Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så här beräknas underhållsbidrag

Underhållsbidraget räknas fram genom att barnets kostnader fördelas mellan föräldrarna beroende på deras ekonomiska situation.

Vem ska betala underhållsbidrag?

Om barnen bor hos förälder A ska förälder B betala underhållsbidrag för barnen.

Vem ska få underhållsbidraget?

Underhållsbidraget betalas till förälder A om barnet är under 18 år. Om barnet är myndigt ska det betalas direkt till barnet.

Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens förmåga. Det betyder att underhållet kan bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor.

Den förälder som har högst överskott (inkomster – kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern. Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll.

Exempel 1

Olle, 12 år, bor hos mamma Nina som har en lön på 50 000 kronor per månad. Pappa Klas tjänar 25 000 kronor per månad. Olles spelar hockey och gitarr. Hans behov av underhåll från sina föräldrar är 4 750 kronor – barnbidrag på 1 250 kr = 3 500 kronor per månad. Klas ska betala 500 kronor per månad i underhåll för Olle. Mamma Nina ska stå för resterande 3 000 kronor per månad.

När förälder B är förälder till ett annat barn och bor tillsammans med det

Om förälder B är förälder till andra barn och bor tillsammans det, ska förälder B stå för en del av det barnets kostnader. Kostnaden för dem räknas ut så här:

Kostnad för barn som bor hos B =

Förbehållsbelopp + barnomsorg – barnets inkomster = kostnad för barnet

  • Förbehållsbelopp = 40 procent av prisbasbeloppet /12
  • Barnets inkomster = till exempel barnbidrag, underhållsstöd, underhållsbidrag.

När förälder B har ett annat barn och bor tillsammans med föräldern till det andra barnet

Om förälder B är sambo med det andra barnets förälder (förälder C) räknar man även in förälder C:s inkomster och utgifter. Det räknas ut så här:

Kostnad för andra barn som bor med B =

Förbehållsbelopp + barnomsorg – barnets inkomster – överskott från förälder C

  • Förbehållsbelopp = 40 procent av prisbasbeloppet /12
  • Barnets inkomster = till exempel barnbidrag, underhållsstöd, underhållsbidrag.

Om överskottet räcker till alla barn

Om förälder B har ett tillräckligt stort överskott och kan betala både underhållsbidrag och sin del av kostnaderna för barnen som hen bor med räknas underhållsbidraget ut så här:

Underhållsbidrag = Barnets kostnad × B:s överskott / Överskott för A + B

Om överskottet inte räcker till alla barn

Om förälder B:s överskott inte räcker till både underhållsbidrag och till den del av kostnaderna för barnen som hen bor med ska kostnaden för barnen hen bor med räknas av först. Det som blir kvar av överskottet fördelas sedan mellan de barn som hen ska betala underhållsbidrag för. Det räknas ut så här:

Underhållsbidrag (UHB) för ett barn = B:s överskott efter avräkning - kostnad för andra barn som bor hos B

Underhållsbidrag (UHB) för två barn

Underhållsbidrag (UHB) barn 1 = B:s överskott efter avräkning × UHB för barn 1 / UHB för barn 1 + UHB för barn 2

Underhållsbidrag (UHB) barn 2 = B:s överskott efter avräkning × UHB för barn 2 / UHB för barn 1 + UHB för barn 2

Avräkning = överskott – kostnad för barn som bor hos B.

Senast uppdaterad