Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor är ett ekonomiskt stöd för personer som drabbats av en arbetsskada till följd av olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet.

Antal mottagare av arbetsskadelivränta efter kön, decembervärde 1999-

Diagram över Arbets- och yrkesskadelivräntor antal mottagare av arbetsskadelivränta som visar att antal mottagare av arbetsskadelivränta har minskat successivt sedan tidigt 2000-tal.

Antal mottagare av arbetsskadelivränta har minskat successivt sedan tidigt 2000-tal. Prövning av rätten till arbetsskadelivränta görs ofta i samband med prövning av rätten till sjukersättning. En delförklaring till minskningen är att antalet nybeviljade sjukersättningar också ligger på en lägre nivå sedan år 2008.

Relaterade länkar

Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Kontakt

När publiceras statistiken?