Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning

Närståendepenning är ett ekonomiskt stöd för personer som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk person i hemmet, på ett sjukhus eller annan vårdinrättning.

Antal vårdare efter kön, 1999-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal vårdare som får närståendepenning ökade mellan åren 2009 och 2018, för att sedan börja minska. Fler kvinnor än män får närståendepenning för att vårda en svårt sjuk närstående.

Relaterade länkar

Närståendepenning

Kontakt

När publiceras statistiken?