Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utlåtande för förebyggande sjukpenning

Här får du som har en patient som ska ansöka om förebyggande sjukpenning information om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Vad är förebyggande sjukpenning?

En patient kan få förebyggande sjukpenning om hen avstår från att arbeta på grund av medicinsk behandling eller rehabilitering. Behandlingen eller rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.

Vad räknas som medicinsk behandling eller rehabilitering?

Medicinsk behandling eller rehabilitering kan till exempel vara psykologbehandling, smärtbehandling, syn- och hörselrehabilitering eller arbetsterapi. Friskvård är inte medicinsk behandling.

Hur skriver jag ett utlåtande som ger Försäkringskassan rätt information?

För att en patient ska ha rätt till förebyggande sjukpenning ska behandlingen eller rehabiliteringen ha ordinerats av en läkare och ingå i en plan som har godkänts av Försäkringskassan. Enstaka besök ger inte rätt till ersättning.

Underlaget ska beskriva

 • vilken sjukdom som riskerar att sätta ned arbetsförmågan.
 • varför patienten har en förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till arbetsoförmåga.
 • vilken behandling som planeras samt på vilket sätt behandlingen är lämpad att minska sjukdomsrisken.

Om det finns ett behandlingsschema eller liknande bör det bifogas läkarutlåtandet. Försäkringskassan bedömer innehållet i behandlingsplanen och tar ställning till om planen kan ligga till grund för förebyggande sjukpenning.

Vem ska göra vad?

Patienten ska:

 • Ansöka om att få behandlingsplanen godkänd av Försäkringskassan.
 • Ansöka om förebyggande sjukpenning och redovisa vilken tid hen behövt avstå från arbete för att delta i behandling eller rehabilitering.

Läkaren ska:

 • Ordinera en medicinsk rehabilitering eller behandling.
 • Skriva ut ett läkarutlåtande.
 • Meddela patienten vem som skickar in läkarutlåtandet till Försäkringskassan.

7265 Läkarutlåtande — Förebyggande sjukpenning Pdf, 1 MB.

Försäkringskassan ska:

 • Bedöma och besluta om behandlingsplanen kan godkännas, bedöma rätten till förebyggande sjukpenning för patienten och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Frågor och svar

 • Villkoren för att få förebyggande sjukpenning finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patient som är anställd om förebyggande sjukpenning

  Information för patient som är arbetssökande om förebyggande sjukpenning

 • Ja, om patienten har fått uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

  Information för patient som har fått uppehållstillstånd i Sverige

  Om patienten är asylsökande och inte har fått ett uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

  Information för patient som är asylsökande i Sverige

 • Rätten till ersättning från sjukförsäkringen är alltid en individuell prövning i det enskilda ärendet.

  Ersättningen är inte bara beroende av diagnos och behandling utan även av faktorer som förhöjd sjukdomsrisk, arbetstid och sjukpenninggrundande inkomst.

 • Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av detta utlåtande.

 • Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

  Vi kan tyvärr inte publicera kontaktuppgifter till våra handläggare på webbplatsen.

 • Läkarutlåtandet för förebyggande behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering finns inte längre. Det har ersatt av Läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning.

Senast uppdaterad