Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Medarbetare som ska arbeta utomlands Actions
Loading...

Medarbetare som ska arbeta utomlands

Text Medarbetare som ska arbeta utomlands Actions
Loading...

Här kan du läsa vad som gäller när du som arbetsgivare sänder en medarbetare till ett annat land för att arbeta.

Normalt betalar du arbetsgivaravgifter som vanligt för den medarbetare som är utsänd, vilket innebär att hens inkomst då är pensionsgrundande. Vill du veta mer om det kan du vända dig till Skatteverket.

När en utsänd medarbetare fortfarande är försäkrad i Sverige, har hen rätt till samma ersättningar från Försäkringskassan som när hen bor i Sverige. Det gäller till exempel sjukpenning, VAB och barnbidrag.

Medarbetare som ska arbeta i EU/EES-länder eller i Schweiz

En medarbetare som är utsänd för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz fortsätter att vara försäkrad i Sverige om utsändningsperioden och bosättningen utomlands förväntas vara längst två år.

Om medarbetaren är offentligt anställd finns det ingen tidsgräns för hur länge hen kan vara försäkrad i Sverige.

EES-länderna är Norge, Island och Liechtenstein.

Vad ska jag göra när jag sänder en medarbetare till ett EU/EES-land eller Schweiz?

Du som arbetsgivare ska tillsammans med medarbetaren anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta tillfälligt utomlands, helst innan arbetet påbörjas. Det ska ni göra för att vi ska kunna ta ställning till om medarbetaren uppfyller villkoren för att fortsätta vara försäkrad i Sverige.

Om medarbetaren uppfyller villkoren, fortsätter du som arbetsgivare att betala arbetsgivaravgift i Sverige. Om inte, betalar du arbetsgivaravgift i det tillfälliga arbetslandet.

Anmälan gör ni på blankett. Ni fyller i blanketten tillsammans men det är medarbetaren som ska skicka in den.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du kan förlänga en utsändning upp till 24 månader om du anmäler förlängningen innan den ursprungliga utsändningsperioden har löpt ut. Om utsändningsperioden har avslutats kan Försäkringskassan inte bevilja en ny utsändning till samma land förrän det har gått minst två månader från sista dagen på den avslutade utsändningsperioden.

Det går att göra undantag om Försäkringskassan kommer överens om dispens med den utländska myndigheten. Du som arbetsgivare eller medarbetaren begär dispens hos Försäkringskassan. Ring kundcenter på 0771-17 90 00 för mer information.

 

Medföljande familjemedlemmar har en självständig status. Det innebär att Försäkringskassan bedömer deras försäkringstillhörighet utifrån boende- och arbetssituation.

 

Medarbetare som ska arbeta utanför EU/EES-länder eller Schweiz

En medarbetare som flyttar utanför EU/EES-länder och Schweiz kan vanligtvis inte få ersättningar från den svenska socialförsäkringen, till exempel bostadsbidrag eller sjukpenning. Hen förlorar också sin rätt till EU-kortet.

En medarbetare som är offentligt anställd fortsätter att vara försäkrad i Sverige.

Sverige har överenskommelser med följande länder och regioner om särskilda regler för utsändning:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

Ring kundcenter på 0771-17 90 00 för mer information om utsändning till något av dessa länder.

 

Vad ska jag göra när jag sänder en medarbetare till ett land utanför EU/EES eller i Schweiz?

Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting.

Medarbetaren ska före avresan anmäla till oss att hen flyttar till ett annat land för att arbeta. Medarbetaren kan ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att anmäla.

Vanliga frågor

Ja. Sverige har en överenskommelse (konvention) med USA om särskilda regler för utsändning. Det betyder att du och medarbetaren ska anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta tillfälligt i USA. Anmälan gör ni på blankett. Därefter kan Försäkringskassan utfärda ett konventionsintyg.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ja. Ring kundcenter på 0771-17 90 00 för mer information. Du och medarbetaren ska dessutom anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta i de båda länderna. Anmälan gör ni på blankett. Därefter kan Försäkringskassan utfärda ett A1-intyg.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Nej, varken du eller din medarbetare behöver kontakta Försäkringskassan.

Ja, en person som är anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation kan tillsammans med sina familjemedlemmar fortsätta att vara försäkrad i Sverige.

Villkoren är att organisationen uppfyller de krav som finns, att utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år och att personen som sänds ut har varit bosatt i Sverige före utsändningen. Detta gäller inte utsändning till EU/EES-länder eller Schweiz.

Relaterade länkar Medarbetare som ska arbeta utomlands Actions
Loading...