Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Smittbärarpenning och reseersättning för arbetssökande

Smittbärarpenning för arbetssökande

4 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om smittbärarpenning för arbetssökande.

 

Om du inte får söka arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Om du är smittad av covid-19 men inte sjuk

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december till och med 31 mars 2022.

Du ska inte ansöka om smittbärarpenning om du är så sjuk att du inte kan arbeta. Då gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall.

I ansökan fyller du antal timmar per dag som du inte har kunnat arbeta på grund av att du fått förhållningsregler. Vi behöver veta det för att kunna beräkna din ersättning.

Det är många som ansöker om smittbärarpenning nu. För att det ska gå fortare att handlägga din ansökan är det bra om du ansöker för hela perioden när du har börjat arbeta igen.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Om du bor med någon som är smittad av covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs att du fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att du inte får gå till arbetet, för att du ska ha rätt till ersättningen.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Vad gäller i regionerna?

Läs mer på 1177.se vad som gäller i den region där du bor.

1177 Vårdguiden (1177.se)

Om sjukdomen gör att du inte kan söka arbete

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan söka arbete, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Om du inte kan söka arbete kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.

Hur mycket får jag?

Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, men högst 543 kronor per dag. Din sjukpenninggrundande inkomst är baserad den lönen du hade innan du blev arbetssökande.

Kan jag få reseersättning för att jag är smittbärare?

Om du har eller kan antas ha smittats av en allmänfarlig sjukdom kan du få ersättning för resor du behöver göra till läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar.

Om du åker med egen bil är ersättningen 1,85 kronor per kilometer. Exempel: 7 kilometer x 1,85 = 12,95 kronor.
 
När du ansöker behöver du skicka in:

  • kvitton på dina resekostnader
  • kvitton som visar att resorna gällde en sjukdom som är allmänfarlig enligt smittskyddslagen.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på kvitto vid ansökan om smittbärarpenning för covid-19. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Försäkringskassan ersätter inte resor till och från vaccination för covid-19. Läs mer på 1177 för information om vad som gäller i den region du bor.

1177 Vårdguiden (1177.se) 

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om smittbärarpenning fram till och med det datum som du skickar in ansökan, men inte längre.

Det är många som ansöker om smittbärarpenning nu. För att det ska gå fortare att handlägga din ansökan är det bra om du ansöker för hela perioden när du har återgått i arbete.

1. Ansök på Mina sidor

2. Skicka in läkarintyg eller kvitto

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg och kvitto vid ansökan om smittbärarpenning för covid-19. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

3. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset, är klassad som allmänfarlig.

Ett 30-tal andra sjukdomar räknas enligt smittskyddslagen också som allmänfarliga. Det gäller till exempel:

  • salmonella
  • smittsam gulsot, till exempel hepatit A, B och C
  • tuberkulos.

Du kan läsa mer om smittskyddslagen på 1177 Vårdguiden. 
1177 Vårdguiden (1177.se) öppnas i nytt fönster

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får söka arbete eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är en sådan sjukdom. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Nej. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning, precis som när du blir sjuk i vanliga fall. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan söka arbete, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget.

Du ansöker om smittbärarpenning fram till det datum när du skickar in ansökan, eller när de 14 dagarna är över. Du kan inte ansöka framåt i tiden.

Nej, du behöver inte skicka in ditt provsvar. Du ska skicka in ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på intyg för genomförd provtagning för covid-19. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Nej. Försäkringskassan ersätter inte resor till covid-19-vaccinering. Kontakta 1177 Vårdguiden (1177.se) för information om vad som gäller i den region du bor.

För att du ska kunna få smittbärarpenning krävs att du har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att du inte får gå till arbetsplatsen på grund av smitta. Det är hälso- och sjukvården som avgör om du vid ett positivt snabbtest ska omfattas av förhållningsregler.