Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare som ska arbeta utomlands

Här kan du som är arbetsgivare läsa vad som gäller när du sänder ut en anställd till ett annat land för att arbeta.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en anställd till ett EU/EES-land eller till Schweiz?

Ja, du och den anställda ska tillsammans anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då hjälper vi er så att den anställda är försäkrad i rätt land och du betalar sociala avgifter till rätt land.

Ni anmäler på den här blanketten:

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Vad händer när jag och den anställda har anmält?

När vi har fått anmälan utreder vi om den anställda är utsänd, det vill säga om

 • hen ska arbeta för ditt företag i ett annat land i högst två år
 • hen inte ersätter någon annan som sänts ut till arbetsplatsen i det andra landet
 • ditt företag har kvar sin verksamhet i Sverige.

Om den anställda är utsänd

Om vi kommer fram till att den anställda är utsänd ska hen fortsätta vara försäkrad i Sverige, under förutsättning att hen har varit försäkrad i Sverige minst en månad. Då skickar vi intyg A1 om det. Att vara försäkrad i Sverige innebär att

 • den anställda kan få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk,
 • de sociala avgifterna ska betalas i Sverige.

En anställd som förväntas vara utsänd som längst i två år, fortsätter att vara försäkrad i Sverige. För den som är offentligt anställd finns det ingen tidsgräns för hur länge hen kan vara utsänd och försäkrad i Sverige.

Om den anställda inte är utsänd

Om vi kommer fram till att den anställda inte är utsänd ska kan hen inte vara försäkrad i Sverige. Om hen ska vara försäkrad i det tillfälliga arbetslandet, ska du betala sociala avgifter till det landet. Vilken ersättning den anställda kan få och vilka sociala avgifter ditt företag ska betala kan variera mycket mellan olika länder. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i det land där din anställda är försäkrad.

Om den anställda arbetar i flera länder och vi kommer fram till att hen ska vara försäkrad i ett av de länderna kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan i det landet. Då får den anställda sitt intyg A1 därifrån.

Kan jag förlänga den tid som den anställda är utomlands?

Ja, du kan förlänga en utsändning upp till 24 månader om du ansöker om förlängningen innan den ursprungliga utsändningsperioden har löpt ut. Om utsändningsperioden redan är avslutad kan Försäkringskassan bevilja en ny utsändning till samma land först när det har gått två månader efter den utsändningsperiod som avslutats.

Om den anställda har familj som flyttar med

Det är inte säkert att den anställda är försäkrad i samma land som sina familjemedlemmar. Alla i familjen ska därför anmäla till Försäkringskassan när de flyttar utomlands.

 
 

Ska jag anmäla till Försäkringskassan när jag sänder ut en anställd till ett land utanför EU/EES och Schweiz?

 

Ja, du och den anställda ska tillsammans anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands, om hen ska arbeta i ett land som Sverige har avtal om social trygghet med. Det gäller följande länder:

 
 • Algeriet
 • Australien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

Anmäl innan den anställda börjar arbeta. Då hjälper vi er så att den anställda är försäkrad i rätt land och du betalar sociala avgifter i rätt land. Ni anmäler på den här blanketten:

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Kontakta oss på 0771-524 524 om ni vill veta vad som gäller i de länder som Sverige har avtal om social trygghet med.

Om den anställda ska vara utsänd till ett land som Sverige inte har avtal med behöver du som arbetsgivare inte göra någonting. Däremot ska den anställda före avresan anmäla till oss att hen ska arbeta utomlands. Det gör hen på Mina sidor.

     

Om den anställda inte kan använda Mina sidor kan hen fylla i den här blanketten.

5459 Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands

Vad händer när jag och den anställda har anmält?

När vi har fått anmälan utreder vi om den anställda ska vara försäkrad i Sverige eller i arbetslandet. Om den anställda är försäkrad i

 • Sverige kan hen få ersättning från Försäkringskassan om hen till exempel blir sjuk. De sociala avgifterna ska betalas i Sverige
 • arbetslandet kan hen inte få ersättning från Försäkringskassan. De sociala avgifterna betalas till arbetslandet.

En privat anställd som sänds ut till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med är försäkrad i Sverige om utsändningen varar mindre än ett år. Om utsändningen varar längre kan hen inte vara försäkrad i Sverige. För statligt anställda finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vara försäkrad i Sverige vid utsändning till ett land som Sverige inte har avtal med.

Utsändningsperioder för privat och statligt anställda varierar för de länder som Sverige har avtal med, så kontakta oss om du vill veta vad som gäller för det aktuella arbetslandet.

 

 

Vanliga frågor

Nej, om den anställda var försäkrad i Sverige under utsändningstiden behöver varken du eller din anställda kontakta Försäkringskassan.

Om hen inte var försäkrad under utsändningstiden ska hen kontakta Försäkringskassan för att vi ska utreda om hen kan vara försäkrad igen efter hemkomsten.

Ja, en person som är anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige.

Den anställda kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige om 

 • hen sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz
 • hen har varit försäkrad i Sverige före utsändningen
 • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
 • organisationen uppfyller de krav som finns.