Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning är en ersättning som det vanligtvis är få människor som nyttjar. Under covid-19 pandemin 2020 ökade nyttjandet markant och nästan 13 000 personer fick smittbärarpenning. Fler kvinnor än män har fått smittbärarpenning.

Antal mottagare efter kön, 1998-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Smittbärarpenning är en ersättning som det vanligtvis är få människor som nyttjar. Under covid-19 pandemin 2020-2021 ökade nyttjandet av smittbärarpenning markant. Fler kvinnor än män har fått smittbärarpenning.

Relaterade länkar

Smittbärarpenning

Kontakt

När publiceras statistiken?