Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare som ska arbeta utomlands

Här kan du som är arbetsgivare läsa vad som gäller när du sänder ut en anställd till ett annat land för att arbeta.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en anställd till ett eller flera EU/EES-land eller Schweiz?

Ja, du ska tillsammans med den anställda anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då hjälper vi er så att din anställda får rätt ersättning och inte blir återbetalningsskyldig och så att du betalar sociala avgifter i rätt land.

Anmälan gör ni på den här blanketten. 

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Vad händer när vi har anmält?

När ni har anmält till oss utreder vi om den anställda är utsänd. Din anställda är utsänd om hen ska arbeta för ditt företag i ett annat land i högst två år, och du ska ha kvar din verksamhet i Sverige. Hen får inte ersätta någon annan person som sänts till arbetsplatsen i det andra landet.

Vi utreder också om den anställda kan fortsätta vara försäkrad i Sverige eller i något annat land. Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att den anställda kan få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk, dels att de sociala avgifterna ska betalas i Sverige. Om är den anställda är försäkrad i det tillfälliga arbetslandet, ska du betala sociala avgifter i det landet.

Om vi kommer fram till att din anställda är försäkrad i Sverige skickar vi intyg A1 om det till hen.

Om vi kommer fram till att din anställda ska vara försäkrad i annat land kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan i det andra landet. Då kommer hen få sitt intyg A1 därifrån.

Din anställda kan bara vara försäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz. Tänk på att hur mycket hen kan få i ersättning och hur stora sociala avgifter som du ska betala, kan variera mycket mellan olika länder. Ta reda på vad som gäller i det land där din anställda är försäkrad.

En anställd som förväntas vara utsänd som längst i två år, fortsätter att vara försäkrad i Sverige.

För en anställd som är offentligt anställd finns det ingen tidsgräns för hur länge hen kan vara utsänd och försäkrad i Sverige.

Innan du skickar ut din anställda ska hen ha varit försäkrad i Sverige i minst en månad för att kunna fortsätta vara det.

Kan jag förlänga den tid som den anställda är utomlands?

Ja, du kan förlänga en utsändning upp till 24 månader om du ansöker om förlängningen innan den ursprungliga utsändningsperioden har löpt ut. Om utsändningsperioden redan är avslutad kan Försäkringskassan bevilja en ny utsändning till samma land först när det har gått två månader efter den utsändningsperiod som avslutats.

Om den anställda har familj som flyttar med

Det är inte säkert att den anställda är försäkrad i samma land som sina familjemedlemmar. Alla i familjen ska komma in med en anmälan när de flyttar utomlands.

 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en anställd till ett eller flera länder utanför EU/EES-land eller Schweiz?

Ja, du ska tillsammans med den anställda anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands om din anställda ska vara utsänd till ett land som Sverige har avtal om social trygghet med. Sverige har ingått avtal om social trygghet med följande länder och regioner om särskilda regler för utsändning:

 • Algeriet
 • Australien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

Anmäl innan den anställda börjar arbeta. Då hjälper vi er så att din anställda får rätt ersättning och inte blir återbetalningsskyldig och så att du betalar sociala avgifter i rätt land. Anmälan gör ni på den här blanketten.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Kontakta Försäkringskassan på 0771-524 524 om ni vill ha mer information vad som gäller i de länder som Sverige har avtal om social trygghet med.

Om din anställda ska vara utsänd till ett land som Sverige inte har avtal med behöver du inte göra någonting. Däremot ska den anställda före avresan anmäla till oss att hen ska arbeta utomlands. Det gör hen genom att logga in på Mina sidor.


Hen ska även fylla i den här blanketten.

5459 Uppgifter om flytt till eller arbete i ett annat land

Vad händer när vi har anmält?

När ni har anmält till oss utreder vi om den anställda kan var fortsätta vara försäkrad i Sverige eller i något annat land. Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att den anställda kan få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk, dels att de sociala avgifterna ska betalas i Sverige. Om är den anställda är försäkrad i arbetslandet, ska du betala sociala avgifter i det landet.

En anställd som är utsänd utanför EU/EES och Schweiz kortare tid än ett år fortsätter att vara försäkrad i Sverige. Det innebär dels att hen kan få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk, dels att du som är arbetsgivare ska betala sociala avgifter i Sverige.

En anställd som är utsänd utanför EU/EES och Schweiz längre tid än ett år kan oftast inte vara försäkrad i Sverige och har inte längre rätt till EU-kortet.

En person som är statligt anställd i Sverige, och som är utsänd för arbete för den statliga arbetsgivaren, fortsätter att vara försäkrad i Sverige.

 

Vanliga frågor

Nej, om den anställda var försäkrad i Sverige under utsändningstiden behöver varken du eller din anställda kontakta Försäkringskassan.

Ja, en person som är anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige.

Den anställda kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige om

 • organisationen uppfyller de krav som finns
 • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
 • personen som sänds ut har varit försäkrad i Sverige före utsändningen
 • personen sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz.