Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Här får du som har en patient vars förälder ska ansöka om tillfällig föräldrapenning, information om när du skriver ett intyg eller utlåtande och om vem som gör vad. Du ska använda Försäkringskassans blanketter. Länk till blanketterna finns på den här sidan. Försäkringskassan kan ännu inte digitalt ta emot blanketterna. Det är föräldern som ansvarar för att skicka blanketten till Försäkringskassan.

Vad är tillfällig föräldrapenning?

Vård av barn (vab) är när en förälder stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen föräldern får när hen vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut i samband med att ett barn föds eller adopteras (10-dagar).

 

Den åttonde kalenderdagen i barnets vårdperiod behöver föräldern lämna ett intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan. Vårdperiodens första dag är samma som den första ersättningsdagen för barnet.

Vem ska göra vad?

Föräldern ska:
 • Be läkare eller sjuksköterska om intyg dag 8
 • Skicka in intyg till Försäkringskassan
 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan

Läkaren eller sjuksköterskan ska:

 • Skriva ett intyg för tillfällig föräldrapenning dag 8
 • Ge intyget till föräldern

7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning Pdf, 709 kB.

Försäkringskassan ska:
 • Bedöma om föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

 

Intyg vid enstaka läkarbesök

För barn som fyllt 12 men inte 16 år ska läkaren intyga att förälderns närvaro var nödvändig vid besöket. Intyget kan göras på ett läkarvårdskvitto eller i ett intyg om sjukvård. Något utförligare intyg behövs alltså inte.

Intyg vid utbildning eller kurs i som ordnas av en sjukvårdshuvudman

För barn mellan 12 och 16 år ska en läkare intyga att förälder behöver delta i kurs eller utbildning i syfte att lära sig vårda barnet eller lära sig mer om barnets diagnos.

Intyg vid sjukdom

Om en förälder vill vabba för ett barn som har fyllt 12 men inte 16 år behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden.

Om föräldern har ett förhandsbeslut från Försäkringskassan behöver föräldern lämna ett intyg till Försäkringskassan från och med den åttonde dagen i vårdperioden.

Om en förälder vill vabba för ett barn som har fyllt 12 och det inte finns något förhandsbeslut, behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden.

Vem ska göra vad?

Föräldern ska:

 • Be läkare om läkarutlåtande dag 1.
 • Skicka in läkarutlåtandet till Försäkringskassan.
 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan när barnet är friskt och föräldern är tillbaka på jobbet.

Läkaren ska:

 • Skriva ett läkarutlåtande dag 1.
 • Ge läkarutlåtandet till föräldern.

7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för barn som fyllt 12 men inte 16 år Pdf, 726 kB.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Förhandsbeslut

Om en förälder har ett förhandsbeslut vabbar hen på samma sätt som om barnet var under 12 år. För att få ett förhandsbeslut behöver föräldern ett läkarutlåtande som beskriver att barnet behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett generellt förhandsbeslut gäller vanligtvis i två år.

7484 Läkarutlåtande underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning Pdf, 710 kB.


 

För ett barn som är allvarligt sjukt och som inte har fyllt 18 år behöver Försäkringskassan få in ett läkarutlåtande (7436). Läkarutlåtandet behövs inte om vi redan har andra underlag som styrker att barnet är allvarligt sjukt.

Ett barn anses allvarligt sjukt när

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Vem ska göra vad?

Föräldern ska:
 • Be läkaren om ett läkarutlåtande.
 • Skicka in läkarutlåtandet till Försäkringskassan.
 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
Läkaren ska:
 • Skriva ett läkarutlåtande för ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år.
 • Ge läkarutlåtandet till föräldern.

7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år Pdf, 739 kB.

Försäkringskassan ska:
 • Bedöma om föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

 

Från och med 1 april 2022 kan föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka inte längre få förebyggande tillfällig föräldrapenning.

 

För barn som har fyllt 16 men inte 21 år och som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) behöver Försäkringskassan ett intyg om barnets sjukdom från och den åttonde kalenderdagen i vårdperioden. Vårdperiodens första dag är samma som den första ersättningsdagen.

Med sjukdom menas här en tillkommande sjukdom eller en försämring av grundsjukdomen.

I vissa fall kan föräldern få tillfällig föräldrapenning tills barnet fyller 23 år. Det gäller barn som vid fyllda 21 år går i särskolans gymnasieutbildning eller är svårt rörelsehindrade och går i någon av de särskilt inrättade gymnasieskolor som finns för dessa barn. Då kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till sista dagen på vårterminen det år som barnet fyller 23 år.

Föräldern ska:

 • Be läkare eller sjuksköterska om intyg dag 8.
 • Skicka in intyget till Försäkringskassan.
 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Läkaren eller sjuksköterskan ska:

 • Skriva ett intyg dag 8.
 • Ge intyget till föräldern.

7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning Pdf, 709 kB.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Frågor och svar

 • Villkoren för att få tillfällig föräldrapenning finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

 • Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av intyg, utlåtanden eller andra medicinska underlag för tillfällig föräldrapenning.

 • Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig. Vi kan tyvärr inte publicera kontaktuppgifter till våra handläggare på webbplatsen.

 • Du som är sjuksköterska kan skriva 7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan kan begära att en läkare styrker att hen ordinerat en behandling.

  Du kan däremot inte skriva ett läkarutlåtande, eftersom det bara kan utfärdas av en läkare.

Senast uppdaterad