Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Patient som ska söka vård utomlands

Här får du som har en patient som ska söka planerad vård utomlands information om hur det går till och om vem som gör vad.

En patient som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige kan ha rätt att få planerad vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Vilka alternativ finns för att söka planerad vård utomlands?

Den som genom Försäkringskassan vill söka planerad vård utomlands kan göra på något av följande sätt:

 • Be Försäkringskassan att utreda vilket alternativ som är mest förmånligt, det vill säga förhandstillstånd eller förhandsbesked.
 • Ansöka om förhandstillstånd.
 • Ansöka om förhandsbesked.
 • Ansöka om ersättning i efterhand utan att ha ett förhandsbesked.

Vad är ett förhandstillstånd?

Förhandstillstånd (intyg S2) är ett intyg patienten tar med sig som gör att hen bara betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet. Ett förhandstillstånd kan vara aktuellt om väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

Med ett förhandstillstånd behöver inte patienten ligga ute med pengar, men det är svårare att få ett förhandstillstånd än ett förhandsbesked.

 

Patienten ska:

 • Ansöka hos Försäkringskassan om ett förhandstillstånd.
 • Skicka in en personlig behandlingsplan till Försäkringskassan med uppgifter om vilken vård hen ska få samt när och var vården ska ges.
 • Skicka in underlag till Försäkringskassan som styrker att vårdgivaren utomlands accepterar förhandstillståndet för just den vård hen önskar.
 • Skicka in journaler som visar vilken behandling som hen har fått eller erbjudits i Sverige för sina besvär.

Vårdgivaren i Sverige ska:

 • Ge patienten journaler som visar vilken behandling som hen har fått eller erbjudits i Sverige för sina besvär.

Vårdgivaren utomlands ska:

 • Skapa en personlig behandlingsplan för patienten med uppgifter om vilken vård hen ska få samt när och var vården ska ges.
 • Ge den personliga behandlingsplanen till patienten.
 • Ge patienten underlag som styrker att vårdgivaren accepterar förhandstillståndet för just den vård patienten önskar.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om patienten har rätt till ett förhandstillstånd.
 • Ge patienten ett förhandstillstånd om alla villkor är uppfyllda.

 

Patienten ska:

 • Ge förhandstillståndet till vårdgivaren utomlands.
 • Betala en vanlig patientavgift i vårdlandet.

Försäkringskassan ska:

 • Reglera kostnaderna mellan Försäkringskassan och behörigt medlemsland. Det sker efter att patienten har fått sin vård.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar patienten kan få för vården och när hen kan få den. Patienten får beskedet innan hen åker, betalar vården och ansöker om ersättning hos Försäkringskassan i efterhand.

 

Patienten ska:

 • Ansöka hos Försäkringskassan om ett förhandsbesked.
 • Skicka in en personlig behandlingsplan där det framgår när och var vården ska ges samt namn på den medicinskt ansvariga vårdgivaren utomlands.
 • Skicka in journaler som visar vilken behandling som patienten har fått eller erbjudits i Sverige för sina besvär.

Vårdgivaren i Sverige ska:

 • Ge patienten journaler som visar vilken behandling som hen har fått eller erbjudits i Sverige för sina besvär.

Vårdgivaren utomlands ska:

 • Skriva en personlig behandlingsplan där det framgår när och var vården ska ges samt namn på den medicinskt ansvariga vårdgivaren.
 • Ge behandlingsplanen till patienten.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om patienten har rätt till ett förhandsbesked.
 • Ge patienten ett förhandsbesked om alla villkor är uppfyllda.

Ersättning i efterhand

Patienten kan välja att betala hela vårdkostnaden själv, utan att ha ett förhandsbesked. Patienten ansöker då om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan. Huvudregeln är att patienten får ersättning för hela vårdkostnaden förutom vanlig patientavgift.

Som mest kan patienten få ersättning motsvarande den kostnad hens region haft om vården hade getts i Sverige. Om vården är dyrare i vårdlandet än vad den skulle varit för patientens hemregion betalar patienten mellanskillnaden själv.

Du som vårdgivare ska se till att patienten har tillgång till sin patientjournal.

Vad händer när patienten kommer hem igen?

En patient som har fått vård i ett annat EES-land ska erbjudas samma medicinska uppföljning i Sverige som om vården hade getts i Sverige. Det innebär att den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen ska vägas in. En patient som har fått vård i ett annat EES-land och behöver fortsatt vård efter hemkomsten till Sverige bedöms efter behov, inte efter var den huvudsakliga vården har skett.

Om vårdgivaren utomlands har utfärdat recept på läkemedel eller medicintekniska produkter kan dessa godkännas under vissa förutsättningar. Ring oss på 0771-17 90 00 så berättar vi mer.

Vem betalar för vård utomlands?

I regel ansvarar patientens hemregion för kostnaden för vård utomlands. Innan Försäkringskassan beslutar om ersättning samråder vi med därför med hemregionen. Om personen beviljas ersättning betalar Försäkringskassan först ut ersättning till personen och ersätter vårdlandet för sina kostnader och kräver sedan patientens hemregion på ersättning.

Frågor och svar

 • Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att patienten bara behöver betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

  Ett förhandsbesked är ett löfte om ersättning som patienten kan få i efterhand.

 • Den här informationen behöver ett recept innehålla:

  • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • datum när receptet är utfärdat
  • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Senast uppdaterad