Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Patient som inte är folkbokförd i Sverige

Här får du som har en patient som inte är folkbokförd i Sverige information om hur det fungerar om hen ska söka vård här. Du kan även läsa om hur regionen ansöker om ersättning.

 

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom patienten har och hur länge hen ska stanna i landet.

Vem har rätt till nödvändig vård i Sverige?

Alla har rätt till nödvändig vård, men patienter som inte är försäkrade i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien får i regel stå för sina vårdkostnader själva.

En patient försäkrad i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har rätt att få nödvändig vård i Sverige för samma avgift som personer som bor i Sverige. Det gäller även en svensk patient som är bosatt utomlands men söker nödvändig vård i Sverige. För att patienten ska få vård för samma avgift som den som är folkbokförd i Sverige ska hen uppfylla något av följande villkor:

 • Ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort.
 • Kunna visa upp ID-handlingar och styrker att hen är bosatt i ett annat nordiskt land.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som är bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller Storbritannien.
 • Studera i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och visar upp intyg om rätt till vård i Sverige.
 • Kunna visa upp intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Vem betalar övriga kostnader?

Övriga kostnader regleras mellan region, Försäkringskassan och behörig institution i annat land. Du som vårdgivare ska därför ta en kopia på det intyg patienten visar upp.

Ett annat alternativ för patienten är att betala hela vårdkostnaden själv och, om hen är försäkrad för vårdförmåner i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, ansöka om ersättning i efterhand i sitt försäkringsland.

 

Planerad vård är all vård som inte är nödvändig vård.

Vem kan få planerad vård i Sverige?

Om patienten bor utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien

Patienter som inte är försäkrade i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien kan få planerad vård, men får stå för sina vårdkostnader själva. Särskilda regler gäller för svenska medborgare som är bosatta utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Läs om dessa på SKR:s webbplats.

Vård av personer från andra länder (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om patienten bor inom EU/EES, i Schweiz eller i Storbritannien

En patient försäkrad i EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har rätt att få planerad vård i Sverige. Det gäller även en svensk patient som är bosatt utomlands, men söker planerad vård i Sverige.

För att patienten ska få vård till samma avgift som personer som är folkbokförda i Sverige ska hen uppfylla något av följande villkor:

 • Ha ett förhandstillstånd (ett intyg S2) som hen lämnar till vårdgivaren.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.
 • Kunna visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.
 • Studera i ett annat EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och visar upp intyg om rätt till vård i Sverige.
 • Kunna visa upp intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Övriga kostnader regleras mellan regioner, Försäkringskassan och behörig institution i ett annat land. Du som vårdgivare ska därför ta en kopia på det intyg patienten visar upp.

Ett annat alternativ för patienten är att betala hela vårdkostnaden själv och ansöka om ersättning i efterhand från landet där hen är försäkrad. Det gäller dock bara dem som är försäkrade i ett land som tillhör EU/EES, men inte för de som är försäkrade i Schweiz eller i Storbritannien.

 

När en person som är bosatt eller arbetar i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien får vård i Sverige, reglerar Försäkringskassan kostnaderna med den behöriga institutionen i det land där personen är försäkrad för vårdförmåner. Detta gäller när personen använder ett intyg för vårdförmåner, ett förhandstillstånd, ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort.

Regionen ansöker om ersättning genom att skicka in en kopia av det intyg som personen visat upp när hen fått vården. Regionen ska även skicka in en faktura där följande framgår:

 • för- och efternamn
 • födelsedatum
 • kostnad och DRG-kod eller en specifikation
 • vårdgivare eller sjukhus.

Vid sjukresor eller andra sjuktransporter ska regionen skicka in en kopia av det intyg som personen visat upp när hen fått vården. Regionen ska även ange följande uppgifter:

 • mellan vilka platser resan gjordes
 • avstånd för resan
 • datum för resan
 • kostnad för resan.

Vid hemtransporter inom Norden ska det finnas läkarutlåtande som styrker behovet av hemtransport.

Handläggning

En ansökan om ersättning som en region är berättigad till hanteras och betalas ut inom 30 dagar från dagen då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från regionen För att Försäkringskassan ska handlägga ärendet inom 30 dagar är det viktigt att regionen säkerställer att:

 • Det kommer in en specificerad faktura per person.
 • Informationen på fakturan är tydlig.
 • Fakturan har ett förfallodatum som sträcker sig längre än 30 dagar.
 • Betalningsdatumet på fakturan inte har förfallit när den kommer in till Försäkringskassan.

Frågor och svar

 • Gränsöverskridande vård är hälso- och sjukvård som ges eller förordnas i en annan medlemsstat än den där patienten är försäkrad.

 • På SKR:s webbplats kan du läsa mer om dessa avtal och vilken rätt till vård de ger.

  Vård av personer från andra länder (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Den här informationen behöver ett recept innehålla:

  • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • datum när receptet är utfärdat
  • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Senast uppdaterad