Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hur många får bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd som syftar till att ge barnfamiljer och ungdomshushåll med låga inkomster möjligheten att bo i fullvärdiga och tillräckligt rymliga bostäder. Under 2023 var det 170 881 hushåll som fick bostadsbidrag, varav 81 procent utgjordes av barnfamiljer.

Antal hushåll som får bostadsbidrag har minskat över tid

Antalet hushåll som fått bostadsbidrag har minskat sedan 2005. Nedgången tros vara kopplad till att inkomstgränserna för att få bostadsbidrag inte har ökat i samma takt som arbetsinkomsterna. År 2005 fick totalt 270 000 hushåll bostadsbidrag, medan motsvarande siffra för 2023 var 170 881. Av de hushåll som fick bostadsbidrag 2023 var 81 procent barnfamiljer och 20 procent ungdomshushåll.

Antal hushåll med bostadsbidrag efter hushållstyp, 2005–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal som har fått bostadsbidrag per kommun och år

Fler kvinnor än män får bostadsbidrag. Bland de barnfamiljer som fick bostadsbidrag 2023 var 60 procent ensamstående kvinnor och 11 procent ensamstående män. En fjärdedel av de barnfamiljer som fick bostadsbidrag bestod av sammanboende sökande.

Bland ungdomshushåll som fick bostadsbidrag var det fler ensamstående män än ensamstående kvinnor som mottog bidraget. Andelen som fick bostadsbidrag som sammanboende var betydligt lägre, endast 3 procent av ungdomshushållen bestod av sammanboende sökande.

Antal hushåll med bostadsbidrag efter hushålls- och sökandetyp, 2023

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år

Bostadsbidrag under coronapandemin (Korta analyser 2021:2) Pdf, 406 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om bostadsbidraget

Bidragsbeloppet bestäms av

  • hushållets sammansättning
  • bostadskostnaden
  • bostadens storlek och inkomstens storlek.

Bidraget kan betalas ut för längst 12 månader i taget. De som söker bostadsbidrag ska bland annat uppskatta hur mycket de kommer att tjäna under det kalenderår som ansökan görs. Med hänsyn till dessa uppgifter beräknas ett preliminärt bostadsbidrag. Efter den tidpunkt då Skatteverket har meddelat beslut om slutlig skatt för bidragsåret fastställs slutligt bostadsbidrag.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till unga (under 29 år)

Senast uppdaterad