Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig som jobbar som rehabiliterings­koordinator i en region

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter inom ramen för lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297). Här hittar du blankett för att lämna information till Försäkringskassan och länkar om du vill veta mer om arbetslivsinriktad rehabilitering och olika sjukförmåner.

Regionen ska informera Försäkringskassan om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Vi har därför tagit fram en blankett som du kan använda för att informera oss. Under relaterade länkar hittar du mer information om rehabilitering.

7429 Information om antaget behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. SFB Pdf, 700 kB.

Frågor och svar

  • Nej. Försäkringskassan har samma ansvar som tidigare.

    Du kan läsa mer om vårt arbete

    Arbetslivsinriktad rehabilitering

  • Nej. Rehabiliterings­koordinatorn ska inte informera om försäkringsfrågor eller de beslut som Försäkringskassan fattar.

  • Nej. I regel kontaktar vi patienten för att stämma av informationen och hur vi går vidare i handläggningen. Ibland kontaktar vi även andra aktörer, som exempelvis rehabiliterings­koordinatorn, men bara om det behövs.

  • Nej. Det är Försäkringskassan som beslutar om patienten ska få rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken.

Senast uppdaterad