Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att ge barnfamiljer och ungdomshushåll med låga inkomster en möjlighet att bo i fullvärdiga och tillräckligt rymliga bostäder.

Antal bidragshushåll i tusental, decembervärdet 2005-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal hushåll med bostadsbidrag har minskat sedan början av 2000-talet. Det är fler kvinnor är män som får bostadsbidrag.