Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar en extern anordnare, till exempel från företagshälsovården.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Som arbetsgivare har du ansvar (rehabiliteringsansvar) för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos dina medarbetare. Det kan handla om att anpassa medarbetarens arbetsuppgifter och arbetstider eller lära medarbetaren nya sätt att jobba för att undvika att bli sjukskriven. För den som redan är sjukskriven kan du behöva planera rehabilitering, eller upprätta en plan för återgång i arbete. Om du anlitar en extern anordnare för detta, till exempel företagshälsovården, kan du få bidrag från Försäkringskassan för hälften av dina kostnader.

Det är du tillsammans med medarbetaren och anordnaren som planerar och genomför lämpliga insatser. Det ska vara insatser som genomförs på arbetsplatsen, och alltså inte medicinsk eller annan behandling.

Så funkar det: Få bidrag för att förebygga ohälsa

1 minut

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetarna.

Se listan med exempel på insatser längre ner på sidan.

Så tycker arbetsgivare om bidraget

Tre olika arbetsgivare berättar hur de använt bidraget och nyttan det gjort.

Så tycker arbetsgivare om bidraget

Hur mycket pengar får jag?

Du får tillbaka hälften av pengarna som du lagt på insatsen. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Som arbetsgivare kan du få som mest 200 000 kronor per år.

Du ansöker enkelt via e-tjänsten och bifogar fakturan till oss.

Vad kan jag använda bidraget till?

Du kan använda bidraget till att köpa in hjälp från en extern anordnare. Det kan till exempel vara för att

  • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • göra en planering för återgång i arbete
  • ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • ge medarbetaren stödjande samtal för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
  • ge medarbetaren stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
  • ge medarbetaren handledning för att klara av sitt arbete
  • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstiderna
  • se över medarbetarens arbetsmiljö eller arbetsuppgifter och föreslå anpassningar, arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik
  • genomföra andra insatser för att medarbetaren ska undvika att bli sjukskriven eller kunna komma tillbaka i arbete.

Hur ansöker jag?

1. Kontakta en godkänd anordnare

Kontakta en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel en företagshälsovård eller en annan aktör.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter postadress

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter anordnare

2. Anordnare redovisar genomförda insatser

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

3. Ansök om bidraget

Ansök på blankett

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Använd anordnarens redovisning som underlag. Redovisningen ska inte skickas in tillsammans med ansökan. Den ska bara skickas in till Försäkringskassan på begäran.

Ansökan skickar du till adressen som finns i ansökningsblanketten, bifoga ett underlag som styrker kostnaden och leverantören.

 

Vid frågor om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd mejla till:

arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se

Vanliga frågor

Ja, ansökan för utredningar och insatser som gjorts under 2022 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2023.

Kostnaden styrker du genom att bifoga en kopia av fakturan eller fakturaunderlaget.

Ja, du kan ansöka om en eller flera delar av stödet. Du väljer vilken eller vilka delar du ansöker om vid ett tillfälle. För de insatser som utförts under 2022 ska ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2023.