Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlåtande för närståendepenning

Om du har en svårt sjuk patient kan en anhörig eller annan närstående person få närståendepenning. Här får du information om vilket läkarutlåtande som behövs och om vem som gör vad.

Vad är närståendepenning?

Närståendepenning kan betalas ut till den som vårdar en närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.

Som läkare kan du ibland ställas inför att oroliga anhöriga begär att bli sjukskrivna till följd av sin oro för en svårt sjuk patient. Den anhörige kan inte bli sjukskriven för detta, men kan i stället få närståendepenning om hen avstår från arbete för att vårda den närstående.

Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land.

Vad menas med vård?

Det finns inte något krav på att vården som den närstående ger ska vara traditionell sjukvård. Det räcker med att finnas till hands som medmänniska. Vården kan ske på vårdinrättning, hemma eller på annan plats.

Vem räknas som närstående?

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar.

Vad menas med svårt sjuk?

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Vem ska göra vad?

Den närstående ska:

 • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
 • Skicka in läkarutlåtande till Försäkringskassan.

Läkaren ska:

 • Skriva ett läkarutlåtande om patienten eller en närstående till patienten ber om det.
 • Ge läkarutlåtandet till patienten eller till den närstående.

3225 Läkarutlåtande för närståendepenning Pdf, 894 kB.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma om den närstående har rätt till närståendepenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Frågor och svar

 • Ja, om personen har fått uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patient som har fått uppehållstillstånd i Sverige

  Om personen är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

  Information för patient som är asylsökande i Sverige

 • Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av detta utlåtande.

Senast uppdaterad