Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Här får du som har en patient som ska ansöka om särskilt tandvårdsbidrag information om det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Vad är särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är 600 kronor per halvår. Det kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs?

För att tandläkaren eller tandhygienisten ska kunna bedöma om din patient har rätt till bidraget behövs ett medicinskt underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd.

 

Nedan finns en lista på de underlag som behövs för respektive diagnos eller tillstånd. För de sjukdomar eller funktionsnedsättningar där intyget behöver förnyas efter fyra år ska intyg och salivprovsresultat inte vara äldre än tre månader när den första ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden påbörjas. Mer om dessa regler samt läkarintyg finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsförteckning eller läkarintyg
 • Resultat av salivprov

Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen

 • Läkarintyg
 • Resultat av salivprov

Sjögrens syndrom

 • Läkarintyg

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck

 • Läkarintyg

Cystisk fibros

 • Läkarintyg

Ulcerös Colit

 • Läkarintyg

Crohns sjukdom

 • Läkarintyg

Tarmsvikt

 • Läkarintyg

Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

 • Läkarintyg
 • Kopia av patientjournal från tandläkare

Svårinställd diabetes

 • Läkarintyg

Dialysbehandling

 • Läkarintyg

Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

 • Läkarintyg

Genomgått organtransplantation

 • Läkarintyg

Vem ska göra vad?

Patienten ska:

 • Be läkaren skriva ett läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.
 • Se till att tandläkaren får läkarintyget.

Läkaren ska:

 • Skriva ett läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandläkaren eller tandhygienisten ska:

 • Utföra behandlingen om läkarintyget visar att kraven uppfylls för särskilt tandvårdsstöd.
 • Rapportera utförd behandling till Försäkringskassan.
 • Skicka läkarintyget till Försäkringskassan om vi gör en efterhandskontroll.
 • Ansöka om förhandsprövning om hen inte kan bedöma om patienten har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om patienten har rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Denna bedömning görs endast vid förhandsprövning eller efterhandskontroll.

Tandvård som regionen ansvarar för

Regionen ansvarar för all tandvård utöver det statliga tandvårdsstödet som består av allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag. Därför ska alla intyg som rör följande skickas till respektive region:

 • Uppsökande tandvård (tandvård i hemmet) för personer med stort och långvarigt omvårdnadsbehov.
 • Särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling
 • Stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Kostnad och ersättningar inom tandvård (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Villkoren för att få särskilt tandvårdsbidrag finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patienten om särskilt tandvårdsbidrag

 • Ja, om patienten har fått uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patient som har fått uppehållstillstånd i Sverige

  Om patienten är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

  Information för patient som är asylsökande i Sverige

 • Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av detta intyg.

 • Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

  Vi kan tyvärr inte publicera kontaktuppgifter till våra handläggare på webbplatsen.

Relaterade länkar

Information för patienten

Senast uppdaterad