Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Antal mottagare efter kön, decembervärdet 2011-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antalet mottagare av barnbidrag har ökat sedan 2014. Ökningen beror framför allt på att det är fler män som får barnbidrag. År 2014 kom en lagändring om delat barnbidrag. Huvudregeln är sedan dess att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrar om de har gemensam vårdnad om ett barn.