Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vad visar statistiken om barnbidrag?

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Bidraget betalas ut automatiskt till vårdnadshavare för barn under 16 år och kommer en gång i månaden. I december 2022 fick drygt 1,5 miljoner föräldrar allmänt barnbidrag.

Vilka får barnbidrag?

Allmänt barnbidrag får föräldrar till och med det kvartal barnet fyller 16 år. Föräldrar till barn som går kvar i grundskolan eller anpassad skola efter att de fyllt 16 år får förlängt barnbidrag. Går barnen i gymnasiet får föräldrarna istället studiebidrag från CSN.

Flerbarnstillägg ges automatiskt till föräldrar som får barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. I december 2022 fick drygt 1,5 miljoner föräldrar allmänt barnbidrag. Knappt 10 700 föräldrar fick förlängt barnbidrag och 1 miljon föräldrar fick flerbarnstillägg.

Färre föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag

Nya regler om delat barnbidrag infördes den 1 mars 2014, vilket innebar att föräldrar med gemensam vårdnad till barn som föddes då eller senare automatiskt får halva barnbidraget var. Föräldrar kan dock göra en gemensam ansökan för att ändra vem barnbidraget betalas till. När de nya reglerna infördes var det runt 40 procent av alla föräldrar som ändrade från delat till helt barnbidrag, så att den ena föräldern fick hela barnbidraget. De allra flesta som ändrade valde att mamman skulle få hela barnbidraget.

Andelen som ändrat har minskat över tid, men minskade kraftigt under våren 2020. Den kraftiga minskningen beror på att föräldrar sedan den 1 maj 2020 inte längre får hemskickat en blankett för att ändra bidragsmottagare i samband med att de fått barn.

Andel (%) barn vars föräldrar har ändrat från delat till helt barnbidrag efter gemensam ansökan

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal barn vars föräldrar ändrat från delat till helt barnbidrag

Allt fler män får barnbidrag

Till följd av lagändringen om delat barnbidrag har utbetalningen av barnbidrag blivit mer jämställd. Sedan 2014 har antal män som får barnbidrag ökat för varje år. Att antal mottagare av barnbidraget har ökat beror framför allt på att fler föräldrar delar på barnbidraget, varpå antal mottagare blir fler.

Antal personer som har fått barnbidrag

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som har fått barnbidrag Länk till annan webbplats.

Barnhushållens ekonomi (Korta analyser 2020:1) Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om barnbidraget

Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, ett förlängt barnbidrag och ett flerbarnstillägg. Föräldrar har rätt till allmänt barnbidrag för barn som är bosatta i Sverige till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. När barnet fyllt 16 år får föräldern studiebidrag från CSN i stället för barnbidrag, förutsatt att barnet går på gymnasiet. Om barnet går kvar i grundskolan eller i anpassad skola kan föräldern få förlängt barnbidrag.

För barn födda före den 1 mars 2014 betalas hela barnbidraget ut till en av vårdnadshavarna. Om barnet bor växelvist hos båda föräldrarna betalas barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem, om föräldern gör sannolikt att det finns ett växelvist boende.

Föräldrar till barn födda den 1 mars 2014 eller senare, som har gemensam vårdnad, får delat barnbidrag. Det innebär att de får 625 kronor var per månad. Föräldrarna har möjlighet att ändra vem barnbidraget betalas till. En förälder som har allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiehjälp från CSN för två eller fler barn får också flerbarnstillägg. Barnbidraget är skattefritt.

År 2022 var barnbidraget 1 250 kronor per barn och månad. Flerbarnstillägget var 150 kronor per månad för andra barnet, 730 kronor för tredje barnet, 1 740 kronor för det fjärde barnet och 1 250 för varje ytterligare barn.

Senast uppdaterad