Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underlag för arbetsskada

Här får du som har en patient som ska ansöka om ersättning för arbetsskada information om vilket medicinskt underlag du kan behöva lämna och om vem som gör vad.

Vad är en arbetsskada?

En person som har fått en arbetsskada kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Ersättningen kan vara i form av arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel. Även efterlevande kan få ersättning.

En arbetsskada är

 • en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet
 • en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.

Vilket medicinskt underlag behöver jag lämna?

Medicinska underlag för arbetsskador kan bestå av till exempel läkarintyg, svar på medicinska förfrågningar, journalkopior och liknande.

En person kan få livränta om hens inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad hen tjänade innan skadan. Det ska också finnas ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att arbetsskadan påverkar förmågan att arbeta under minst ett år framåt från det datum när intyget eller underlaget skrevs.

Du kan behöva besvara en förfrågan från Försäkringskassan om diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos.

 

Om patienten ska ansöka om ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel vid arbetsskada kan hen behöva ett läkarintyg eller medicinskt underlag som visar att hen behöver hjälpmedlet på grund av sin arbetsskada.

 
En patient som har en arbetsskada kan ansöka om arbetsskadesjukpenning om hen inte kan få sjukpenning eller enbart en låg sjukpenning. Det går också att få arbetsskadesjukpenning i förebyggande syfte eller för karensdagar.

Om patienten ska ansöka om arbetsskadesjukpenning eller ersättning för karensdagar, behöver hen ett läkarintyg för sjukpenning precis som vid en vanlig sjukskrivning.

 

Vem ska göra vad?

Patienten ska:

 • Anmäla sin skada till arbetsgivaren som sedan ska anmäla skadan till Försäkringskassan.
 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
 • Skicka in medicinskt underlag om Försäkringskassan ber om det.

Läkaren ska:

 • Skriva ett medicinskt underlag om Försäkringskassan ber patienten om det.
 • Ge det medicinska underlaget till patienten.
 • Besvara medicinska förfrågningar från Försäkringskassan.

Läkarintyget finns elektroniskt i de flesta journalsystem.

Försäkringskassan ska:

Bedöma om patienten har en arbetsskada och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Vanliga frågor

Villkoren för att få livränta finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Information för patienten om arbetsskada

Ja. Den som behöver avstå från arbete för att förebygga att en arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen under den tid som behövs. En förutsättning är att Försäkringskassan har uppmanat eller samtyckt till arbetsavbrottet.

Några situationer där ersättning kan betalas i förebyggande syfte är när den skadade

 • arbetar med bly eller andra tungmetaller som lagras i kroppen.
 • får en överdos av radioaktiv strålning.
 • får en akut förgiftning av lösningsmedel.

Ersättningen motsvarar som mest hel sjukpenning.

Information för patienten om arbetsskada

Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för svar på medicinska förfrågningar.

Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig. Vi kan tyvärr inte publicera kontaktuppgifter till våra handläggare på webbplatsen.

Relaterade länkar

Information för patienten

Information till arbetsgivaren

Relaterad information