Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hur många får bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att ge barnfamiljer och ungdomshushåll med låga inkomster en möjlighet att bo i fullvärdiga och tillräckligt rymliga bostäder. Under 2022 var det 190 955 hushåll som fick bostadsbidrag och 81 procent var barnfamiljer.

Antal hushåll som får bostadsbidrag har minskat över tid

Antalet hushåll som fått bostadsbidrag har minskat sedan 2005. Minskningen beror sannolikt på att inkomstgränserna som styr rätten till bostadsbidrag inte har ökat i samma takt som arbetsinkomsterna gjort. Totalt sett var det 270 000 hushåll som fick bostadsbidrag 2005 och motsvarande siffra 2022 var 190 955. År 2022 bestod 81 procent av alla hushåll som fått bostadsbidrag av barnfamiljer och 20 procent av ungdomshushåll.

Antal hushåll med bostadsbidrag efter hushållstyp, 2005–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal som har fått bostadsbidrag per kommun och år

Fler kvinnor än män får bostadsbidrag. Bland de barnfamiljer som fick bostadsbidrag 2022 var 60 procent ensamstående kvinnor och 11 procent ensamstående män. Knappt en tredjedel av de barnfamiljshushåll som fick bostadsbidrag bestod av sammanboende sökande. Av de som fick bostadsbidrag som ungdomshushåll var det fler ensamstående män än ensamstående kvinnor som fick bidraget. Andelen som fick bostadsbidrag som sammanboende var betydligt lägre, endast 2 procent av ungdomshushållen bestod av sammanboende sökande.

Antal hushåll med bostadsbidrag efter hushålls- och sökandetyp, 2022

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år

Bostadsbidrag under coronapandemin (Korta analyser 2021:2) Pdf, 406 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om bostadsbidraget

Barnfamiljer och ungdomshushåll utan barn, där de sökande fyllt 18 år men inte är 29 år, kan få bostadsbidrag.

Bidragsbeloppet bestäms av

  • hushållets sammansättning
  • bostadskostnaden
  • bostadens storlek och inkomstens storlek.

Bidraget kan betalas ut för längst tolv månader i taget. De som söker bostadsbidrag ska bland annat uppskatta hur mycket de kommer att tjäna under det kalenderår som ansökan görs. Med hänsyn till dessa uppgifter beräknas ett preliminärt bostadsbidrag. Efter den tidpunkt då Skatteverket har meddelat beslut om slutlig skatt för bidragsåret fastställs slutligt bostadsbidrag.

Beslut om slutligt bostadsbidrag för år 2021 meddelas under åren 2022 och 2023. För gifta och sammanboende med barn inkomstprövas bostadsbidraget individuellt. Bidraget minskas om årsinkomsten överstiger 74 000 kronor för vardera maken. För en ensamstående förälder minskas bostadsbidraget om årsinkomsten överstiger 148 000 kronor. För ungdomar utan barn minskas bidraget om årsinkomsten överstiger 41 000 kronor för ensamstående eller överstiger 58 000 kronor för makar tillsammans.

Barnfamiljer kan som högst få 3 400 kronor i bostadsbidrag per månad i de fall de har ett hemmavarande barn, 4 200 kronor om de har två eller fler hemmavarande barn och 5 200 kronor om de har tre eller fler hemmavarande barn. Ungdomshushåll kan som högst få 1 300 kronor i bostadsbidrag per månad.

Senast uppdaterad