar Försäkringskassans kundcenter för partner på 0771‑17 90 00 .

Om föräldern själv vill ta kontakt med enheten kan hen ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771‑524 524 . Föräldern ska då säga ”tillfällig föräldrapenning” i talsvaret.

 

Om barnet dog i samband med förlossningen kan den som födde barnet få föräldrapenning i 29 dagar efter förlossningen. När de 29 dagarna är tagna kan hen få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. De 10 dagarna måste tas ut inom 90 dagar från förlossningen.

Inom 60 dagar från förlossningen kan den förälder som inte födde barnet ta ut 10-dagar vid barns födelse. Den förälder som inte födde barnet kan även ta ut ytterligare 10 dagar med ersättning. Ersättningen kallas för 10-dagar i samband med att ett barn avlider. Dessa dagar måste tas ut inom 90 dagar från förlossningen.

 

Om ett barn under 18 år dör kan föräldern ta ut tio dagar med tillfällig föräldrapenning. Dagarna ska tas inom 90 dagar från dagen efter den dag som barnet avled.

Försäkringskassans har en enhet som hjälper föräldrar att anmäla och ansöka om ersättningen.

Sjukpenning

Om föräldern mår så dåligt att hen inte kan arbeta kan hen ha rätt till sjukpenning.

Sjuk

Arbetsgivarens avtal om att vara ledig med lön

En del arbetsgivare har kollektivavtal som kan ge möjlighet att vara ledig med lön. Föräldern bör kontakta sin arbetsgivare för att få reda på vad som gäller.

Frågor och svar

 • Ja. De som kan få tillfällig föräldrapenning är

  • barnets föräldrar
  • make som bor tillsammans med en av föräldrarna
  • sambo till en av föräldrarna
  • särskilt förordnad vårdnadshavare
  • familjehemsförälder.

   Det finns ingen gräns för hur många personer som kan ta ut ersättningen, utan alla föräldrar eller personer som räknas som föräldrar kan ta ut ersättningen samtidigt.

Senast uppdaterad