Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om barnbidrag

Vanliga frågor

Barnbidrag betalas ut för alla barn som bor i Sverige och är under 16 år. Det finns också förlängt barnbidrag som betalas ut om barnet fortfarande går i grundskolan när det har fyllt 16 år. Barnbidraget kan betalas ut till en av föräldrarna eller delas av föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn.

Barnbidraget är 1 250 kronor per månad. Hushåll med flera barn får också flerbarnstillägg. För mer information, se aktuella belopp.

Aktuella belopp


Ja, på senare år har reglerna vid några tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar statistiken:

• 2006 höjdes barnbidraget från 950 till 1 050 kronor per barn.

• 2010 höjdes flerbarnstillägget.

• Från och med 2014 delas barnbidraget och betalas ut till båda föräldrarna om de inte begär att enbart en av dem ska vara mottagare. Det gäller dock bara för barn födda den 1 mars 2014 och senare.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE. Uppgifterna bygger på utbetalningsperioder som bokförts dels under den perioden som betalningarna avser dels under den period som utbetalningarna skedde.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se